Grafisk analyse

Som oppstart i grafisk skal vi nå analysere tre grafiske produkter vi selv har valgt ut. Gjennom denne teksten ønsker jeg å gå gjennom tre produkter, og forhåpentligvis svare på disse punktene:

– Hvordan er den oppbygd? Hva ser du først, deretter og sist?

– Gå gjennom fargevalgene, hvorfor tror du disse fargene er valgt? Hva betyr de?

– Hvordan er bruken av luft?

– Hva legger du merke til med skriften, lesbarheten, fontene – er de dekorative?

– Er det noen av de 20 designreglene  du kan knytte opp mot disse?

– Syntes du designet er dårlig eller bra? Hvorfor?

Continue reading