CSS – Vidareutvikling av webside

HER ligg nettsida eg har vidareutvikla.

I denne oppgåva skulle vi bruke det vi hadde om i forge CSS/HTML-time. Vi var då oppdelt i grupper og mi gruppe hadde om transitions. Eg har tatt med eit døme på det på websida mi, der det står «Hold her.». Dersom ein held musepeikaren over der, vil den blåe bakgrunnen bli lenger og viser då fram meir tekst. Dette er gjort ganske enkelt ved at eg har gjort teksten kvit, slik den ikkje viser, pga kvit bakgrunn, og eg har lagt på ein transition som skal gå frå ei viss lenge til ei anna, (slik heile teksten viser). Transition’en har eg gjort slik den slakkar ned farta på slutten, ved ein ease-out funksjon, og ved å ha på ein hover-funksjon blir transition’en «satt til liv» ved å holde over «Hold her.».

nettside_v43

I tillegg til transition har eg prøvd ut gradient. Eg har laga ein gradient bakgrunn, der det går frå ein lys grønfarge  til kvit. Eg har brukt lineærgradient, rett og slett fordi det ser best ut på sida. Det går også an å velge gradient som går frå diagonalen, og/eller velge vikel på den, eller ein kan har ein radialgradient som går frå senter, (sirkel).

Eg har brukt w3schools som hjelp når eg endra på nettsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>