MID131 – Kvalitativ analyse av bilde – Semiotikk

Bilder og plakater kan ha mange betydninger, men når du skal analysere et bilde ut fra din egen kultur der du bruker dine egne tegnforståelser kan det få en spesiell betydning for deg, som kanskje ikke hadde vært lik i andre land. Det er derfor vi har konnotasjon, slik at vår kultur kan være med å påvirke vår forståelse av et bilde. For hva skjer når en ungdomsorganisasjon får et prosjekt som handler om reproduktive rettigheter og økt fokus på prevensjon i tre lav- og mellomutviklingsland. Klarer de å vise det ut fra en plakat til fem helt normale studenter?

 

Bildet:

11882810_10153690148601807_5460604030322521657_o

Plakat fra Operasjon Dagsverks prosjekt ”Med lik rett”

Bildet vi har valgt å bruke er et heldekkende bilde på en plakat som er en del av Operasjon Dagsverks kampanje i 2015. Kampanjen handler om å informere ungdom i Argentina, Chile og Peru om sine reproduktive rettigheter og gi de nødvendig opplæring i hvordan man bruker prevensjon og helsetjenester. Målgruppen for denne kampanjen er ungdom i ungdomsskolen og den videregående skolen. Dette gjør da at Operasjon Dagsverk må tenke på at de snakker til et ungt publikum i Norge som har et helt annet syn på sex og reproduktive rettigheter enn ungdom i Chile, Peru og Argentina. De skal da klare å få frem et budskap om at sex ofte skjer uten samtykke og uten prevensjon, til et norsk publikum som mener dette er åpenbart at det ikke skjer.

Denotasjon:

Når vi skal denotere et bilde skal vi kun se på den direkte betydningen av bildet. Som er likt for en hver kultur. Hva er på bildet, helt konkret. For når vi ser på dette bildet og denoterer det skal vi kunne se hva som er på det uten å tolke hva dette betyr.

Når du ser på dette bildet ser du at det ikke er en avbildning av noe, men at det er mer et grafisk maleri, malt på en datamaskin. Du ser det er abstrakt, med linjer som krysser hverandre for å skape figurer og mange farger som skaper kontraster i bildet. Du ser et stort sort kryss midt mellom de to figurene, en del tekst, en logo og en mengdetekst.

Konnotasjon:

Når vi har denotert bildet og sett hva som er på det, kan vi bruke vår oppfatning av tegn og symboler for å konnotere bildet med øynene til fem norske studenter. Da kan vi komme frem til hva dette bildet skal bety.

For på bildet ser vi de ganske abstrakte linjene bli til et ganske konkret maleri av en gutt og en jente, med leppene mot hverandre og øynene lukket. Når vi da slår sammen disse tegnene kan vi komme frem til konklusjonen at de er på vei til å kysse eller nettopp har kysset. Det er først nå det store krysset begynner å få en mening, hva gjør det store krysset relevant i denne situasjonen. Vi kan se at det er plassert direkte over munnene til gutten og jenta, som kan gi oss grunn til å tro at krysset er en slags måte å si at noe er forbudt eller ”ikke lov”. Da får vi et helhetlig inntrykk av at bildet handler om forbudt kjærlighet, eller at kyssing ikke er lov. Vi kan også se at personene har mange farger, som enten er der for at bildet skal se kult ut, eller er der fordi det skal være et symbol for at farge ikke har noen betydning for hvem du er. Hudfarge, rase og hvor du har født gjør ikke deg mindre verdt enn andre. Først nå kan vi gå inn på teksten rundt bildet, logoen og overskriften.

For logoen tilhører Operasjon Dagsverk og for alle de med litt forinformasjon om Operasjon Dagsverk vet at det er en ungdomsorganisasjon som jobber for ungdom i sør, men om du ikke vet det så kan du se at Operasjon Dagsverk legger med en liten tekst for å forklare hva prosjektet går ut på med overskriften ”Med lik rett”

På film er kjærlighet komplisert. I virkeligheten enda verre.

Kjærlighet er en rar følelse i magen. Søvnløse netter.

Hodet i skyene.

Men noen betaler en høyere pris enn andre. Det er urettferdig. All ungdom er ikke lik. Men vi burde ha lik rett til å utrykke kjærlighet. Både ovenfor oss selv og andre.

 

Dette gjør at konnotasjonen av denne plakaten får mer betydning når du kan se på plakaten med nye øyne.

Konklusjon:

Operasjon Dagsverk gjør en fin jobb med å lage et bilde som skal forklare deres nye prosjekt, de skal presentere urettferdigheten i verdens ungdommer og deres kunnskaper, og tar den muligheten de får. For fem norske studenter som faller innenfor målgruppen som er ungdom synes vi dette er en plakat som klarte å få frem budskapet uten mye støy.

Kilder:

www.od.no

Gripsrud, Jostein (2011) Mediekultur, mediesamfunn Oslo: Universitetsforlaget

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *