Studieblogg Bjarte Bjørkedal

Oppgaver Lyd 22.01.15

Soundcloud:

Oppgave 1: https://soundcloud.com/bjarte-bj-rkedal/oppgave1

Oppgave 2: https://soundcloud.com/bjarte-bj-rkedal/oppgave2

Oppgave 3: https://soundcloud.com/bjarte-bj-rkedal/oppgave3

Arbeidskrav 2B – Bildeanalyse

Arbeidskrav 2B – Bildeanalyse

Denne oppgaven sier at jeg skal ta utgangspunkt i en av gruppeoppgavene retorikk eller bildeanalyse som vi har gjort tidligere, og omarbeide det til en akademisk oppgave. Jeg har valgt å utdjupe mer om bildeanalyseoppgaven og gå mer inn på hele prosessen for en analyseprosedyre fra start til slutt. I tillegg vil jeg gå mer inn på hva bildet som jeg analyserer sin målgruppe og mening er.

Bildet som vi valgte å analysere er en reklame for den franske tennisturneringen «The French Open». Det vet jeg fordi jeg har lest om dette og analysert bildet, men hvorfor og hvordan skal mottakeren forstå at dette er en reklame for en tennisturnering og hvordan får man lyst å fare på denne turneringen uten noe mer informasjon på plakaten?

Hvordan treffe målgruppen?

Virkemidler som mange reklamebyrå bruker er «stoppeffekter». Grunnen til at det har det navnet er

fordi det er et virkemiddel som skal være med på å fange mottakerens oppmerksomhet. Altså det må

være noe som skiller seg ut, slik at det ikke drukner i mengden av reklame. Det må være noe som

gjør at du stopper opp og ser på reklamen. Dette er grunnen til navnet til virkemiddelet. (Tørdal, R.

s.a.)

Forkskjellen på en reklame og informasjon

Bildet som vi analyserte var en reklameplakat for den Franske tennisturneringen «The French Open», men hvordan vet vi at det er en reklame og ikke bare en informasjonsplakat.

En reklame har som oppgave å selge et produkt eller en tjeneste, men den kan også ha i oppgave å promotere en virksomhet. I denne sammenhengen er det «The French Open». En reklame kommer i mange forskjellige varianter som for eksempel en plakat, en tv-reklame, radio-reklame og mange flere varianter. Denne reklamen er en typisk «utendørsreklame».

Informasjon er en opplysning, melding eller underretning om noe. Informasjon har ett litt annet mål enn en reklame. Nemlig å opplyse, ikke selge slik som en reklame. Informasjon skal være så objektiv som mulig, samt at den skal være komplett nok til å kunne presentere et balansert bilde. Plakaten av «The French Open» kan altså på en måte få deg til å tro at det er en informasjonsplakat, men det er ikke særlig mye informasjon å hente på denne plakaten.

Bildeanalyse

I semiologien så er det to metoder å analysere et bilde på. Det er denotativ og konnotativ beskrivelse. Den denotative er enkelt det man faktisk ser og ingenting annet.

I den konnotative beskrivelsen prøver man å tyde hva meningen med bildet er. Så prøver man å tolke bildet og oppfatte budskapet. Det som er spennende med det er at folk har forskjellige meninger, og dette gjør at det kan bli at folk oppfatter bildet forskjellig. Grunnen til at folk oppfatter forskjellig har med erfaringsbakgrunn, kunnskap og kultur. I våres gruppe tolka vi alle bildet likt, selv om at vi kommer fra forskjellige plasser i Norge. Dette tror jeg har med at vi alle vet hva tennis er og vi vet også om Eiffeltårnet. Det er så kjent og man har sikkert sett det på tv, data, aviser og alle medium som går an å se på.

Prosessmodellen

Prosessmodellen er viktig for ett produkt. Det er noen som har laget produktet. De er senderen. De

har ett budskap med det de lager, som de gjerne vil formidle. Dette formidler de på ett medium, for

å treffe målgruppen og mottakeren. I denne sammenhengen er det «The French Open» som er senderen, eller egentlig «Roland Garros», men dette vet jeg på grunn av research. De vil gjerne formidle at den årlige turneringen går snart av stabelen, og derfor har de laget denne reklameplakaten. Det er altså mediumet de formidler budskapet på for å treffe målgruppen og mottakeren. Målgruppen er de som er interessert i tennis, men også de som vil oppleve Paris.

Ikonografiske koder

Dette skriver Larsen om i boka si (2008, s.88), I avisen så er det alltid en spalte med bryllupsbilder. Det er av folk som har nylig gifta seg, og bildene er tatt av profesjonelle fotografer. Uansett hvilken fotograf som har tatt bildet, så ligner alle de bildene på hverandre. Det er ikke store forskjellen på noen av de. Grunnen til at det er slik, er fordi vi som leser avisen forventer at bildene skal se sånn ut og det gjør også de som har blitt tatt bilde av.

I bildet som jeg har analysert, så burde det i grunnen være et bilde av Eiffeltårnet der fordi det er det alle forventer skal være på en slik plakat. Det er jo Paris dette skal være, så hvorfor ikke bruke kjennemerket deres. Skaperne av plakaten har da tenkt ut av boksen, og laget noe som både forklarer at plassen er Paris og at det er en tennisturnering som skal holdes ved hjelp av denne tennisracketen som er vendt opp-ned.

Bildeanalyse – Det umiddelbare

Bildet er ett veldig simpelt bilde. Det er veldig få elementer i bildet, men det man fort forstår er at dette er ett bilde av en tennisracket. I bakgrunnen er det blå himmel og nesten skyfri. Tennisracketen står med håndtaket vendt opp i luften og strengene vendt nedover mot bakken. I bunnen av bildet kan man se en tekst der det står «The French Open». Siden det står «The French Open» på bildet, kan det få oss til å tenke at tennisracketen ligner litt på Eiffeltårnet. I tillegg er det typisk å spille tennis i fint vær, så det er nok også en baktanke i det.

Bildet er ett eksempel på «Ikonografi», som betyr å skrive med bilder. Det er mulig å identifisere, beskrive og fortolke bildets innhold.

Sekundær betydning

Ut ifra teksten på bildet, så vet vi at dette bildet har blitt brukt i en reklame eller en poster til «The French open». «The French Open» er en tennisturnering som holder til i Frankrike, nærmere bestemt i Paris, noe som man kan se ut i fra bruken av tennisracketen i bildet eller ut ifra å kunne eller har hørt om turneringen fra før av. Som nevnt tidligere i den umiddelbare analysen, ble det sagt at tennisracketen kunne minne om Eiffeltårnet og det er det som er meningen med dette. Den skal ligne. Når det gjelder bildets medbetydninger, så vil vi bare nevne at dette bildet kan gi hull i bildets meddelelse dersom seeren av dette bildet ikke har lest eller hørt om “The French open” tidligere eller aldri før har sett eller hørt om Eiffeltårnet.

Konnotasjon

Det første vi ser i dette bildet er en tennisracket, som står opp ned og som kan minne oss om Eiffeltårnet. Videre ser vi en tekst der det står “The French open”, noe som støtter opp under assosiasjonane som tennisracketen har gitt oss tidligere, nemlig at tennisracketen skal symbolisere Eiffeltårnet.

Hvorfor sier bildet det det sier?

Så dette er altså en reklame for en stor tennisturnering i Frankrike, men hvorfor og hvordan forstår mottakerene dette?

Teksten i bunnen av bildet «The French Open» forklarer veldig tydelig at dette har noe med Frankrike å gjøre, og det er noe man forstår før man til og med leser teksten. Øynene mine blir fanget av tennisracketen med en gang, fordi jeg føler at jeg har sett det før. Tennisracket blir brukt som et symbol på et utrolig godt kjent landemerke i Frankrike, Eiffeltårnet. Man assosierer umiddelbart med Frankrike og Paris av å se bildet. For de som tok dette bildet og laget dette er nok det meningen også. For oss «vanlige» som ikke er så engasjert i tennis vil vi nok bare tenke på Eiffeltårnet og Frankrike når vi ser bildet, men for tennis-entusiaster så vil nok de tenke på noe helt annet. For dem går nok tankene mer direkte mot tennisturneringen, på grunn av at banen den spilles på har utsikt til Eiffeltårnet. Tennis-entusiaster trenger ikke å tenke over hva meningen med plakaten er heller, men for folk som ikke kan mye om dette blir nok plakaten litt diffus til du har tenkt over den litt og kanskje analysert den.

Denne reklameplakaten bruker altså ett enkelt element til å skape oppmerksomhet rundt hendelsen på en veldig original måte. Det er mange måter å lage reklameplakater på. De kunne for eksempel gjort det enkelt å hatt noen av spillerne på plakaten og hatt en tekst under hvor det stod «The French Open i kveld klokken 19.00», men til mer man bruker fantasien og unike reklamer fanger det oppmerksomheten til ennå flere mennesker. En tennisracket opp-ned vekket min interesse utrolige mye mer enn jeg hadde trodd. Racketen skaper assosiasjoner til ett kjent landemerke samtidig som man ser at det ikke er selve originalen, så derfor får man lyst å se nærmere på den for å se hva det er for noe.

Fargebruken i bildet gjør at du får en sommerlig og god følelse av å se på bildet. Tennis og flott vær er en god sammenheng, og når i tillegg turneringen som regel spilles tidlig i juni så vet man at det er som regel sommer og sol da. Om bildet hadde hatt overskyet himmel, og regn hadde bildet blitt mye mindre attraktivt og helt sikkert ikke vekt så mye interesse hos folk.

Konklusjon

Denne reklameplakaten er en veldig spesiell og unik plakat, som jeg virkelig likte. En grunn til at vi valgte denne reklamen, var på grunn av dens spesielle måte å fange oppmerksomheten våres på. Vi ble alle sittende ved første øyekast å tru at det var Eiffeltårnet vi såg. Så klart var det ved første øyekast og man forstod fort at det var noe «muffins» med dette tårnet. Derfor måtte vi se nærmere på dette. Det er sånn en reklame skal være. «Stoppeffekten» funket selv om vi såg den på en datamaskin, og ikke utendørs slik den hovedsaklig egentlig skal være.

Jeg tror at skaperne av reklamen vil få flere folk til å bli engasjert i tennis, iallfall fikk jeg veldig lyst å se på og spille tennis etter å ha sett plakaten. Det er viktig at en reklame får deg interessert, da vet du og de som har laget den at det fungerer. Tennis er også en ikke så fullt populær sport som fotball for eksempel, og ved å ha reklamer som vekker oppmerksomhet og som er litt original i forhold til de ordinære reklamene kan det lokke flere folk til sporten. Det er både positivt for sporten, turneringen og for Paris sine turist severdigheter.

Det de også vil med denne reklamen er ikke å fortelle hvilken dag og klokkeslett turneringen er, men å fortelle at turneringen er rett rundt hjørnet og at ikke bare får du sett tennis, men du får oppleve Paris og Eiffeltårnet. En av de mest besøkte turistattraksjonene i verden. En plass man bare må oppleve. Det er en smart måte reklamere for turneringen på. Folk vil være mer oppmerksom på å se i andre medium etter dato og klokkeslett for turneringen.

Alt i alt, så er denne reklamen noe av det beste jeg har sett på lenge. Det er ikke en reklame som har bare blitt laget i farta, men det er en baktanke bak hele konseptet. De har virkelig planlagt og tenkt ut en idé som vil fange oppmerksomheten til både tilfeldige folk, men også først og fremst målgruppen, tennisentusiaster. Jeg selv har aldri hørt om denne turneringen før, men fordi reklamen var så spesiell og kult laget så har jeg faktisk lyst til å reise til Paris til neste års turnering og se den. En fantastisk reklame som får både tennisentusiaster og vanlige folk som ikke kan så mye om tennis til å bli interesserte ganske fort.

Litteraturliste:

  • Larsen, Peter (2008): Medievitenskap bind 2 Medier – tekstteori og tekstanalyse (2.utgave), Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

  • http://ndla.no/nb/node/87828 Tørdal, R. (s.a.). Hvordan fange oppmerksomhet? Henta 07.november 2014

  • http://ndla.no/nb/node/86923 Tørdal, R (s.a.). Hva er en reklame? Henta 7.november 2014

  • Stein Holmboe Erichsen, Framnes, V., Fugleberg, S., Faanes, W., Golas, L., Gythfeldt, J.,

    Harlem, K., & Haanes C. (2009) Mediedesign 3.5 Bilde, tekst, lyd. GAN Aschehoug.

Web, Øvingsoppgave 3, Veke 41 – Text effects / Fonts / Multiple Columns

https://minerva.hivolda.no/~bjarteb/mid131/CSS/presentasjoncss.html

Ovenfor er en link til hva jeg har fått til med CSS3-funksjonalitet. Jeg var ikke tilstedes da gruppene ble trekt, og derfor har jeg helt tilfeldig velgt Text effects  / Fonts / Multiple Columns.

Når man holder på med skygger til tekst har man veldig stor frihet. Jeg kan flytte på denne skyggen så og si hvor jeg vil på siden. Om jeg vil ha den tydelig eller utydelig er helt opp til meg. Jeg velgte å plassere den litt skrått under teksten med en farge på for å tydeliggjøre at jeg har fått til dette med “Text effects”.

Teksten under er “Fonts”. Her har jeg valgt en font som er “bold”. “sansation_bold.woff” er filen til fonten “Sansation” som inneholder “bold” bokstaver. På denne måten blir alt som jeg velger i bold med den skrifttypen.

Det siste jeg har gjort i denne oppgaven er å dele inn teksten i flere rader. Man enkelt stille inn selv hvor mange rader man vil ha. Ved hjelp av CSS3 Multiple Columns på “w3schools.com” har jeg da fått til dette. Veldig god og hjelpsom side for oss nybegynnere i CSS.

Foto – Bildeanalyse

brand-the-french-open-small-37102

Ei analyseprosedyre

1: Startar med å beskrive det vi umiddelbart ser på bildet. Identifisere bildeelement. Beskrive bildet si primære betydning.
Det man umiddelbart ser på bildet er ikke mye. Det er veldig få elementer i bildet, men det man

forstår fort er at dette er ett bilde av en tennisracket. Den står med håndtaket vendt opp i luften og strengene vend nedover mot bakken. Man ser en blåhimmel og i tillegg ser man en tekst i bunnen av bildet der det står “The French Open”. Flott vær og skyfri himmel er perfekt tennisvær. I og med at det står “The French Open” på bildet, så kan det få oss til å tenke litt på at tennisracketen ligner litt på Eiffeltårnet.

Dette bildet er ett eksempel på “Ikonografi”, som betyr å skrive med bilder. Det er mulig å identifisere, beskrive og fortolke bildets innhold.

2: Deretter analyserer vi bildet si sekundære betydning. Kva brukast bildet til? Kva uttrykkjer det? Meir eller mindre skjulte medbetydningar, konnotasjonar.

Ut ifra teksten på bildet, så vet vi at dette bildet har blitt brukt i en reklame eller en poster til The French open. The French open er en tennisturnering som holder til i Frankrike, nærmere bestemt Paris, noe som man kan se ut ifra bruken av en tennisracket i bildet eller ut ifra å kunne eller har hørt om denne turneringen tidligere. Dette uttrykker formidleren til bildet gjennom å bruke en tennisracket som står opp ned og som kan minne oss om Eiffeltårnet. Når det gjelder bildets medbetydninger, så vil vi bare nevne at dette bildet kan gi hull i bildets meddelelse dersom seeren av dette bildet ikke har lest eller hørt om “The French open” tidligere eller aldri før har sett eller hørt om Eiffeltårnet.

Konnotasjon: Det første vi ser i dette bildet er en tennisracket, som står opp ned og som kan minne oss om Eiffeltårnet. Videre ser vi en tekst der det står “The French open”, noe som støtter opp under assosiasjonane som tennisracketen har gitt oss tidligere, nemlig at tennisracketen skal symbolisere Eiffeltårnet.

 

3: Til slutt prøvar vi å forklare kvifor bildet seier det det seier. Her er bildet sin meddelelsessituasjon sentralt i analysen.

 

Så dette er altså en reklame for en stor tennisturnering i Frankrike, men hvorfor og hvordan forstår mottakerene dette?

Teksten “The French Open” forklarer veldig tydelig at dette har noe med Frankrike å gjøre, men det har jeg fortsått lenge før jeg rekker å lese teksten. Og det er fordi de har brukt tennisracketen som et symbol på et utrolig godt kjent landemerke. Eifeltårnet, som man umiddelbart assoierer med Frankrike og Paris. Så for oss “vanlige” vil vi med en gang tenke på Eifeltårnet og Frankrike når vi ser dette bildet, men for hardbarka tennis-entusiaster vil deres tanker kanskje gå direkte til tennisturneringen, på grunn av at banen den spilles på har en utsikt til Eifeltårnet.

Så denne reklamen bruker ett enkelt element til å skape oppmerksomhet rundt en hendelse på en veldig orginal måte. De kunne selvsagt laget en plakat med tekst som sier The French Open i kveld på, men en tennisracket som er plassert opp ned skaper mer oppmerksomhet. Racketen skaper assosiasjoner til et kjent landemerke samtidig som man ser at det ikke er selve orginalen, så derfor får man lyst til å se nærmere på den for å se hva det er for noe.

Design – Del 3, arbeidskrav 2

Eplejuice-Bjarte

Denne eplejuicen har hatt mange fasonger, men den beste og mest ungdommelige synes jeg var på glassflasken. Jeg har valgt en grønn farge som glassfarge, for å få mer assosiasjoner til grøne epler. På fremsiden av flasken har jeg også ett bilde av ett rødt eple, som ser veldig flott og delikat ut.

I denne oppgaven har jeg hatt noen små problemer, med plasseringen av objekter på produktet. Jeg har også slitt litt med navnet, men har kommet frem til “Digg Eplejuice”, fordi da får man frem en positiv beskrivelse av juicen og i tillegg får man vite at det er eplejuice. Jeg hadde i starten bare “Digg Juice”, men da kan man ikke vite hvilken juice det er man kjøper.

På dette arbeidskravet har jege brukt Photoshop og Illustrator.

Jeg har fått produktet mitt slik som jeg vil ha det på grunn av tilbakemeldingene, og fordi skissene har hjulpet meg sykt mye. Ved å prøve og feile i adobeprogrammene, så lærer man mye og i tillegg blir det mye gøyere. Å utfordre seg selv er viktig!

Jeg har prøvd meg litt frem med forskjellige fonter, men kom frem til denne fonten. Den har jeg valgt litt fordi den har blader over “i” og “j”, men noen kan kan kanskje blande de to bokstavene litt. For meg er det ikke ett problem, og det tror jeg heller ikke det er for målgruppen som er ungdommer.

Design – Del 3, arbeidskrav 3

Bjarte Bjørkedal ferdig logo

Dette er min ferdige logo. Jeg er ganske fornøgd med resultatet, i og med at dette er min første logo noen gang.

Fra start til slutt har det vært noen vanskeligheter. Jeg har vært innom mange forskjellige ideér, men har alltid tenkt på en rund logo med initialene mine i. Min favoritt farge er oransje, så jeg gikk veldig fort inn på det fargevalget. Fra tilbakemeldingene jeg fikk på de første skissene mine, ville de at jeg skulle fortsette med den fargen, og gjerne blande det med grå/sort. Det har jeg gjort, og er veldig fornøgd med det.

Denne logoen har jeg laget ved bruk “Photoshop og Illustrator”. Jeg har litt kunnskap med de programmene fra før, men jeg er fortsatt en fersking (hehe).

Skissene mine har virkelig hjulpet meg til å komme fram til det ferdige produktet. Det viser bare hvor mye tenking og planlegging har og si for å få ett bra resultat. Jeg hadde mange fonter å velge mellom i starten, men gikk mer og mer inn på en simpel og leselig font som den jeg har i den ferdige logoen.

Jeg har lært mye, både designmessig og teknisk på adobeprogrammene. Jeg har lært at man kan om man vil. Jeg er ikke god å tegne, men så lenge man har planene klare kan man få gode produkter.

Logoen min skal se positiv ut, og om man studerer den litt kan man kanskje se smilefjeset. “B’ene” er øynene og punktum er nesa. Der hvor ringen kutter av, er munnen. Jeg synes dette er litt morsomt, og i tillegg gjør dette logoen mye mer positiv.

Bildeanalyse – Visuell Retorikk

military-mom-with-child

Semiotikk

Ordet semiotikk vil si læren om hvordan vi kommuniserer og forstår verden gjennom tegn eller dets atferd. Semiotikken er relevant for retorikken på grunn av at all kommunikasjon må utøves gjennom en eller annen for for tegn. Et tegn er noe som representerer noe. Det finnes tre tegn innenfor semiotikken og det er ikoniske-, symbolkse- og indeksikale tegn.

Et tegn er ikonisk når tegnbæreren refererer til objektet i form av en likhetsrelasjon til objektet. I dette bildet kan vi se at det ikoniske er moren og til dels datteren.

Et tegn er indeksikalt når tegnbærer refererer til objektet gjennom nærhet: Det vi ser eller hører peker på eller er forårsaket av det som det henviser til. I dette bildet kan vi si at ansiktsuttrykkett til moren, klemmen gitt til datteren og kjærligheten i bildet som et indeksikalt tegn.

Vi snakker om symbolske tegn når tegnbæreren refererer til objektet i kraft av en konvensjon. Forbindelsen er kulturell, og kan bare forstås fullt ut av de som kjenner denne kulturen. I dette bildet kan vi si at uniformen og ansiktsuttrykket til moren og bakgrunnen til bildet er et symbolsk tegn. Uniformen og ansiktsuttrykket til moren gjør at vi med en gang tenker på at hun er glad for å se igjen datteren sin, mens bakgrunnen sier oss at handlingen foregår på en flyplass.

 

Hvorfor tror man at bildet er tatt på en flyplass?

  • Både kvinnen og personen i bagrunnen har bagasje
  • Vi er vant til å se at mennesker gjenforenes på en flyplass

 

Følelser/emosjonelle funksjonen:
– Perspektiv
Når vi snakker om perspektiv, kan vi dele de inn i tre; fugleperspektiv (alt over øyenhøyde), normalperspektiv (øyenhøyde) og froskeperspektiv (alt under øyenhøyde). Bildet det er snakk om her er tatt i normalperspektiv, noe som betyr at vi er på samme høyde som motivet. Dette er kanskje det mest brukte perspektivet. Dette gir oss en følelse at vi er tilstede i situasjonen med motivet. Ved å føle at vi er tilstede påvirker det våre følelser. På et bilde som dette hvor budskapet er såpass sterkt, kan vi se oss selv i situasjonen til personene som er avbildet.
-Forprogrammerte emosjonelle responsar
Som Kjeldsen skriver, når bilder har evne til å ligne på det de representerer, gjør at de vekker følelser ved at mottaker får en fornemmelse av å se objektet med egne øyne. Disse følelsene kan ta form som ”forprogrammerte emosjonelle responser”. Dette betyr at følelsene som seeren får er like som de ville opplevd om han/hun hadde sett objektet i virkeligheten. Ved å se dette bildet reagerer vi altså antakeligvis på samme måte vi hadde gjort om vi hadde sett dette “live”; altså å blir rørt, glad, kjenne oss igjen, osv.

Retorisk nærvær / Retorisk fortetning
Bildet som vi har tatt utgangspunkt i viser en dame med militærklær på seg, som holder rundt en liten jente. Dette bildet er veldig sterkt, men om man bare hadde hørt om bildet, men ikke sett det så hadde det ikke vært så sterkt. Om personene i tillegg er fra samme plass som deg, uavhengig om du kjenner personene eller ikke, så blir bildet mye sterkere og det vil bevege deg mer. Jo nærmere noe er, desto mer berører det oss. Man kjenner på de sterke følelsene i bildet pågrunn av at mange helt sikkert har vært i en situasjon hvor de får møte igjen noen som de er glad i, som gjør at bildet føles nært.


Retorisk realisme
Bilder kan skape 2 forskjellige former for retorisk realisme. “Ikonisk og Indeksikalsk realisme”.

Det ikoniske er realistisk i den forstand at det ligner det som er avbildet eller at det har en viss form for virkelighetspreg. Ett bilde som dette vil fremkalle responser som minner om det som ville blitt fremkalt i virkeligheten.

Det indeksikale er bilder som fungerer som ett avtrykk av virkeligheten. Dette bildet er retorisk fordi det kan fungere som dokumentasjon. I bildet som vi har valgt er det en slags dokumentasjon av en veldig sterk situasjon. Man kan kjenne følelsene i bildet på grunn av foreksempel ansiktsutrykket til damen. Dette er en av de viktigste og effektive former for visuell retorikk.


Retorisk umiddelbarhet
Dette har med den umiddelbare måten du oppfatter ett bilde på. Ved bildet som vi har valgt, så tenker jeg med en gang på at dette er moren til denne lille jenta og at nå har hun endelig kommet hjem fra krig. Det vises kjærlighet og lykke i bildet.


Den dokumentariske funksjonen + retorisk flertydighet

Den dokumentariske funksjonen

Som vi vet så kan bilder fungere som et bevis på noe som har skjedd  og hvordan det har skjedd og utfører dermed en dokumentarisk funksjon. Fotografiske avbildninger er ”avtrykk ” av ”virkeligheten” og fungerer derfor indeksikalsk, sånn som dette bildet. Indeksikale tegn viser ikke bare at noe har skjedd, men at det faktisk skjedde på denne måten. Et eksempel som Kjeldsen bruker er et skispor, fordi at det er en direkte årsaksforbindelse mellom skisporet og at noen har gått der.

 

Retorisk flertydighet

Alle bilder er polysemiske, som vil si at de er flertydige. Og hvordan vi forstår bildet avhenger av hvordan vi tyder det. Om vi bare ser bildet og ikke vet noe informasjon om det på forhånd så endres bildets stemning etter om vi går ut ifra at bildet er tatt før kvinnen drar eller etter at hun har kommet hjem igjen. Om vi går ut i fra at bildet er tatt før hun drar, får hele bildet en trist stemning over seg fordi vi ikke vet hvordan det kommer til å gå med henne dit hun skal. Men hvis vi går ut ifra at hun nettopp har kommet hjem igjen, blir bildets stemning plutselig mye bedre, på grunn av vi da deler gleden til kvinnen og jenta på bildet.

Design: Arbeidskrav 3 (del 2)

Bjarte Bjørkedal logo forbedra skisse
Dette er den nyeste skissen av logoen min. Jeg fikk tilbakemeldinger om at fonten burde forandres, men at de likte konseptet. Jeg skulle prøve ut en litt mer “retro” font på initialene mine, og så burde jeg ha hele navnet mitt en plass på logoen. Dette har blitt gjort og jeg synes at forbedringene gjør helheten i logoen mye bedre. Min favoritt farge er oransje, og derfor har jeg beholdt den fargen. Sirkelen rundt bokstavene fikk jeg også beskjed om at såg veldig kult ut, og at den oransje og grå fargen passet godt sammen.

Foto: Arbeidskravsoppgave 4

DSC_2186

Balanse:
ISO: 160, Lukkerhastighet: 1/125 sek, Blender: f/3,2

I dette bildet er det lille røde bæret plassert i “Det Gylne Snitt”, som gjør at bildet blir veldig balansert og behagelig å se på. I tillegg har jeg brukt en dybdeskarphet som gjør at bæret får ett mye bedre fokus på seg, i mens bakgrunnen blir mer utydelig.

 

DSC_2087

Enhet:

ISO: 200, Lukkerhastighet: 1/125 sek, Blender: f/5,6

Dette bildet har enhet. Grunnen til dette er fordi sykkelstativet gjentar seg langt bortover bildet, og med dette blir det en rytme i bildet som gjentar seg. Det er det enhet handler om.

 

DSC_2119

Bevegelse:

ISO: 100, Lukkerhastighet: 1/60 sek, Blender: f/6,3

Dette er ett bevegelsebilde, pågrunn av at man kan se at bilen i bildet er i fart. Det er man ved at bilen er utydelig, men jeg kunne gjerne brukt enda lavere lukkerhastighet, slik at bilen ble enda utydligere.

 

DSC_2177

 

Harmoni:

ISO: 160, Lukkerhastighet: f/125, f/3,2

Dette er ett harmonisk bilde. Harmoni står for ro, balanse og samklang. Dette bildet skaper en ro for meg, men den skulle gjerne hatt en unge sittende på husken.

 

DSC_2157

Balanse:

ISO: 160, Lukkerhastighet: 1/125 sek, Blender: f/8,0

Dette bildet er balanse, fordi som det ble nevnt tidliger så er Lill-marte plassert i “Det Gylne Snitt”, som gjør det veldig balansert og lettere å se på.  I dette bildet ville jeg få frem vinden i håret hennes, og vise at det er kaldt ute. Man kan også se litt uroligheter i sjøen.

 

DSC_2143

Harmoni:

ISO: 100, Lukkerhastighet: 1/60 sek, Blender: f/8,0

For meg er dette ett veldig harmonisk bilde som skaper en ro i meg, og det er vakkert å se på. Høstfargene i trærne i fjellet skaper det enda mer harmonisk! Dette bildet liker jeg veldig godt, og det får virkelig frem norskt landskap.

« Older posts

Copyright © 2018 Studieblogg Bjarte Bjørkedal

Theme by Anders NorenUp ↑