Studieblogg til en MID-student på Høgskulen i Volda

MID128 – Usability

Oppgave: Blogg om Usability generelt og presenter dineto favorittsider frå Nielsen, samt det andre nettstedet du har funne om Usability.   Usability, sånn generelt Usability, eller brukskvalitet handler om hvordan hvor lett nettsiden er for brukerne å forstå. Den skal være designet på en måte som får folk til å føle at de har kontroll, og vil bli på siden. Dårlig brukskvalitet vil føre til irritasjon hos brukeren, og at han da vil.. Read More

MID128 – CSS 1-3

Oppg.1 – Oppsumer din forståelse av CSS1-3, korleis har CSS utvikla seg og kva er statusen for CSS no? CSS1 kom i slutten av 1996 og ga deg muligheten til å endre fonter, farger på bakgrunn, skrift og andre elementer, og luft mellom tekst. Du kunne også justere border, margin, padding og position på elementer. 2 år senere kom CSS2, som gjorde det mulig og bruke absolute, relative, og fixed som position. Den.. Read More