Bildeanalyse Rayban

ray-ban-lovers-top

Kjelde: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/worlds-best-print-ads-2011-12-141661

Det vi umiddelbart ser og bildets primære betydning

I dette bildet befinner vi oss i en gate. Vi ser mange mennesker der noen går fra kamera, noen går mot kamera og noen står stille. Menneskene bruker gamle klær, og bildet har blasse farger med en gultone, som forteller oss at bildet er gammelt. Vi ser nede i venstre hjørne at bildet illustrerer en gate i New York City i 1942, som bekrefter det bildet forteller oss. Hovedmotivet er to menn som går mot kamera og holder hender. Noen av menneskene rundt dem snur seg og ser på dem. De to mennene ser stolte og fornøyde ut, mens menneskene som ser på dem ser mistenksomme og forundret ut.

menneskene går kledd på en måte som sier oss at de trolig er på veg til/fra jobb. Gråfargen i det lille glimtet av himlen vi ser, og speilbildet og glansen på bakken forteller oss at det nettop har regnet. Nede i høyre hjørne ser vi en tekst der det står “NEVER HIDE” og en ray-ban logo ved siden av. Vi innser da at dette er en reklame for brilleprodusenten ray-ban, og teksten “NEVER HIDE” forsterker at bildet har en dobbel betydning.

Bildet sin sekundære betydning

Som nevnt tidligere har bildet en dobbelt betydning. Den sekundære betydningen til dette bildet er at man skal aldri skjule hvem man er. Dette får de frem med at de har med teksten ”Never Hide” i tillegg til hva bildet forteller. På bildet ser vi to menn som holder hender, og får mange stygge blikk mens de går på gaten. Utifra dette, kan vi gå ut ifra at de er homofile. Siden samfunnet på denne tiden hadde et negativt syn på homofile så kan man si at de menneskene med de stygge blikkene, representerer samfunnet.

Man ser også at det homofile paret har på seg dresser, og bærer stresskofferter. Utifra dette, kan vi anta at de er på vei til eller fra jobb, og her prøver nok Ray-Ban å vise at homofile er vanlige folk, akkurat som resten av samfunnet. Ray-Ban viser at de støtter homofile og at man ikke skal kunne trenge å skjule identiteten sin, men heller være stolt over den. Man burde heller vise god mote, og da er Ray-Ban briller det du vil ha.

 

Kvifor bilete seier det det seier:

I ein kvar meddelelsessituasjon så har sendar ein bodskap dei vil formidle til mottakaren. For at kommunikasjonen skal lykkast krever dette at både sendar og mottakar kjenner til den koden (eller språket) som meldinga framstilles i. Det mottakaren må ha for å forstå denne reklama er ei innsikt i historie om homofiles rettigheter. Der denne settingen bildet er framstilt i, så var det ikkje så mange som aksepterte homofilt ekteskap. Dette er noko som har blitt meir akseptabelt i dei seinare åra. Ray ban tar eit oppgjer mot det og hyller dei som tør å skile seg ut. Vi har ei dobbelbetydning der Ray Ban oppfordrar til å skile seg ut med deira brille for å få fram at deira produkt er annleis enn andre brillemerker. Samtidig ein hyllest til dei som blir lagt merke til og vil skilje seg ut, sjølv om samfunnet har ei anna meining av kva som er “riktig”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>