Design: Ferdige produkter

I dette innlegget vil jeg skrive litt om prosessen fra skisse til ferdig digitalisert produkt for arbeidskrav 2 (Eplejuice) og arbeidskrav 3 (min logo).

Da jeg hadde tegnet skissene mine måtte jeg gjøre et valg på hvilken ide jeg ville ta videre. Den første skissen spilte på tabuhumor, og var derfor litt vågal, samtidig som den var kompleks. En av delene kunne gått fint, men jeg så at jeg ville møte mange utfordringer om jeg valgte dette konseptet. Skisse nummer to var enkel og ryddig, men muligens litt for ordiner, og mørk, da den baserte seg på en sort bakgrunn. Den tredje skissa hadde mange morsomme ideer, men var kompleks og manglet kanskje et gjennomgående tema. Jeg og gruppa mi ble enige om at skisse nummer to var det beste utgangspunktet, men at den måtte ta utgangspunkt i et nytt fargesett og flere detaljer måtte endres på.

Skisse2

 

Det neste trinnet i prosessen ville for mange være å tegne flere varianter av den samme skissa, eller tegne noen av elementene hver for seg. Jeg endte likevel opp med å løse den digitalt for å få mer kontroll over skissen, ved at jeg kunne flytte fritt på elementer etter at de var tegnet og at jeg kunne teste ut datagenererte skriftstiler. Denne skissen så ganske ferdig ut etterhvert, men jeg fikk tilbakemelding på at det var en del finpussing igjen, primært at den visuelle vekten av mindre viktige elementer var tyngre enn viktige elementer.

Skisse2

Da jeg skulle lage produktet som skulle presenteres endte jeg opp med å flytte First Price-logoen vekk fra produkttittelen for å få mer balanse i informasjonstettheten, samt at jeg brukte lysere farger. I tillegg byttet jeg ut skriftstilen på “100 prosent ren eplejuice!” fordi jeg fikk tilbakemelding på at den var for svak, og dermed lite troverdig.

Capture

Selv om jeg mener at produktets tekniske kvalitet steg i dette trinnet, og at mange ting utviklet seg i riktig retning, ble det noen steder en slags overkompensasjon, altså at jeg gjorde store endringer på ting som egentlig var som småpirk å regne. Dette i kombinasjon med at jeg jobbet med de forskjellige elementene veldig individuelt, i forskjellige lag, og i forskjellige programmer (illustrator til å lage elementene, photoshop til å finpusse dem og sette dem sammen, og indesign til å behandle tekst) gjorde at helhetsinntrykket ble svekket og produktet opplevdes som mindre gjennomført. Derfor har jeg i ettertid gjort noen korrigeringer, eller mer presist sett gjennom historien/loggen på designen og håndplukket elementene fra det stadiet hvor de så best ut, og laget en ny versjon..

Presentert design:

Eplejuice copy

 

Revidert design (fjernet strokes, finjustert fargeoverganger og effekter, byttet skriftstil på 100% ren eplejuice og skrevet i minuskler):

Eplejuice2

 

Da det kom til utvalg av skissen til min logo, skjedde egentlig det motsatte av det som skjedde med eplejuice-oppgaven; jeg valgte en kompleks og morsom logo fremfor de enklere konseptene, fordi den hadde et sterkere visuelt uttrykk og representerte meg bedre. Skisse nummer to hadde dermed som første prioritet å forenkle skissen; dette skulle være en logo, ikke et bilde. Jeg valgte å beholde fargevalget og oppsettet av logotekst, men fjernet alt annet og la på en understrek for å beholde den visuelle tyngden. Jeg valgte å jobbe digitalt med skissene etter erfaringene fra forrige oppgave hvor det var en klar fordel å kunne flytte og endre på ting uten å måtte tegne på nytt, men denne gangen brukte jeg penn og programvare som var mer tilnermet håndskisse-stilen.

Pro

Jeg ville ikke bruke håndskriften min i det ferdige produktet fordi den både har dårlig lesbarhet og er lite elegant. Likevel var det vanskelig å finne en digital typografisk erstatning fordi datagenerert tekst ofte er “for perfekt”, uten personlig preg. Jeg fant ikke en skriftsstil som sa “jeg skriver så fort og agressivt som mulig fordi det uansett ikke blir pent”, så skriftsstilen jeg endte med var en som føltes personlig, men kanskje ikke en som sa noe om meg. Jeg jobbet med avstanden og vinklingen på bokstavene slik at de så mer ut som min håndskrift, men det endelige resultatet ble fortsatt litt ryddigere og lettere enn jeg egentlig ville ha foretrukket.

Jeppes1J1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>