Digitale plattformar

Forge veke starta vi for alvor på MID – Medie, IKT og Design. Vi har i den samanheng registert oss på diverse digitale plattformar, både som hjelpemiddel og kommunikasjon mellom medelevar og lærarar. Våre plattformar: Google (plus, docs, osv.), Evernote, Diigo, Twitter og Mindomo. Google-kontoen har eg allereie brukt ein god del, både til å …