Veke 41, gruppeoppgåve i CSS

I veke 41 fikk vi utlevert ei gruppeoppgåve om å presentere eit utvalgt tema for klassa.
Eg var på gruppe med Emil og Thomas, der vi skulle presentere Animations og Transitions. Vi skulle også forklare kva som var den relative forskjellen på desse to.

Link av resultat: https://minerva.hivolda.no/~dortheam/MID131/css/arbeidskrav_css/animations.html

Skjermbilde 2014-11-03 kl. 22.44.04

I bilete under ser ein korleis eg har koda ein Animation. Her er det meininga at bilete skal strekke seg ut frå 100px til 2000px. Samtidig som dette skal firkanten under gjer det samme og endre farge frå raud til svart i prosessen.

Skjermbilde 2014-11-03 kl. 22.45.13

Her er korleis bilete og firkanten ser ut når animationen har nådd 100%.

Både Animasjon og Transitions kan lagast i Slides. På Transitions kan du legge på forskjellige overgangseffekter som at den går frå venstre til høgre eller at bilete blir zooma inn og ut.

Animations er derimot effektar du kan legge til t.d. tekst, illustrasjonar og figurar. Her kan t.d. illustrasjonen spinne rundt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>