Category Archives: Teori

Analyse netcom reklame

Netcom: «Hvem vil du invitere?»

 

Denne teksten vill ta for seg en analyse av netcoms reklamefilm “Hvem vill du invitere?” som kom på tv i 2012. Oppgaven vill basere seg på en tidligere muntlig gruppepresentasjon fra september høsten 2014 om den samme reklamefilmen, der fokuset var lagt på denotasjon, konnotasjon,  implisitt leser og dramaturgi, det vill også denne teksten.

Continue reading