Lyd, oppgave 6

Lydvandring

Vi skulle gå en tur og legge merke til lydene rundt, jeg valgte å ta med meg et par hunder på turen, og de tok opp ganske mye av lyden jeg hørte.

Så er her er 3 eksempler på det jeg hørte, for meg hørtes det ikke nøyaktig slik ut, men det er en ca pekepinn på hva jeg hørte

Meg som går på snø

hunder som begynner å krangle/leke

Hund som går

 

Lyd, oppgave 5

Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Bitrate og samplingsfrekvens går på kvaliteten innspillingen din er tatt opp i. Det betyr at det går på avlesningspunktene du har bedt om få tatt opp opptaket i. Det vill si at desto flere du bruker, så mister du minst mulig informasjon og konverteringen blir finere.

Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

Bitrate og samplingsfrekvens går på kvaliteten innspillingen din er tatt opp i. Det betyr at det går på avlesningspunktene du har bedt om få tatt opp opptaket i. Det vill si at desto flere du bruker, så mister du minst mulig informasjon og konverteringen blir finere.

Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?

Når du åpner audition velger man nytt prosjekt. Du kan gjøre dette ved å trykke på multitrack, dette gjør at du kan velge samplingsfrekvens og bitrate du selv ønsker å ta opp lyden i. Etter man har valgt dette velger du det sporet du vill spille inn på, ved å trykke på (R) knappen på sporet, for så å trykke på record knappen (den røde runde). Hvis du finner ut at du ikke vill ha denne filen med, velger du filen og trykker delete, du kan også trykke backspace. Du kan selvfølgelig også dra lydfiler inn i programmet.

 

Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?

Når det kommer til mono og stereoopptak er forskjellen hvor mange bånd man vill ha på opptaket. Stereoopptak tar hensyn til hvor lyden kommer fra, samtidig som det blir spilt inn på to bånd. Monoopptak, vill spille inn fra kilden, men bare på et bånd. Hvis du vill hente enkle lyder fra en kilde, lønner det seg å kjøre mono, dette gir litt bedre kontroll på lydredigeringen i ettertid.

 

I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?

Mute brukes for å skru av lyden på det spesifikke sporet, men solo brukes for å bare spille av det ene sporet.

Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?

R for cut og 0 for multitrack.

Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?

Tastatur snarveier er = og – for å zoome inn og ut. Du kan også peke over et blått felt med musa og scrolle for å få den samme effekten.

Hva er forskjellen på «Edit View», «Multitrack View» og «CD View» i Audition?’

Forskjellene på disse er at, edit gir deg mulighet til å ha kontroll over hver enkelt lydfil, dette gir et bedre overblikk over lydbølger og selve filene. Multitrack går mer på kontroll over filene i forhold til hverandre, noe som er bedre for effekter. Cd er best for et bilde av hvor mange spor du har. Og hvordan det forholder seg til en cd, eller et annet produkt du ønsker å legge musikken på.

Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?

Dette gjør at lydene glir mer inn i hverandre ( crossfade) og at lydene fader inn og ut. For at lydene skal fade inn og ut finner du små ikoner på lydfilen som du drar vekk fra starten og/ eller slutten på lydsporet. Når det kommer til crossfade plasserer du lydfilene litt over hverandre, da dukker det opp et gult kryss, da hører du ikke at lydfilene går opp og ned.

 

Hva menes med at et lydsignal «klipper» eller «vrenger» (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik «klipping»?

Dette betyr at opptaket er for kraftig. Så opptaket har blitt tatt opp med for høy gain. Dette gjør at det blir ulyd i opptaket. Dette kan forhindres med å stelle seg lengre unna kilden for lyden eller med å skru ned på gainen.

Egen logo

1488563_10152548620663644_392127025_n

 

Her er hva jeg har endt opp med etter tilbake meldinger. En ganske dekorert og “middelaldersk” C med en krone med mønsteret vi finner på en klapper som blir brukt til film. Og Marconini under C’en.

Når jeg fikk tilbakemeldinger, så var det mye som gikk på at logo 2 og 3 var for kjedelige og ikke helt passe meg, noe jeg forsåvidt kan si meg enig i, så jeg tok derfor utgangspunkt i skisse 1. Men jeg fikk også tilbakemeldinger på at “queen” ikke passet så godt inn, men de likte fonten, samtidig lurte de på om det var noe annet jeg kunne gjøre med kronen, jeg var helt enige med tilbake meldingene i forhold til å fjerne “queen” fra logoen, men jeg var veldig usikker på hva jeg kunne gjøre med krona. Etter tilbakemeldingene var det ganske enkelt å vite hvilken skisse jeg forbedre, det var ingen tvil om at det var skisse 1. Basert på tilbakemeldingene fjernet jeg “queen” fra logoen og satt meg ned for å prøve å finne ut av hva jeg burde gjøre med denne kronen, for syntes det satt ett lite ekstra preg på logoen. Siden jeg gjerne vill jobbe som manus forfatter etterhver, bestemte jeg meg for at kronen skulle se ut som en filmklapper, men fortsatt ha krone preget.  Tanken var at logoen skulle skille seg ut og kanskje være litt uten om det vanlige.  Jeg valgte at kronen skulle se ut som et klappebrett ikke bare fordi jeg vill jobbe med film, men for at folk også skal forstå at det er det jeg jobber med, uten å måtte lese seg opp på informasjon. På den måten vill folk forstå det ganske fort.

Alt i alt tror jeg dette er en logo som passer meg, den skiller seg ut og er nesten i det særeste laget for folk flest, men det er nå slik jeg er.