DESIGN – Plakatsammenligning

old

Her ser vi en plakat om et skip som er fra 1931.

Det som kjennetegner design fra denne tidsepoken er geometriske figurer, forenkling av det man ser, sterke kontraster og få farger. Figurene er ofte laget av maskinproduserte materialer som metall og plast.

Hensikten med disse retningslinjene var ikke å avbilde virkeligheten slik vi oppfatter den, men å bruke enkle figurer for å understreke et poeng.

Typografien er typisk for den tiden plakaten er fra. Sans Seriff (grotesk) ble utviklet av blant annet “The Bauhaus”, og var populær for tiden.

I denne plakaten ser vi helt klart trekk av det som er nevnt ovenfor. Båten er nesten firkantet, og det er tydelige linjer i designet. De eneste fargene som er brukt er svart, gul- og blånyanser. Ved hjelp av disse virkemidlene fremstiller det båten på en veldig majestetisk måte.

 

new

Denne plakaten er en kinoplakat for filmen om Titanic, fra 1997. Her ser man både likheter og forskjeller mellom denne og den forrige plakaten. Likheter i plakatene er f.eks. at vi har båten i senter og typografien som på begge er grotesk. Forskjeller kan være at i den nye plakaten varierer det mer mellom fontene, og at det er fotografisk fremstilling i det nye, mens i det gamle er det brukt en grafisk fremstilling (tegnet eller malt).

Disse plakatene er både sammenlignbare og ikke. På den ene siden er disse like med tanke på at de begge fremstiller et skip, og det er brukt mye av de samme fargene, men på den andre siden er de ikke helt sammenlignbare på grunn av at de ikke er plakater for det samme. Den ene er for en reise, mens den andre er for en film/kino. Vi synes at disse har så mange likheter at vi synes de er sammenlignbare.

Av Ola, Siv, Jon-Einar og Caroline.

Kilder:

  • Pleasance, C. (2013) Daily Mail
    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2448575/Tourism-adverts-bygone-time-Collection-Art-Deco-posters-luring-travellers-world-set-sell-200-000.html
  • Gold Posters (2015)
    http://www.goldposter.com/33722/
  • Design is history (s.a.)
    http://designishistory.com/1920/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>