Arbeidskrav 1 vår: Undersøking

I gjennom denne teksten tek eg føre meg sentrale funn i dei to undersøkingane av mobilbruk skrive av Sarah Henriksson og Klara Rydhög (2014) samt undersøkinga av Kristin Øye (2010). Formålet ved denne teksten er å finne ut kva desse undersøkingane har tenkt, prioritert samt funne ut og kva dei to undersøkingane har til felles […]

Teori Arbeidskrav 2B: Bildeanalyse

Arbeidskrav 2B Bildeanalyse   I denne bildeanalysen tek eg føre meg reklameplakaten “Be Delicious” frå frimaet DKNY. Vi kunne velje mellom 2 bilete eller ta eit valfritt bilete, men i staden for å bruke tid på å velje mellom utallige bilete tenkte vi at det var enklast og berre ta eit av alternativa og ta […]

CSS Øvingsoppgåve 3

  I denne oppgåva skulle vi finne ut kva “Transitions” og “animations” i CSS er, og ka ein kan brukde denne funksjonen til. Med CSS eller CSS3 kan ein nemleg lage animasjonar og effekar utan om å brukte Flash eller JavaScript. Transitions er ein ein funksjon som let elementet forandre seg frå ein stil til […]

Gruppeoppgåve: Bileteanalyse

I denne oppgaven skulle vi velge et bilde og analysere det med utgangspunkt i Peter Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Vi kunne velge mellom to forslag eller velge vårt eget bilde. Vi valgte det første alternativet. Peter Larsen sin analysemodell for bilder går ut på En analyseprosedyre 1. Vi starter med å beskrive det vi […]

Design Arbeidskrav 2 del 3

Då er redesignet klart og ei reise inni designer verda er over for denne gong. har mykje positivt og seie over den erfaringa eg har fått medan eg har dreve med design. Har aldri vår nokon kar som har våre så interessert i design, men etter dette legg eg merke til design  som gir meir […]

Design Arbeidskrav 3 del 3 Logo

Dette prosjektet har våre meir interresant enn det eg kom til å tru i byrjinga av haust semestert. Då det skal sant seiast at det har våre fleire utfordringar oppigjennom denne “lisje” tida. Sant skal seiast at eg har aldri hatt sansen for å drive med design, men etter eg kan akseptere at eg ikkje […]

Gruppeoppgåve 3: Retorikk

I denne gruppeoppgaven skulle vi analysere et bilde ved bruk av begreper hentet fra kapittel 11 “Visuell retorikk” i boken til Kjeldsen. De begrepene vi tar for oss er sentrale begreper i semiotikken; tegn, ikon og indeks. I følge semiotikken er tegnene delt inn i tre forskjellige kategorier. Den første kategorien er symbol. Et symbol […]

Design Arbeidskrav 3 Del2

Til denne veka har eg jobba med å forbetre logoskissa, som eg fekk tilbakemelding på førre veke. Den skissa folk likte best, var ein av dei eg var mest fornøgd med og den kan du sjå her, samt dei andre utkasta eg hadde på lager. Forbetringa er vel i hovudsak at eg har fjerna stativet […]

Foto arbeidskrav 4

Gjennom dette arbeidskravet, har vi fått i oppgåve å tenkje på komposisjonsprinsipp med tanke på bilete takinga. Sidan det er 1.   I denne kompososjonen har eg i hovudsak tenkt på komposisjonsprinnsippet omhandla linjer. Vist det skulle vere eit spørsmål om kva ein ser så er det linjer skapt av vatn ned i ei sandstrand. […]