Teori – Retorikk

WWFLUNGS

(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/WWFLUNGS.jpg?itok=YuWnXcpm)

Denotasjon

Vi ser et naturlandskap med trær, elver og åpen mark. Vi kan og se at deler av skogen mangler. Der skogen mangler ser vi biler, mennesker og felte trær. Nederst til høyre på bildet ser vi en logo av en panda med bokstavene wwf. Til venstre fro logoen ser vi ordene «Before its too late. wwf.org».

Konnotasjon

På bildet ser vi en skog som er delvis kuttet ned. De to samlingene av trær vi ser på bildet er formet som lunger. Du kan da assosiere med at hvis vi kutter ned skogen så forsvinner oksygen/liv.

Bildet viser altså at hvis vi fjerner trærne, så fjerner vi også oss selv og andre.

Dokumentarisk effekt

Bildet viser at regnskogen har blitt mindre, på bildet så mangler en liten bit av høyrelungen som viser at dette er noe som skjer nå, at mer og mer skog blir fjernet. Der trærne også var er brunt og «dødt».

Retorisk nærvær

Dette bildet har et retorisk nærvær fordi vi har alle lunger og vi har alle oppfattet skaden med å kutte ned regnskogen.

Og me forstår at me bur på jorda og konsekvensane av å øydelegge naturen.

Retorisk realisme

Ikonisk realisme:

Den ikoniskerealismen fins godt i bildet, det ser ut som en avbildning av regnskogen.

Indeksikalske realisme:

Den indeksikalskerealismen er også stor siden det er en avbildning av regnskogen som mest sansynlig er redigert i etterkant.

Retorisk umiddelbarhet

Vi umiddelbart oppfatter hva vi ser, vi ser trær som er formet som lunger som holder på å forsvinne, dette sammenligner vi så med død. Slikt er brukt i anti-røykreklamer og lignende.

Retorisk fortetning

Bildets fortetning er at det skal se moderne og ekte ut, men skal fortsatt få frem budskapet sitt som handler om at når vi kutter regnskogen så kutter vi også liv.

Arbeidskrav 2A – Tekst

Introduksjon

I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i en tidligere utført gruppeoppgave som gikk ut på å utføre en semiotisk tekstanalyse av et bilde vi skulle velge selv, som ligger åpent på internett. Den tidligere utførte gruppeoppgaven ble presentert både muntlig, i form av presentasjon foran klassen, og skriftlig, i form av et blogginnlegg på vår personlige studieblogg. Bildet som jeg skal analysere i denne teksten er tatt av fotografen John Moore i Liberia i Vest-Afrika den 10 oktober 2014. Bildet handler om ebolasmitten, og at helseteamet som har reist dit for å hjelpe til å behandle mennesker som har blitt påvirket av smitten, en av jobbene dems er å bære de avdøde til kremering noe som strider veldig mot kulturen i Liberia.

I denne akademisk skrevet oppgaven skal jeg basere meg av det som allerede er skrevet på presentasjonen og i innlegget på bloggen, men ikke hindres av det, jeg har tenkt å forklare mer omfattende og gjøre en dypere analyse av fotografiet til John Moore. Jeg skal også ta opp andre analytiskevirkemidler som kontekst, symbol, ikon og indeks.

Problemstillingen er at vi skal utføre en semiotisk analyse av et valgfritt bilde som ligger åpent på nett med tanke på denotasjon, konnotasjon, kontekst, symbol, ikon og indeks.

Teori

Her har jeg tenkt å skrive om hvilke virkemidler jeg skal bruke når jeg skal gjøre den semiotiske analysen av bildet til John Moore. Jeg begynner med denotasjon siden det er det første man observerer i bildet. Jeg vil så skrive om konnotasjon som handler om medbetydningen av bildet og de ulike elementene. Jeg vil så skrive om kontekst som handler om bakgrunnsinformasjon, symbol, ikon og indeks.

 

Denotasjon

Denotasjon er det første man ser og legger merke til på et bilde, de helt åpenbare elementene som oppgjør bildets helhet. Denotasjon er det første man ser når man ser på et bilde, altså primæruttrykket.

“(…)denotasjon (om den første, “direkte” betydningen)” (Gripsrud, 2007, s. 113).

En annen måte å forklare denotasjon på er å fortelle hva man ser, uten å tenke seg til noe, det man konkret ser på bildet, hvis man ser et skilt og en vei så ser man bokstaver på en flate som kan ligne et skilt og en veg som fører deg videre.

Denotasjon er noe som vil mer eller mindre bli oppfattet likt uansett forkunnskaper og bakgrunn. Denotasjoner skal heller ikke inneholde ting som følelser og assosiasjoner, som jeg skal snakke om senere, det er kun det man ser uten å tenke over dets betydning

 

Konnotasjon

Konnotasjon handler om det man assosierer/tolker av å se på et bilde, hvis man ser en ung gutt med sot i ansiktet som blir bært av en brannmann og man ser ikke noe brann i bildet men man kan likevel assosiere at gutten har vært i nærheten av en brann. Det kan være det man leser av bildet, uten at det er tilstede på selve bildet.

Dette skriver Peter Larsen om konnotasjon: “Tilskuere betrakter bildet, forstår dets primære betydning og etablerer sekundære betydninger ved hjelp av forskjellige assosiasjonskjelder.” (Larsen, 2008, s. 91).

“Det er for øvrig viktig å notere seg at konnotasjoner må skilles fra assosiasjoner. Konnotasjoner er kulturelt etablerte, kodifiserte, fellesassosiasjoner om en vil, mens assosiasjoner er induviduelle, personlige. Hvis jeg synes riksløven minner meg om naboen, er det en assosiasjon.” (Gripsrud, 2007, s.114)

For uten assosiasjonskilder og kontekst, noe jeg kommer innom senere, så kan det hende mottakeren ikke får de samme assosiasjonene senderen ønsker, derfor er det viktig at man analyserer sine egne verk før man publiserer de for å være sikker på at mottakeren mottar budskapet slik senderen vil.

 

Kontekst

For å gjøre en utfyllende konnotasjon av en tekst/bilde så er det viktig med kontekst, kontekst er informasjon om teksten eller bildet som man ikke kan lese ut av bildet, for eksempel hvilket land det kommer fra, hvilket årstall det er snakk om.

Hvis vi ser for oss et bilde med et lag med svastika tegn på, så kan vi kanskje assosiere med nazisme siden nazismen brukte hakekors som tegn, men med litt bakgrunnsinformasjon om bildet så viser det at bildet er fra lenge før andre verdenskrig så det betyr at tegnet betyr noe helt annet, siden det først ble brukt som et ornament og religiøst symbol.

«Men begrepet kontekst kan også vise til mer spesifikt tekstlige «omgivelser», altså andre tekster – gamle eller samtidige – som den teksten vi står overform henviser til eller siterer på en eller annen måte.»(Gripsrud, 2007, s. 142)

 

Symbol

Symbol bygger på konvensjoner, altså tidligere erfaringer, kunnskap, språk, kultur osv. Symbol og assosiasjon kan sammenlignes siden de er ganske like. Et eksempel på et symbol kan være er flamme, det kan symbolisere varme, fare, lys, liv og lignende.

Dette sier Jostein Gripsrud om symbol: “Verbalspråket hører til her, liksom trafikklysenes farger, visse logoer og andre fenomener som vi må ha lært en bestemt kode for å forstå betydningen av.” (Gripsrud, 2007, s.120)

 

Ikon

Ikon handler om å være så lik som mulig det budskapet det skal vise, for eksempel kvinnetegn på kvinnetoalett og en illustrasjon av steinras der det er steinrasfare.

Bildet av ei pipe som ikke er ei pipe, men som er en representasjon av en pipe som vi fleste som har gått media har sett før er et godt eksempel på ikon, det bildet sier er at man ikke ser en pipe, men en representasjon av pipa, altså ikon.

Dette skriver Jostein Gripsrud om ikon “Det er tegn som ligner det de står for – det vil rett og slett si bilder, altså visuelle tegn, av mer eller mindre fotografisk eller “realistisk” type.” (Gripsrud, 2007, s. 120)

 

Indeks

Det siste virkemiddelet jeg skal skrive om i denne teksten er Indeks. Det er tegn som står noe annet men har en direkte sammenkobling til objektet.

“”index” er det latinske (og engelske) ordet for pekefinger, og indekser er tegn som så å si “peker på” det de står for. Det gjør de fordi det her er en kausal relasjon, en årsak-virkning-forhold, mellom tegnet og det det står for.”(Gripsrud, 2007, s.120)

Et par eksempel på det kan være at røyk er indeks på flamme, for røyken har en kilde. Spor i snøen er indeks på at et dyr har vært der.

Analyse

Her har jeg tenkt å gjøre den semiotiske analysen av bildet til John Moore vi valgte til den opprinnelige gruppeoppgaven, jeg kommer til å bruke de samme virkemidlene som jeg har skrevet om lengre opp i teoridelen av teksten for å analysere bildet best mulig. Jeg velger å begynne analysen med denotasjon siden denotasjon er det første man legger merke til. Jeg vil så bruke konnotasjon, kontekst, symbol, ikon og indeks som virkemidler senere i teksten.

Denotasjon

Det første vi ser er tre personer i hvite drakter som bærer et bårelignende objekt med en slags likposelignende objekt som er stroppet ned, seerens oppmerksomhet trekkes automatisk til de først fordi fargene skiller seg ut i bildet. Vi ser så en mørkhudet kvinne som strekker seg etter det bårelignende objektet, hun har et sorgfullt uttrykk i ansiktet. Hun er kledd i et svart, hvit og oransje skjørt og en rød og svart topp og et blått hodeplagg. Tilsammen på bildet er det 11 personer, da 3 har på seg hvite drakter, og 2 har på seg mørkeblå skjorter og bukser, resten i bakgrunnen av bildet har på seg en blanding av t-skjorter og bukser med forskjellige farger, flertallet av skjortene vi ser er i fargen rød. Vi ser flere huslignende konstruksjoner av lavere kvalitet i forgrunnen, i bakgrunnen så ser vi et bygg som er laget av betong og bakken på hele bildet er dekket i sand. Vi ser to telefonmaster men vi ser 5-6 kabler som går litt hit og dit. Vi ser at bildet er datt i farger og med et liten brennvidde, da fotografen har fått meg seg mye av omgivelsene på bildet. De tre personene i hvite drakter har på seg beskyttelsesbriller, støvler og gule beskyttelseshansker. Foran de tre personene på bildet så kan man se en mørkhudet mann med et hodeplagg som kan sammenlignes med en beret. Med å se på skyggenes posisjon så kan vi fastslå at solen er høyt oppe på himmelen.

 

Konnotasjon

Den første assosiasjonen jeg får er av uttrykket til kvinnen, jeg ser hun er i sorg. Jeg tolker raskt at det er et menneske i liksposen på båren, dette tolker jeg på grunn av tidligere erfaringer med lignende objekter. Med å se på hvordan kvinnen strekker seg mot båren får jeg får en tolkning av en tilknytning mellom kvinnen og båren. Jeg assosierer da at kvinnen kan ha en relasjon til personen på båren. De hvite draktene, maskene og gummihanskene forbinder jeg med sykdom og smitte. Den mørkhudede mannen med beret som går foran kan assosieres med en person med autoritet, det er også noe jeg assosierer på grunn av tidligere erfaringer. Jeg ser på bildet at det er fotografert i et land som ikke er veldig utviklet fordi husene vi ser på bildet er bygget av blikkplater og på bakken er det kun sand. Med tanke på det så forbinder jeg det raskt med fattigdom, sykdom og høy smittefare, og hvis man setter alt jeg har assosiert av bildet så kan jeg si at det er en person på båren som har dødd av en slags sykdom.

 

Kontekst

Med kontekst kan man få andre konnotasjoner, for eksempel så vet jeg at det er en kvinne, Mekie Nagbe, på båren som har dødd av ebolaviruset, hun stupte og døde på bakken utenfor hjemmet sitt da hun var på vei til behandling av ebola. Kvinnen som gråter er søsteren til den avdøde. Søsteren sørger enda hardere fordi det er i mot kulturen i Liberia å kremere mennesker, da det er vanligst å begrave de. Men kremeringen må skje for å stanse smitten av Ebola.

Med konteksten så treffer dette journalistiske bildet mer rett i hjertet enn før, han nevner også kulturforskjeller som at de ikke kremerer mennesker men gravlegger de. Men da siden de som har dødd av ebolaviruset må kremeres for å stoppe spredningen så blir dette ekstra trist for familien.

 

Symbol

Som nevnt tidligere så bygger symbol på konvensjoner, altså tidligere erfaringer, kunnskap, språk osv. Uttrykket på ansiktet til den mørkhudede kvinnen er et symbol på sorg. Den oransje fargen på likposen er et symbol på fare, smitte, sykdom. De hvite draktene symboliserer renslighet, smittefare, ønske for å beskytte seg fra smitte.

 

Ikon

Som jeg har skrevet tidligere i oppgaven så handler ikon om å være så lik som mulig det budskapet det skal vise. I bildet her så fant jeg ikke så mange

Likposen er et ikon på smitte, holde seg unna,

 

Indeks

Som skrevet tidligere så er indeks et tegn som står for noe annet, men likevel har en direkte kobling til objektet, så for eksempel så er sorg en indeks for dødsfall og de hvite draktene en indeks på helse.

Konklusjon

Jeg jobbet med å gjennomføre en semiotisk tekstanalyse av et bilde. Jeg jobbet med å reflektere og referere andre for å få en bedre forståelse av virkemidler som blir brukt i en semiotisk tekstanalyse. Jeg begynte oppgaven men å sette meg inn i pensum, jeg begynte så å markere i skolebøkene og brukte små post-it lapper effektivt slik at jeg kunne finne frem tilbake til stoffet lett mens jeg jobbet med det. Jeg lagde også en stikkords-liste over viktige elementer jeg skulle ha med i oppgaven, som denotasjon, konnotasjon, kontekst osv. Mens jeg har jobbet med denne oppgaven har jeg har blant annet lært meg forskjellen på konnotasjon og assosiasjon og hvor viktig kontekst er for analyse av tekst eller bilder generelt, fordi det gir en bedre forståelse. Problemstillingen min handlet om å utføre en semiotisk analyse av et valgfritt bilde som ligger åpent på nett med tanke på denotasjon, konnotasjon, kontekst, symbol, ikon og indeks. Jeg føler jeg svarte på problemstillingen godt med tanke på at jeg skrev utfyllende om hva og enkelt element betyr i denne sammenhengen.

Referanseliste

Gripsrud, Jostein 2007 “Mediekultur, mediesamfunn” Utgave 3, Universitetsforlaget

Larsen, Peter 2008 “Medievitenskap, Medier – tekstteori og tekstanalyse” bind 2, utgave 2, Fakbokforlaget

 

<> on October 10, 2014 in Monrovia, Liberia.

Moore, John (http://www.gettyimages.no/detail/news-photo/woman-crawls-towards-the-body-of-her-sister-as-ebola-burial-news-photo/456999956)

Sætran, Edvard – opprinnelig oppgave, blogg (https://blog.hivolda.no/edvards/09092015/semiotisk-analyse-av-et-bilde/)

 

Foto – Fotooppgave 3

 

«Sur høst, livet er greit for det!»fotooppgave3_0013_surhøst

Vi ønsket styggvær til shooten, men det fikk vi ikke. Men bildene måtte bli tatt uansett, jeg valgte å kle modellen i en vindjakke som man oftest forbinner med høst. Vi tullet litt for å modellen til å smile og le med det mest naturlige smilet man kunne få.

«Speilbilde»fotooppgave3_0013_speilbilde

Vi plasserte et speil i rotsetvannet som reflekterte skogen bak kamera, jeg syns det lagde en kul effekt så derfor valgte jeg dette bildet, vi skulle tolke tittelen selv, så jeg tolket den veldig bokstavelig.

«Vindu mot verden»fotooppgave3_0013_vindumotverden

Jeg la speilet på sanden og dekte til kantene med sand slik at det så ut som et hull i bakken, bare at hullet er fylt med himmelen, jeg syns bildet ble veldig kult siden sanden rammet inn skyene.

«Alene mot resten»fotooppgave3_0013_alenemotresten

Valgte å ta et raskt bilde av ryggen til Jørgen der han ser utover Rotsetvannet, valgte å plassere han så langt til høyre som mulig uten å kutte han ut for å separere han mest mulig fra «resten».

Design – redesign av embalasje

Design chipspose skisse 1

Jeg begynte med en veldig enkel skisse, hvit bakgrunn med svart tekst + X-tra logoen nederst i høyre hjørne. Tilbakemeldingene jeg fikk under «kundemøtet» var at posen kunne se ut som salt, altså bare salt, ikke noe slags potetchips. De kom så med et forslag med å legge på chips i bakgrunnen for å hjelpe mottakeren til å forstå at det er potetchips man selger.

Design chipspose skisse 2

Dette er da skisse nr.2. Jeg gjorde som kunden ønsket og la til noen potetchipsflak i bakgrunnen, dette er selvfølgelig noe som blir justert i den digitale fasen av oppgaven, og som er relativt enkelt å endre plass, størrelse og mengde på. Teksten(SALT) vil bli en grotesk fet font, (CHIPS) blir med samme fonten bare ikke så fet(normal). Logoens blåfarge skal også brukes på toppen og bunnen av posen der det er merket med ////////////.

 

Alt i alt så var det ikke så mange endringer i skissefasen, jeg tror heller det blir en del småjusteringer når det kommer til den digitale delen av designprosessen.