Foto 08.10.14

Oppgave: 

Gå sammen i små grupper på 2-3 studenter. Bruk teorien fra Composition og ta seks bilder hver som illustrerer tre (eller flere) komposisjonsprinisipp. Bruk Lightroom til å forbedre bildene slik at de fremstår slik du ønsker det og formidler akkurat det du ønsker at de skal gjøre. Hver enkelt legger i tillegg sine seks bilder ut på bloggen med tekniske detaljer og en redegjørelse for hva du har gjort og hvorfor.

Continue reading