Lyd: Øvingsoppgave i lydteori

Dette er mine svar for øvingsoppgave 5.

1. Samplingfrekvens er hvor tett datapunktene er hverandre i tid og bitrate er hvor presise disse datapunktene kan defineres. En må kjenne til disse for å tilpasse lydformatet til formålet; en datamaskin vil gjerne ha mer informasjon enn vi mennesker kan høre for å gjøre en best mulig jobb i etterbehandling.

2. Mp3, eller MPEG audio layer 3 (om jeg ikke husker feil) er et “lossy” lydformat som kan gi god lydkvalitet i forhold til filstørrelse, og ved bitrates på 192Kbps er lydkvaliteten god nok til de fleste avspillingformål, men disse filene er ikke egnet til å endres på og lagres på nytt, da de taper informasjon hver gang de lagres på nytt.
FLAC er et tapsfritt (“lossless”) lydformat som skaper større filer, men også puristkvalitets lyd, og kanskje viktigst av alt kan disse filene endres og lagres på nytt uten informasjonstap, hvilket som gjør det egnet til lydproduksjon.

3. Alt+A og Ctrl+alt+backspace

4. Et monoopptak består av ett lydspor mens et stereoopptak består av to. Hvorvidt monoopptaket avspilles på en eller to høyttalere avhenger av avspillingsmetoden. Dersom man skal ta opp med én mikrofon bruker man monoopptak, mens andre lydkilder, eksempelvis elektrisk piano leverer stereolyd hvor en vil bruke stereoopptak. Dersom man bruker to mikrofoner kan disse settes på hver sin kanal i stereosporet og om en bruker tre mikrofoner kan det lønne seg å spre mikrofonene mot forskjellige kanaler. Om en tar opp mikrofon en til første spor, mikrofon to på andre spor og mikrofon tre på begge vil det være mulig å separere alle tre i ettertid, men dette krever god lydkvalitet i utgangspunktet.

5. Solo vil dempe alle andre spor enn det/de sporene som er i solomodus. Mute vil dempe sporet som funksjonen aktiveres på. Disse bruker vi til å lettere kunne høre detaljer på enkelte spor i miksen, blant annet for å finne støykilder og andre feil i opptakene, eller å prøve om miksen er bedre med eller uten et spor.

6. ctrl+c (kopier), ctrl+v (lim inn), ctrl+x (klipp ut), shift+backspace (ripple delete), v (move tool), r (razor tool)

7. Scroll, dra i tidslinjeutvalgsverktøyet, zoom tool, pluss og minus på numpad.

8. Edit view er tilpasset redigering på et enkeltspor, multitrack er tilpasset behandling av flere spor samtidig og CD view brukes til å sette sammen filer slik at de kan brennes til en CD.

9. Krysstoning lar en sømløst gå fra ett lydklipp til et annet uten at lydvolumet endrer seg ved at klipp nummer en tones ut og klipp nummer to tones inn samtidig. En kan oppnå det samme med vanlig fade-in og fade-out, men en må da bruke to spor mens krysstoning kun krever ett. Audition har automatisk krysstoning slik at om en trekker to klipp inn i hverandre vil de automatisk krysstones.

10. Klipping oppstår når lydvolumet går forbi den tolererte rekkevidden. Dermed vil lydbølgene bli avkappet i topp og bunn. Dette kalles et firkantsignal og er både farlig for utstyr og ubehagelig å høre på. Dette forhindres ved at en tar opp og redigerer lyd innenfor den rekkevidden en har disponibelt, altså under 0db i de fleste tilfeller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>