Kortfilmen «Red Balloon» er laget av Alexis Wajsbrot og Damien Mace.  Dette er en thriller kortfilm med så mange elementer fra andre filmer at du føler du har sett den før. Filmen ble lansert 22 juli 2011, og har blitt nominert til en rekke priser. Red Balloon handler om en ung kvinne som er barnevakt… Read More


  I denne oppgaven skal jeg gjøre en bildeanalyse av et bilde som ligger åpent og tilgjengelig på nett. Analysen består av en introduksjon, teoridel, drøftingsdel og til slutt en konklusjon hvor analysen er basert på Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Analysemodellen består av tre deler; den primære betydningen, den sekundære betydningen og til slutt bildets… Read More


Gruppen vår består av Lise, Elise, Pernille og Madde. I designoppgaven skal vi: Velge en plakat fra i dag. Dokumenter kontekst, typografi, fargene, produksjonsmetoder fra valgte tidsperiode. Vise hvordan de kunne brukes i valgt plakat. Vi valgte plakaten til filmen “PS: I Love You”, som er fra 2007. Det betyr at det er en moderne… Read More


Vi har gjort en analyse av dette reklamebildet, med utganspunkt i Larsen sin prosedyre for bildeanalyse. Denne prosedyren delse inn i tre trinn, det førtse er bildets primære betydning, som beskriver det du umiddelbart ser på bildet. Den sekundære betydningen er de skjulte medbetydningene og konnotasjoner i bildet. I tilegg og gjøre rede for hvem, hva og hvor.… Read More


  I denne oppgaven bestemte gruppa seg for dette bildet: Goran Tomasevic er fotografen , tatt under Westgate mall massacre, Nairobi, Kenya 21. september 2013. Hentet fra http://www.boston.com/bigpicture/2013/09/massacre_at_a_nairobi_mall.html I presentasjonen skal vi snakke om bildets retoriske sjanger, denotasjon, konnotasjon, visuell retorikk som ikoniske og indeksalske tegn, retorisk nærvær, hukomelsesfunksjonen og bildets emosjonelle funksjon.Bildet er et dokumentarisk pressefotografi,… Read More


I CSS-timen forrige uke ble vi delt opp i grupper for å presentere forskjellige CSS3 elementer. Vår gruppe hadde om borders, backgrounds og gradients. Jeg har nå lagt til disse elementene på minerva-siden min. I tillegg endres fargen på linkene når du holder pekeren over, og bildet blir større. Har også tre ulike bokser, en… Read More


    Vi fikk som oppgave å gjøre en analyse av et bilde som ligger åpent tilgjengelig på nett. Jeg skal først forklare begrepene denotasjon og konnotasjon med utgangspunkt i hvordan begrepene oppsto og hva de innebærer. Jeg skal også forklare hva semiotikk og semiologi er, og hva som skiller disse. Videre skal jeg gjøre… Read More


I denne oppgaven skal jeg skrive om prosessen jeg har gått igjennom når det gjelder redesign av en sjokoladeplate. Kundemøtet gikk bra, jeg var glad jeg hadde forbredt meg godt og hadde med tre tydelige skisser. Feedbacken jeg fikk gikk gikk i hovedsak på at jeg skulle eksperimentere mer, og vidreutvikle skissen min. Fikk litt mer… Read More


 «Alene mot resten» Det jeg ville få frem på dette bildet er følelsen av å være fanget og alene. For å få frem dette har jeg brukt en rekke virkemidler med tanke på komposisjon, lys og farger. Plasseingen av «greinene» er for å skape en illusjon av et fengsel. Jeg ville både fange den fysiske… Read More


Oppgave 1 «Ta to bilder av samme motiv, en medstudent. Ta ett bilde med stor blenderåpning og ett med liten blenderåpning. Komponer bildet slik at bildets mening endres med endret blenderåpning.» ƒ/1.8, 50mm, 1/125 Dette bildet viser samspillet mellom to mennsker, hvor kun den ene er i fokus. Du ser at annsiktet uttrykker tristhet, men at personen… Read More