Lydoppgaver – MID112

Oppgave 1:

Vi skulle gjennomføre en lydvandring hvor vi skulle vandre i 10 minutter og konsentrere oss om å lytte til omgivelsene. Vi skulle skrive ned hvilke lyder vi hørte, hvor de kom fra og hvilke frekvenser de var på og hvordan lyden endra seg når vi gikk igjennom forskjellige rom.

Vi hørte lyder som skyvdører, biler som passerer og fottrinn når vi gikk fra IB til Spar her i Volda. Lyden endret seg fra når vi gikk inne til ute med at vi hørte ikke noe ekko fra gangene og lyden var mye mer åpen. Vi oppfattet lydene som å være fra 200-12000Hz, noe usikkert.

 

Oppgave 2:

Oppgave 2 gikk ut på å laste ned et lovlig musikkspor fra nettet, jeg valgte «Fade av Alan Walker», importere det inn i Adobe Audition, så kunne vi redigere slik vi ville med maks lengde på 40 sekunder og med fade inn og fade out, jeg la også på en panorering på lyden fra venstre øret til høyre. Jeg eksporterte så klippet ut i MP3 format med 2 kanalers stereo og 160kpbs konstant kvalitet med presis metadata.

Filen ble lastet opp på soundcloud

HER er linken.

 

Oppgave 3:

I oppgave 3 skulle vi spille inn en kort tekst eller noe lignende. Jeg valgte å lese inn «I huset bortenfor av Inger Hagerup» Vi skulle også etterbehandle klippene med støyfjerning, komprimering og tonekontroll(EQ), jeg brukte alle etterbehandlings metodene som er nevnt.

Jeg eksporterte så klippet som MP3 og la det ut på soundcloud

HER er linken.

 

Oppgave 4:

I oppgave 4 skulle vi kombinere lydsporene fra oppgave 2 og 3 og eksportere det med samme innstillingene som oppgave 2 og publisere det på soundcloud. Jeg justerte også volumet på sangen for at stemmen skulle komme mest frem.

HER er linken.

 

Oppgave 5:

I oppgave 5 skulle vi laste ned noen lydklipp og lage et enkelt lydbilde, jeg valgte å bruke motorsykkel lyden litt annerledes med at starten av sykkelen er politiet og ikke den som kjører for forbi som det var orginalt i klippet.

HER er linken.

 

Oppgave 6:

I oppgave 6 skulle vi ta med en zoom lydopptaker med på lydvandringa uten å høre på opptaket. Jeg har plukket ut lyder som vi oppfattet og lagt det ut på soundcloud. Selve opptakeren tok ikke opp så godt lyden av oss selv, som hjertebank og pusting som vi hører hele tiden fordi det går igjennom kroppen med vibrasjoner

HER er linken.

 

Oppgave 7:

I oppgave 7 så skulle vi laste ned noen lydfiler og lage et fullstendig lydbilde ut av det. Jeg valgte å legge inn mye zombie lyder og litt hjertebank for å skape en creppy/skummel stemning.

HER er linken.