Øvingsoppgaver lyd – 28.01.15

Øvingsoppgave 4

Lage et lydmiljø fra gitte filer i en zip utdelt.

20-30 sekunder

Link finner du her

Tok med friheten til å legge inn et ekstra lydspor som ikke befant seg i zip-filen, men lå under CC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>