Lydoppgave 04.02.14

Øvingsoppgave 5 – Lydteori

Spørsmål vises først, besvarelsen finner du nedenfor.

 1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?
 2. Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde. Hvilke egenskaper særpreger disse?
 3. Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?
 4. Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?
 5. I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?
 6. Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?
 7. Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?
 8. Hva er forskjellen på «Edit View», «Multitrack View» og «CD View» i Audition?
 9. Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?
 10. Hva menes med at et lydsignal «klipper» eller «vrenger» (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik «klipping»?

 

 1. Samplingsfrekvens er hvor ofte lyden oppdateres i sekundet. Dette måles i hertz (hz)
 2. Mp3: Et komprimert filformat, som kutter bort mye kvalitet fra den opprinnelige lyden. Dette sparer større mengder data, og er i dag et format som brukes av folk flest for musikkavspillingn. Wav (Waveform audio file): En filtype som ikke fjerner informasjon, men tar vare på den «orginale» lyden i høyere kvalitet enn standard filer. Dette gjør at lydfilene benytter seg av større mengder data. Lurt å benytte seg av ved opptak av lyd.
 1. audition tracks
 2. Dersom du skal ta opptak av en lydkilde med en mikrofon, holder det å ta opp i mono, men dersom du benytter deg av flere mikrofoner, kan du bruke stereoopptak for klarere og mer naturlig lyd.
 3. Solo funksjonen brukes for å spille av den lyden alene, så du kan høre sporet for seg selv. Mute-brukes for å dempe dette sporet, så du kan høre lyden bli spilt av uten innholdet fra det valgte sporet.
 4. ctrl+k = kutte klipp

ctrl+s = save

 1. Ruller du musehjulet på tracksa, vil du forlenge lydsporet i høyde, som kan zoome inn og se om lydbølgene er veldig varierende. Holder du inne ctrl og ruller med musa, strekker den ut lydsporet, så du kan se tettere inn på tidsfordelingen i lydsporene.
 2. Edit view redigerer rett på lydsporet, og endrer på filen direkte. Multitrack benyttes for å sette flere lydspor sammen. Her kan du også redigere lyd, men disse endrer ikke filen, bare legger filtre ovenfor som kun benyttes i multitrack. CD view brukes for å koordinere oppsettet av lydfiler ved eksportering til CD.
 3. Crossfade brukes for å fade fra et lydklipp til et annet. I audition brukes det for å få en myk overgang mellom forskjellige lydklipp.
 4. Når et lydsignal «klipper», går det over volumet lydopptaket kan ta opp/spille av. Dette gjør at lyden blir uklar. Dette kan unngås ved å tilpasse lydopptakeren til lyden rundt, og sørge for at lydene ligger mellom -12 til -db. Om dette ikke er lagt merke til under lydopptaket, kan du alltids prøve å rette ut dette i audition, men lydkvaliteten vil mest sannsynlig være i dårlig tilstand.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>