I denne fotooppgaven har jeg skapt tre karakterportretter, altså portretter som forteller noe om hvem den avbildede personen er, og spesielt fokusert på innvirkningen brennvidden har for hva bildet formidler. I tillegg har jeg tatt et annet portrettbilde to ganger med ulik brennvidde for å vise hvordan endret brennvidde kan endre budskapet i bildet.

Karakterportrett 1:

Perspektiv 101

85mm, f/1.4, 1/40, ISO 400

Continue reading

Nå har jeg altså laget en ny skisse til First Prices eplejuice etter tilbakemeldinger fra gruppa jeg jobbet med. Hovedkritikken lå i fargevalgene, der jeg hadde brukt mest sort, deretter grønt, og litt rødt og oransje. Dette har jeg byttet ut med hvitt, grønt og rødt. Typografien er også et hakk mer presisert her og hele designen er litt ryddet opp i og forenklet.

Skisse2

Jeg synes skissen er mye ryddigere nå og langt mer behagelig og lystig. Om mulig er det kanskje litt vel mye juleassosiasjoner med den nye fargepalletten, og det kan hende denne fortsatt må justeres på.

Vi  har  tatt  for  oss  www.regjeringen.no og  analyserer  denne  med  utgangspunkt  i   “Lenker”.

En  lenke,  eller  hyperlenke,  er  en  kobling  mellom  ulike  dokumenter  på  internett.   Dagens  internett  består  av  et  enormt  nettverk  av  lenker,  og  dette  er   kjernefunksjonen  til  de  fleste  nettsider.Continue reading

Nå har jeg fått i oppgave å lage noen skisser til en ny forside for First Price eplejuice som er mer rettet mot målgruppen bestående av menn og kvinner mellom 20 og 30 års alder. Disse måtte tegnes for hånd og scannes inn, og jeg beklager på forhånd om de blir helt uleselige på skjerm. Uansett, her er mine tanker rundt den originale emballasjen kontra konseptene i skisene.

Continue reading

I denne fotooppgaven har jeg blitt bedt om å ta forskjellige bilder to ganger for å vise at hvordan en eksponerer et bilde kan være avgjørende for bildets budskap og estetikk, i tillegg til å bruke og reflektere rundt diverse komposisjonsrettningslinjer i første del av pensum.

Bildesett 1

Bevisst bruk av dybdeskarphet for å fremheve et motiv

I begge disse bildene er klokka som ligger på berget motivet, mens det som foregår bak bildet skaper miljø. Tredelingen mellom himmelen, fjellene og havene, og berget med klokka skaper balanse i bildet, mens klokkereima skaper bevegelse og dimensjon inn i bildet. Selve urverket treffer det innerste punktet «the natural growth spiral», som er beskrevet av David Präkel i «Composition», og en kan følge denne spiralen gjennom bildet via båten og så opp mot det lyseste partiet i himmelen.

I bildet med stor dybdeskarphet kan en tydelig identifisere detaljer på båten som er forstyrrende for øyet og gjør det vanskeligere å vite hva motivet er, mens bildet med liten dybdeskarphet isolerer motivet og forteller oss hva vi skal se på, og rydder vekk forstyrrende elementer i komposisjonen.

ISO 200 er valgt på begge bildene for å få minst mulig bildestøy, samt bevare fargerom, da ISO 100 er en «boost-funksjon» på noen kameraer som i realiteten kun etterbehandler bildet til å se ett lystrinn mørkere ut, og dermed reduserer kameraets dynamiske rekkevidde. Lukkertiden er variert for å få rett eksponering, da bildene er tatt med største og minste mulige blenderåpning, henholdsvis f/1.8 og f/22.

Basicfoto 145

f/22, 1/60, ISO 200

Basicfoto 146

f/1.8, 1/8000, ISO 200

 

Continue reading

Her er skissen til min neste nettside. Den er basert rundt en blogg og en portefølje, men har også en forside som dynamisk henter innhold fra begge deler og en “om meg”/kontaktside. Hovedtemaet blir i mørkegrått med turkise uthevinger, mens tekst får hvit bakgrunn for lesbarhetens skyld.