Design – Tidsmaskin

I denne oppgaven fikk vi i oppgave med å finne en plakat som er laget i nyere tid og forklare og vise med eksempel hvordan akkurat denne typen plakat ville sett om den f.eks var laget i 1920, slik har vi tenkt det.

fig3-1

Denne plakaten er laget i 2012-2013 og har tittel “kompetanse for en ny tid”. Her har vi en todelt side der på den ene side ser vi bildet av et fint og naturlig norsk landskap med et krigsfly oppe i venstre hjørne. På siden som er til høgre ser vi et portett av en ung mann (20-25år) og under han står det tekst.(Regjering.no, 2012)

Hvis da denne plakaten skulle bli laget i 1920 så har vi funnet en plakat som er 1920-tallet som har lignende tema og bilder. Om vi ser på den plakaten som er fra 1920 så kan vi se en todelt side der på venstre siden er er to bilder som er delt inn i tre deler. På høgre siden så ser vi en ung soldat og to andre bilder av fallskjermer.(http://www.designishistory.com/1920/aleksander-rodchenko/, 1920)

07

Vi tenker slik at den nye plakaten til Forsvaret kunne ha sett slik ut om den hadde blitt laget i 1920 pga av de trekkene som var til stede i 1920 som f.eks sterke farger, kontraster og grotesk skrift. Layouten i den som er laget i 2012-2013 er ganske stil-ren i hvordan alt har blitt satt opp og er less is more. Plakaten fra 1920 som vi tenker er et godt eksempel på hvordan den nye plakaten hadde sett ut viser også en stil-rent oppsett men på en annen måte.

 

Budskapet til den første plakaten er forsvar mens den fra 1920  sitt budskap er rekruttering og krig.

12200883_1008704415819201_1903040213_n

Øverst er fargene hentet fra bildet fra 1920, fargene nederst er farger fra bildet fra 2012-2013. Vi ser stor forskjell på fargetemperaturen mellom de to bildene, da de mørke sterke blåfargen er mer maskuline og fargene på det nyere bildet er mer for å vise at det skal være fra eldre tider med litt sepiatone og svart-hvit.

 

Referanseliste

bilde 1:

Regjering.no(2012), melding til regjering nr.14. Henta den 4.11.15 fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20122013/id715809/?ch=4 (4.11.15)

 

bilde 2:

Design is history(s.a), ALEKSANDER RODCHENKO. henta den 4.11.15 fra: http://www.designishistory.com/1920/aleksander-rodchenko/

 

Navn på alle i gruppen: Thomas, Olai, Torstein, Ole Jørgen, Edvard.

2 kommentarer til «Design – Tidsmaskin»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *