Css oppgave – Tekstbasen remake skisse

I en ny css oppgave, starter vi med å tegne en skisse for en remake av siden tekstbasen.

Scan0010

Tanken her er at forsiden skal fungere som en hub, hvor kort info skal stå, med 3 store knapper som leder til hver sin underside; Barnetrinnet, Ungdomstrinnet og Videregående skole.

Undersidene kommer til å benytte seg av en template, hvor det aktive trinnet vil ligge på venstre siden (som en logo), og de ikke aktive trinnene vil ligge på siden.

 

Alle sidene vil ha en footer, hvor litt generell info om kontakt, location osv vil ligge. Jeg tenker å benytte meg av flexboxer for å sørge for at siden er fleksibel for de forskjellige størrelsene innenfor tablet, mobil og pc.

 

Utenom det tenker jeg at hver av trinnene vil ha hver sin farge, hvor innholdet bygges på hver sin farge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>