• Lyd
 • Øvningsoppgave 5 – Lydteori!

  Posted on February 3rd, 2015

  Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?

  • Samplingfrekvens, er en betegnelse på hvor ofte i ett opptak maskinen avleser lyden. Dvs hvis en har en samplingfrekvens på 20, vil maskinen måle lese av opptaket 20 ganger i sekundet. Den vanlige samplingfrekvensen for CD'er er 44,100 samples i sekundet.
  • Bitrate, forteller om størrelsen på informasjonen per sekund, jo høyere bitrate, jo bedre kvalitet. Dvs ett opptak på med en bitrate på 20kb/s vil ha dårlig kvalitet, men vil til gjengjeld ta lite plass.
  • Det er viktig å kjenne disse begrepene, da de har en stor innvirkning på kvaliteten på filen din. Hvis du tar en for lav samplingfrekvens, vil du slite med å tilpasse filen din slik du vil, og den vil også høres dårligere ut. Hvis du bommer med bitraten vil du få meget dårlig kvalitet på lyden, eller en hinsides stor fil, det er derfor viktig å tenke på når en jobber.

  Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde. Hvilke egenskaper særpreger disse?

  • Wav, er det lydformatet som oftest brukes til opptak. Det er et stort format, som er beregnet for å beholde mest mulig av informasjonen som blir tatt opp.
  • MP3, er mest vanlige formatet for portabel lyd. Mp3 er et mindre og dermed enklere format å håndtere, men kvaliteten er ikke like god, og man har ikke all informasjonen en ville hatt i f.eks Wav

  Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?

  • For å opprette et lydspor kan man enten importere et lydspor fra pcen, eller ta opp via mic. Hvis sistnevnte må man trykker på R'en på lydpanelet og deretter den røde record knappen.
  • Når en skal slette lydsporet velger man bare sporet og trykker på delete.

  Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?

  Forskjellen på et mono eller stereoopptak er hvor mange bånd man ønsker å ha på selve opptaket.

  • Et stereoopptak vil ta hensyn til hvor lyden kommer fra, og bli spilt inn på to bånd, for å variere dette. Er lurt å bruke hvis en har 1-2 lydkilder.
  • Et monoopptak derimot har kun et spor, og ingen left/right lyd. Kan være lurt å bruke hvis mange lydkilder skal brukes.

  I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?

  • Solo, spill av kun dette lydsporet, skru av(mute) alt annet
  • Mute, skru av dette lydsporet, ikke spill av dette.

  Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?

  • CTRL+N, nytt prosjekt
  • CTRL+Z, angre/undo
  • ALT+Z, gjenta/redo
  • 1, gå over til edit view
  • R, cut

  Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?

  • = og – er snarveier for å zoome inn og ut. Du kan også peke over det blå feltet med musa og scrolle.

  Hva er forskjellen på "Edit View", "Multitrack View" og "CD View" i Audition?

  • Edit, gir deg kontroll over hver enkelt lydfil. Man får et større overblikk over lydbølgene, selve lydsporet.
  • Multitrack, gir deg kontroll over alle filene i forhold til hverandre.
  • CD,  gir et bedre bilde av hvor mange spor du har, og hvordan du forholder deg i forhold til en cd, eller annet materiale som man kan legge musikk ut på.

  Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?

  Krysstoning er å blande to lydspor slik at de går over i hverandre. For å gjøre dette i Audition så må man dra to klipp opp på hverandre. Inn og uttoning skiller seg fra krysstoning i det at de ikke blander to lydspor sammen, men heller stiller lyden sakte opp eller ned.

  Hva menes med at et lydsignal "klipper" eller "vrenger" (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik "klipping"?

  Det vil sies at lyden "sprenges", altså at lyden som kommer inn er så kraftig at den går over det høyeste opptaket kan håndtere. For å forhindre dette burde man sette ned "gain", eller flytte opptakeren. En annen mulighet, men tidkrevendemulighet om den i det hele tatt fungerer, er å bruke equalizer for å redusere den frekvensen som klipper.

 • Lyd
 • Første lydoppgave!

  Posted on January 21st, 2015

  Her er den første oppgaven vi hadde i Lydfaget. Vi skulle lese inn en hvilken som helst tekst, og legge til musikk, dette ble da mitt resultat:

  Sangen:

  snowflake / CC BY 3.0

 • Teori
 • Teoriarbeidskrav 2B

  Posted on November 12th, 2014

  Oppgave 2B:Bildeanalyse

  Av Emil A. Elsetrønning

  Hivolda

  Innledning

  I denne oppgaven skal jeg utføre en bildeanalyse en av plakatene i kampanjen “Outdoor” for “World Wide Fund for Nature”(WWF), produsert av Ali Bati. Analysen baserer seg på en tidligere gruppeoppgave og vil ta utgangspunkt i Peter Larsens metode for bildeanalyse. Først i oppgaven vil jeg presentere metoden for bildeanalyse, samt andre relevante begreper for oppgaven. Deretter vil jeg analysere bildet etter metoden, før jeg oppsummerer og drar frem hovedpoengene jeg har kommet frem til ved hjelp av analysen.

  (more…)

 • Web
 • Weboppgave uke 41

  Posted on November 4th, 2014

  CSS Animasjoner og Transitions

  Animasjon

  Her har vi et eksempel på animasjon
  Det er to deler kode som skal til for å få til en animasjon i CSS, en setning som sier noe om hvilket element animasjonen skal gå på og hvordan den skal oppføre seg, samt en setning som sier hva animasjonen skal være. Først nevnte setning skal inn i css koden til et element slik som dette:

  div {
  animation: navn_paa_animasjonen 2s;
  }

  man skriver altså først "animation" før man definerer navnet på animasjonen, til slutt skriver man hvor lang tid animasjonen skal ta. En kan såklart legge inn flere variabler her også for å videre påvirke animasjonen, disse kan leses om HER.

  Den andre delen av animasjonen er et eget punkt og sier noe hva animasjonen skal gjøre:

  @keyframes navn_paa_animasjonen {

  from {attribute:value}
  to{attribute:value}
  }

  Skriver man først "@keyframes" og så navnet på animasjonen. Etter dette skriver man hva animasjonen skal endre. Attribute kan byttes til en hver css attribute, f.eks background-color eller width. Det animasjonen gjør er at den for overgangen i "value" til å gå flytende ved hjelp av animasjon.

  Transition

  Her er et eksempel på Transition (hold musa over boksen)

  Transitions er ganske likt animation, men i motsetning til animation begynner ikke transition før du gjør noe med elementet f.eks hover, trykk osv. Når en skal lage en transition skriver en inn i CSS koden for elementet du vil skal ha en transition. Som dette:

  div {
  width:30px;
  transition: width 2s;
  }

  Det vi har gjort her, er at vi har definert hvor bredt objektet er, og sagt at det skal være en transition på vidden som tar 2 sekunder hvis noe blir gjort med objektet. Dette i seg selv gjør ingenting. Ved hjelp av en psudo selector (f.eks :hover, :focus) kan vi skrive en ny kommado som endrer div'en vår. Når div'en endres vil det skje ved en transition. :hover koden vår ville sett slik ut:

  div:hover {
  width:100px;
  }

  Bare med dette ville vi hatt en transition. Du kan lese mer om transitions HER

 • Teori
 • Teorioppgave: Bildeanalyse

  Posted on October 31st, 2014

  Følgene tekst er samskrevet at en Teorigruppe:

  Vi har valgt et bilde som er et av flere i en reklamekampanje for World Wide Fund for Nature. Det er opprinnelig en bildeserie på fire bilder og de har fått mange awards for denne kampanjen. Blandt annet Cannes Lions International Advertising Festival og Golden Drum Advertising Festival.

  i ser to like bilder, ett bilde med en finne, og andre uten.  Det kan tyde på at det er en hai, eller en fugl med eine vingen oppe av sjøen. (more…)

 • Design
 • Design Arbeidskrav A og B

  Posted on October 28th, 2014

  Hei igjen, her kommer det noen design arbeidskrav. Ene er en personlig logo, mens den andre er redesign av Trondhjems cowboy gryte. I denne bloggposten skal jeg skrive litt om prossessen.


  Personlig logo


  En personlig logo er aldri enkel og lage, den du ser over er den jeg nesten landet på. Her er den jeg fant ut passet meg bedre:

  Og her er med forskjellige bakgrunner, og ikke minst blokk form

  Jeg startet det hele med å ta skissen min inn i Illustrator. Deretter begynne jeg å se etter en font som passet mitt formål, jeg endte til slutt opp på Arial. Med dette tok jeg for meg bokstavene EAE og satte dem sammen lignende skissen min.

  Igrunn tok det mest tid å lande på hvor og hvordan teksten til logoen skulle se ut, altså navnet mitt. Jeg startet med å designe en egen font, men da dette så noe rart ut, fant jeg ut at jeg kunne bruke Arial Bold

  Jeg er forholdsvis fornøyd med logoen, men tror etterhvert som jeg får brukt den litt og sett hvor den gjør seg godt. Så vil jeg kanskje gjøre noen endringer. Da jeg har vært borti Illustrator en del før, og laget noen logoer, var det ikke så mye nytt for meg, men all erfaring er god erfaring!


  Trondhjems gryte redesign


  I denne oppgaven startet jeg med å lage et oppsett i Illustrator. Jeg brukte en "Dummybilde" og ordnet plasseringen av teksten, samt "talerkenen". Deretter tok jeg bilder til bakgrunnen, og satte dem sammen i Photoshop, før jeg la det inn i Illustrator. Til slutt tok jeg bilde av selve gryten, tok redigerte lyset i Lightroom for å få den til å se god ut, før jeg tok den inn i Photoshop for å klippe ut den delen jeg ville bruke, samt legge på en liten "blur" for å redusere støyen i bildet. Deretter gikk bildet inn i Illustrator for å gi dette resultatet.

  Fontvalget her er Calibri, med en blanding av bold og normal. Dette kommer av at det er en noe uformell og livlig font, som tar seg godt og er lett leselig.

  Denne oppgaven er jeg noe mindre fornøyd med. Jeg liker selve konseptet og elementene i designet, men bakgrunnen fungerer ikke spesielt bra. Bakgrunnen skal trekke det hele sammen og gi det siste lille løftet, men med de bildene jeg har tatt gjør den ikke det. Erfaringen jeg har gjort meg fra denne oppgaven er å begynne tidligere med bildene. Hadde jeg gjort dette ville jeg enklere ha kunnet erstattet dem.

 • Teori
 • Teorioppgave uke 40-42

  Posted on October 18th, 2014

  Ny uke, nytt innlegg. Her er en samskrevet tekst i teorigruppen jeg er på, denne er utgangspunktet for en fremføring.

  Bildeanalyse:978xDenne oppgaven skal ta for seg dette bildet, tatt av Erlend Aas for NTB Scanpix. Bildet skal analyseres etter sin visuelle retoriske apell, da med fokus på Etos, Patos og Logos. Siden dette bildet er noe spesielt, vil en først gå over bildet uten noen kontekst, før vi midt i oppgaven presenterer konteksten.

  Bildet er tatt under en markering på Rådhusplassen i Oslo den 25 juli, etter terrorangrepet som rammet Norge. I etterkant ble bildet brukt i diverse artikler, samt lagt ved i en minnebok publisert av forlagene Aschenhoug og Gyldendal.

  Etos, Patos & Logos konkret betydning:

  Etos

  Begrepet etos tar utgangspunkt i at alt som blir formidla har en avsender, det vil si en forfatter. Det er dette formidlerens troverdighet som Aristotles kaller for etos. Altså hvor stor tillit har leseren til forfatteren?

  Patos

  Patos tar utgangspunkt i at alt som blir formidla har en mottaker, det vil sei noen som skal lese en tekst. Det er budskapets appell som Aristotles kaller for patos. Hvordan oppfatter leseren budskapets utforming eller presentasjonsform?

  Logos

  Begrepet logos tar utgangspunkt i sakens innhold i et bilde, da snakker jeg om hva bildet handler om, hvilket budskap det gir og hvordan kan leseren påvirkes av budskapets innhold? Et bilde har alltid et budskap og det er som oftest det en vil få frem med et bilde. Målet er å få leseren til å fatte budskapet du skaper med bildet.

  Etos, patos og logos i kontekst med bildet

  Etos: Bilde i seg selv skaper god tillit til skaperen, grunnet at bildet er tatt fra en hendelse i nylig tid. Hendelsen er ikke iscenesatt eller fiksjon. Det er også andre bilder og tekster knyttet til samme hendelse, som gjør det mer troverdig.

  Patos: Med tanke på at bildet er tatt under en minnesmarkering til 22. juli 2011, vil majoriteten tenke på dette når de ser bildet. Flertallet vil da få inntrykket av at budskapet er i gi medfølelse, samhold og sorg ovenfor dette. Metonymisk sett vil mange assosiere bildet med Norge, gjennom bruken av blant annet det norske flagget. Stedet kan også bli gjenkjent av en mer lokal befolkning i Oslo området. Markering hadde omkring 200 000 deltakere, som gjør det mer sannsynlig at det er i hovedstaden. Metaforer er også brukt i bildet, gjennom bruken av roser. Roser i seg selv symboliserer diverse budskap, og gjennom bruken av hvite og røde roser, vil dette symbolisere kjærlighet, respekt, mot og medfølelse. De blir brukt for å vise samhold til folket, samt respekt og støtte til ofrene og de knyttet direkte til hendelsen.

  Logos: Innholdet i bildet er en markering av en nasjonal tragedie. Den foretrukne reaksjonen fra leseren vil mest sannsynlig være bevissthet rundt hendelsen, samt sorg og medfølelse. Bildet viser at et stort antall mennesker har stilt opp i minne om en hendelse, og du kan se at majoriteten av folkene ikke viser mye lykke. Antagelig er det ønskelig at leseren skal gjenspeile sine egne følelser i likhet med personene på bildet.

 • Design
 • Designoppgave uke 40-41

  Posted on October 8th, 2014

  Denne ganger var det dags for å jobbe videre med logoen fra forrige gang. Her har da min reviderte logo:

  som er basert på denne:

  Jeg har altså gjort designet enklere. Tilbakemeldingen jeg fikk gikk på at logoen var litt vanskelig og forstå, samt at det blei litt "mye", derfor har jeg endret noe på designet for å gjøre det enklere å forstå. For å forenkle har jeg gått over til tynnere streker, samt hele E'er i steden for at E'ene ble kuttet av A'en.

 • Foto
 • Fotooppgave uke 39-41

  Posted on October 7th, 2014

  Da var det bilde tid igjen! Her har vi denne ukens bilder.

  Bruk teorien fra Composition og ta seks bilder hver som illustrerer tre (eller flere) komposisjonsprinisipp. Bruk Lightroom til å forbedre bildene slik at de fremstår slik du ønsker det og formidler akkurat det du ønsker at de skal gjøre.

  Canon EOS 550D 50mm f/2,8 1/400 ISO-100

  I denne bildet har vi et bilde av en rusten hank. Det jeg har gjort her er å gå nærme motivet, åpne blenderen og ta et bilde som spiller på kontraster og teksturer. Tanken var å vise rustfargen i kontrast til den pristine hvite bakgrunnen, en kan også skimte midt i hanken at den hadde en farge lignende veggen før. I post har jeg gjort bildet noe blåere, stilt opp kontrastene litt og juster lyset noe, for å bedre få frem kontrastene samt sette stemningen.
   

  (more…)

  Older Entries