Gruppeoppgave: Bildeanalyse

Vi har valgt et bilde som er et av flere i en reklamekampanje for World Wide Fund for Nature. Det er opprinnelig en bildeserie på fire bilder og de har fått mange awards for denne kampanjen. Blandt annet Cannes Lions International Advertising Festival og Golden Drum Advertising Festival.

wwf-shark

Denotasjon:

Vi ser to like bilder, ett bilde med en finne, og andre uten.  Det kan tyde på at det er en hai, eller en fugl med eine vingen oppe av sjøen.

Vi ser og masse sjø. Det vi også ser er forskjellige farger blå og kvit som er brukt i teksten. Vi kan også skimte noke som kan se ut som en himmel.

Så ser vi tekst på begge sider av bildet, med forskjellig betydning.

Bildet er delt i to med ei kvit stripe som skiller dei ifra kverandre.

Så ser vi den kvite logen heilt nederst på bildet, der vi får meir informasjon.

 

Konnotasjon:

Bildet kan tolkes på to måter:

Med tanke på hvordan hai har blitt fremstilt i medier over årene, vil mest sannsynlig et flertall se på bildet som en form for “skrekkfilm” illustrasjon. Selv om WWF ønsker å få frem at et hav uten hai er mer skummelt enn et hav med haier, vil ikke dette nødvendigvis treffe alle. Mange assosierer haier som et livsfarlig rovdyr, selv om et mindretall av haier skader mennesker. Derimot er det omvendt. Et godt eksempel på hvordan haier blir sett på, er gjennom filmen “Jaws”. Mange vil kanskje derfor ikke forstå kontrasten i bildet, og derimot se på bildet uten haien som mer positivt. Færre haier er jo tryggere vann?

 

Den tolkningen som WWF ønsker at leseren skal sitte igjen med, er derimot at færre haier i havet er svært negativt. Haiene er med på å stimulere økosystemet. Bildene skal få frem at haien er utrydningstruet, og at tiltak kreves for å snu dette. Derfra kommer ordleggingen i bildet frem som at et hav uten hai er svært negativt. Leseren skal vekke følelser ut fra bildet, og derfra finne mer informasjon om kampanjen og hva den står for. Informasjonen er minimalistisk på bildet, og kan gjøre mange lesere nyssgjerrig på nøyaktig hva som ligger bak. 70-100 millioner haier fanges hvert år gjennom brutale midler grunnet behov for haifinner, kjøtt og olje.

 

 

Meddelelsessituasjon:

Som tidligere nevnt er bildet en del av en plakatkampanje WWF har brukt. Plakaten har trolig blitt brukt på deres nettsider og mest sansynlig også i magasiner. Innholdet i plakaten fører til at den vil stille seg i sterk kontrast til innholdet i de fleste magasiner, eller sammenhenger generelt, med mindre den havner i et fiske eller ferie blad. Siden en ikke vil skjønne hva i alle dager et bilde av en hai gjør i f.eks et moteblad. Derfor trenger bildet forankringen som blir skapt av teksten og WWF logoen i bunnen. Hvis en hadde fjernet forankringen kunne bildet blitt brukt til f.eks en varselsplakat, eller for å fortelle om at det finnes hai i området. Med en noe annen tekst kunne bildet til og med blitt brukt til en filmplakat. Derfor kan en si at dette bildet ville blitt for vagt uten forankringen.

 

Denne kontrasten plakaten lett skaper ut i fra hvor den blir plassert gjør også noe med bilde, men hva? Hvis plakaten blir plassert på WWF sine sider vil den ikke skape så mye oppmerksomhet, mens i andre typer magasiner, eller kanskje i store billboards, vil plakaten trekke til seg mye oppmerksomhet da plakatens innhold er såpass annerledes.  Vi kan altså si at kontrasten plakaten har til de fleste plasseringer skaper mer oppmerksomhet.

 

Oppsummert tror vi at bildet får budskapet sitt, og skaper mange refleksjoner rundt kampanjen. Dette er et bilde av en serie, som gjør det lettere gjenkjennelig om du har sett et annet bilde tidligere. Frykten for haier kan skape støy, men mange vil følge opp bildet med å grave om info, som gjør leseren enda mer bevisst over situasjon enn bildet alene sier.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>