Critical Analysis of «Red Balloon»

Dette er ein thriller kortfilm laga av Damien Mace og Alexis Wajsbrot. Du kan finne filmen HER. Denne filmen handlar om Julie (spelt av Rachel Bright) som er barnevakt for ei lita jente, Dorothy. Fleire gangar gjennom natta oppfører Dorothy seg merkelig, og griner på rommet sitt. Kvar gang dette skjer legg Julie ho tilbake …

dkny_delicious_bildeanalyse

Arbeidskrav 2B – Bildeanalyse

Innleiing I dette arbeidskravet skulle vi skrive ei bildeanalyse eller retorisk analyse av ei reklame/bilde. Vi arbeidde først i grupper med same oppgåva, så dette er ei utviding av den. Eg valde å gå vidare med bildeanalysa, og her valde vi å ta eit av alternativa til læraren. Mi gruppe tok bildet frå DKNY (Donna …

Bildeanalyse

Primær tyding Dette er ein reklameplakat for DKNY. Det er eit todelt bilde, så her skal eg denotere litt for kvart av bilda. På bildet til venstre ser ein eit nærbilde av fleire eple, der er litt skrift og ein logo. På bildet til høgre ser ein ei dame og ein mann, der dama står …

Reklame9_kindervsguns

Retorisk analyse

Denne oppgåva gjekk ut på å gjere ei retorisk analyse av eit bilde allment tilgjengelig. Vi valte eit reklamebilde for organisasjonen “Moms Demand Action”. Grunnen til at vi valte dette bildet, var at det er eit sterkt bilde som får fram kjensler og skapar diskusjon om notida sine lover og reglar. Denotasjon I bildet ser …

Arbeidskrav 2A – Semiotisk analyse

Introduksjon I denne oppgåva skal eg ta for meg ei semiotisk analyse av plakaten som er vist under frå Operasjon Dagsverk (http://www.od.no/). Eg skal skrive litt generelt om semiotisk analyse (under Teori), så kjem sjølve analysa og deretter ettertanke og konklusjon, der eg skal skrive litt om tankar rundt analysa og avslutte denne oppgåva. Først …

Analyse av multimedia

Dette er òg ei gruppeoppgåve, med same gruppene som ved forge innlegg, Semiotisk analyse. Her har vi tatt for oss ei Applenettside, med info om Apple Watch. Klikk på bildet for å gå til linken! Denne sida er svært godt designa, den er både minimalistisk og oversiktleg. Det er brukt lite fargar, noko som får …

Semiotisk analyse

Vi har fått i oppgåve å presentere ei kvalitativ semiotisk analyse for klassa på fredag. Vi har blitt delt inn i grupper på fire-fem personar som har jobba saman om dette. Her er løysinga til gruppa mi! Vi har brukt eit bilde frå OD-prosjektet 2015. Operasjon Dagsverk er ein solidaritetsaksjon for ungdom. Der ungdom kan bruke …