11
Introduksjon: I denne oppgaven skal jeg presentere sentrale funn fra to ulike undersøkelser, drøfte om de har noen elementer til felles og deretter vurdere om de har nådd samme konklusjon. Videre skal jeg se på hvordan valget av metodisk tilnærming har påvirket disse funnene.  Begge undersøkelsene omhandler mediebruken til barn […]

Arbeidskrav: MID111


2977424949_6498ec5930_b
Critical Analysis of “Red Balloon”: Introduction:   The short film “Red Balloon” was directed by Alexis Wasjbrot and Damien Mace, both veteran visual effects supervisors. This fact is reflected in the way the movie was put together. Despite being a feast for the eyes and ears, the movie is lacking […]

Critical Analysis of “Red Balloon”


soundwalks_card
I denne oppgaven måtte vi ha med oss en Zoom opptaker på tur. Vi skulle lytte etter lyder og deretter skrive ned noen eksempler i dette blogginnlegget. Så måtte vi poste et par redigerte lyder vi har funnet fra nettet som demonstrerer måten vi oppfattet de ulike lydene mens vi […]

Lydoppgave 6: Lydvandring
Star-Wars-Episode-7-Title-Force-Awakens-Logo-570x285
Forrige time ble vi delt inn i forskjellige grupper og vi fikk som tema å velge ut en poster fra nåtiden som vi skulle redesigne slik at den så ut som om den kom fra en annen tidsera. Gruppen min (Alexander, Anders, Kristine) valgte å snakke om den nye posteren […]

Gruppearbeid – Design “Tidsmaskin”


Word Cloud with Data Analysis related tags
Introduksjon:   I denne akademiske teksten skal jeg ta for meg Bildeanalyse-gruppeoppgaven min. Bildeanalyse oppgaven hadde ikke et overordna tema, vi fikk velge hvilket bilde vi skulle snakke om på egen hånd. Gruppen min valgte da å snakke om et bilde som var en del av en reklamekampanje til Fiat […]

Akademisk Oppgave 2B: Bildeanalyse1931308-8-1423416264362
Analyseprosedyre: Gruppen vår har valgt å analysere dette bildet fra en av Fiat sine kampanjer mot fyllekjøring (Gruppe 4). Vi skal se på bildets primære betydning, dets element, den sekundære betydning og så meddelelsessituasjonen i bildet.     Primær betydning: Bildet er delt i to deler og hver del viser en […]

Gruppearbeid “Bildeanalyse”


Rhetoric 5
    Analyseprosedyren: Gruppen vår har da valgt å analysere de retoriske elementene i dette bildet fra World Wide Fund for Nature. (Gruppe 4) I denne oppgaven skal vi se på 6 ulike funksjoner: Den emosjonelle funksjonen, den illustrerende, den dokumentariske, den polysemiske, hukommelsesfunksjonen og så til slutt den konvensjonelle […]

Gruppearbeid “Retorikk”


css-style-300x1541
Først skal jeg linke til oppgaven vi jobbet med i timen forrige uke. Jeg var med i gruppen som jobbet med Animation. I timen lærte vi å endre på bakgrunnsfargen til et objekt og få den til å bevege seg fram og tilbake. Har jobbet videre med den og her […]

CSS Veke 42Theory-Practice
Akademisk oppgave 2A: Web Introduksjon: I denne akademiske teksten skal jeg ta for meg Web-gruppeoppgaven min med hovedtema: “Lenker og lenkebruk på en Webside”. Gruppen min valgte da å analysere websiden Reddit, så det er den jeg kommer til å snakke om. I teori delen av oppgaven skal vi se […]

Akademisk oppgave 2A: Web