Arbeidsoppgåve 7 i Web

 

Arbeidsoppgåve 7 i Web

TONO:

«TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk.» – Sitat Tono.no

KOPINOR:

«Kopinor inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Vederlaget blir fordelt til rettighetsavere i inn- og utland.» – sitat Kopinor.no

NORWACO:

«Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder.» sitat Norwaco.no

Datatilsynet:

Det eg synes var tre viktige spørsmål til denne sida er

Kva er personvern?

«Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.» sitat Datatilsynet.no

Kva lover og regler er der?

Ein finner fire forskjellige kategoriar innan lovar og regler inne på datatilsynet sin nettstad.

  • Personopplysningsloven

  • Personopplysningsforskriftens sikkerhetsbestemmelser med kommentarer

  • Lover og forskrifter med bestemmelser om personvern

  • Forarbeider til det sentrale personvernregelverket.

Kan arbeidsgiveren lese ansattes private e-poster og filer?

Arbeidsgivaren he som regel ikkje lov til å sjå på arbeidstakaren sine private e-poster og filer, men det finnes likevel situasjonar der arbeidsgiver har rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post. Innsyn i e-post er regulert i personopplysningsforskriften kapittel 9.

Grunnen til at eg synes dette er bra spørsmål er fordi t.d. Dei to første er peikepin på kva nettstaden handlar om og kva rettigheter enkeltmennesket har. Det tredje spørsmålet er eit døme på spørsmål som ofte har kommet inn til datatilsynet. Eg ville ha gjetta at det ikkje var lov å sjå i dei private e-postane til dei ansatte, men det finnest ein regel for unntak.

4. Besøk mediearkivet (berre tilgjengeleg frå HVO sine datamaskinar):

https://www.retriever-info.com/services/archive.html

Søk i fritekst med til dømes søkefrasen: opphavsrett AND (skolen OR skulen)

Eller: personvern AND (skolen OR skulen)

5. Andre stader de eventuelt kan søka:

http://digi.no/ http://www.theregister.co.uk/ http://www.wired.com/wired/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>