Gruppeoppgave – Bildeanalyse – 17.10.14

Bildeanalyse: 978x Denne oppgaven skal ta for seg dette bildet, tatt av Erlend Aas for NTB Scanpix. Bildet skal analyseres etter sin visuelle retoriske apell, da med fokus på Etos, Patos og Logos. Siden dette bildet er noe spesielt, vil en først gå over bildet uten noen kontekst, før vi midt i oppgaven presenterer konteksten.

Bildet er tatt under en markering på Rådhusplassen i Oslo den 25 juli, etter terrorangrepet som rammet Norge. I etterkant ble bildet brukt i diverse artikler, samt lagt ved i en minnebok publisert av forlagene Aschenhoug og Gyldendal.

Etos, Patos & Logos konkret betydning:

Etos

Begrepet etos tar utgangspunkt i at alt som blir formidla har en avsender, det vil si en forfatter. Det er dette formidlerens troverdighet som Aristotles kaller for etos. Altså hvor stor tillit har leseren til forfatteren?

Patos

Patos tar utgangspunkt i at alt som blir formidla har en mottaker, det vil sei noen som skal lese en tekst. Det er budskapets appell som Aristotles kaller for patos. Hvordan oppfatter leseren budskapets utforming eller presentasjonsform?

Logos

Begrepet logos tar utgangspunkt i sakens innhold i et bilde, da snakker jeg om hva bildet handler om, hvilket budskap det gir og hvordan kan leseren påvirkes av budskapets innhold? Et bilde har alltid et budskap og det er som oftest det en vil få frem med et bilde. Målet er å få leseren til å fatte budskapet du skaper med bildet.

Etos, patos og logos i kontekst med bildet

Etos: Bilde i seg selv skaper god tillit til skaperen, grunnet at bildet er tatt fra en hendelse i nylig tid. Hendelsen er ikke iscenesatt eller fiksjon. Det er også andre bilder og tekster knyttet til samme hendelse, som gjør det mer troverdig.

Patos: Med tanke på at bildet er tatt under en minnesmarkering til 22. juli 2011, vil majoriteten tenke på dette når de ser bildet. Flertallet vil da få inntrykket av at budskapet er i gi medfølelse, samhold og sorg ovenfor dette. Metonymisk sett vil mange assosiere bildet med Norge, gjennom bruken av blant annet det norske flagget. Stedet kan også bli gjenkjent av en mer lokal befolkning i Oslo området. Markering hadde omkring 200 000 deltakere, som gjør det mer sannsynlig at det er i hovedstaden. Metaforer er også brukt i bildet, gjennom bruken av roser. Roser i seg selv symboliserer diverse budskap, og gjennom bruken av hvite og røde roser, vil dette symbolisere kjærlighet, respekt, mot og medfølelse. De blir brukt for å vise samhold til folket, samt respekt og støtte til ofrene og de knyttet direkte til hendelsen.

Logos: Innholdet i bildet er en markering av en nasjonal tragedie. Den foretrukne reaksjonen fra leseren vil mest sannsynlig være bevissthet rundt hendelsen, samt sorg og medfølelse. Bildet viser at et stort antall mennesker har stilt opp i minne om en hendelse, og du kan se at majoriteten av folkene ikke viser mye lykke. Antagelig er det ønskelig at leseren skal gjenspeile sine egne følelser i likhet med personene på bildet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>