MID128 – 2. utkast nettskisse

Når vi presenterte vårt utkast til nettsiden, som skal lages til designbyrået MID128, fikk vi en del konstruktiv kritikk. Blant annet fikk vi høre at siden var altfor kjedelig, og at bakgrunnen var kjedelig. Fargevalgene ble også kritisert, og minte litt om det millitære. Vi tok til oss alt dette, og begynte å tenke på 2. utkast.

Vi møtte den andre gruppa som vi skulle samarbeide med. Vi skulle bytte på å være kunde, og designer. Det var egentlig under dette vi fikk den kritikken som ga oss helt nye ideer. Det endte med at vi kastet hele 1. utkast og begynte nesten helt på nytt med bedre utarbeidet logo og utseende.

Målet var å skape noe som gir MID128 et designinntrykk. Forsiden ble jeg veldig fornøyd med, men undersidene trenger å jobbes med. Som sagt er det bare 2. utkast og vi trenger litt kritikk og forslag til forbedringer før vi jobber videre me undersidene. Det er sikkert mye som kan gjøres med forsiden også.

Her er skissene fra 2. utkast:

 

forside

 

 

 

 

 

 

 

Dette er forsiden. Vi valgte freshe farger som gir et varmt inntrykk, og samtidig gjør siden spennende. Vi jobbet mer med logoen for å gi den et helt annereldes inntrykk. Fargene vi valgte skulle både være maskuline og feminine.

Vi valgte orange fordi det er en varm farge, men også fordi det representerer glede, aktivitet og vennskap. Blå og oransje er også komplementære farger, og motsetter hverandre. Dette skaper litt spenning. Fargene i logoen valgte vi fordi blå representerer trofasthet, sannhet og harmoni. Vi endret bakgrunnen til en slags offwhite.

 

om oss

 

 

 

 

 

 

 

Dette er da “om oss” siden. Til å begynne med hadde vi bare en side som het “kontakt”, men kunden ville gjerne ha en side som het om oss, slik at det var enklest mulig å finne informasjon.

Vi bestemte oss for å kombinere “om oss”, og “kontakt”. Det vi har gjort her, er å plassere all informasjonen i en boks til venstre. Informasjonen er satt opp som en slags faktaboks. Det som rommer mesteparten av siden er kontaktinformasjonen. Her valgte vi å ha en svak oransje boks rundt innholdet. Vi laget også en skarp oransje ramme rundt de ansattes bilder, ettersom det ble ganske kjedelig uten noe som helst.

send filer

 

 

 

 

 

 

 

“Send filer” siden er den undersiden vi har jobbet minst med. Dette er fordi vi var usikkert på hvordan vi skulle løse oppsettet uten å gjøre det kjedelig. Fargeboksene oppleves kanskje som litt barnslig. Vi tenkte at vi trengte å få litt konstruktiv kritikk fra både kunden og klassen for å fortsette med arbeidet. Derfor ble det slik foreløpig. Vi valgte å beholde den grønne sed filer knappen, fordi den ikke ligner på noe som helst annet på siden. Og fordi grønnfargen skapte en sprek reaksjon.

Når man er inne på undersidene, blir det menyvalget man er inne på sjøblått, slik som i logoen. I tillegg er all skrift som befinner seg på siden enten marineblått eller oransje

MID128 Arbeidskrav 2 – Accessability

Nettside med dårlig accessability:

https://www.nav.no/Forsiden

Denne siden har en helt grusom og rotete navigasjon, i tillegg befinner det seg altfor mye informasjon og undermenyer overalt! Dette har jeg da forhåpentligvis greid å gjøre om på ved å skissere opp noen bedre forslag til hvor all informasjonen kan plasseres og begrenses, slik at det ikke blir så forvirrende og ikke minst rotete.

Det som er dårlig med denne nettsiden er at det befinner seg så mye elementer spredt overalt, det finnes hundre ting å velge fra menyen på engang, og det oppleves ganske overveldende. I tillegg virker det som om de tingene som befinner seg på forsiden bare er plassert der ved en tilfeldighet. Det at det også befinner seg et slags menyvalg øverst hvor du kan justere på ulike innstilinger er veldig forvirrende, jeg ville heller hatt siden så bra at den ikke trenger justeringer fra de som kommer inn på den. Alfabetmenyen som befinner seg nederst er forsåvidt vanskelig å finne. Dette fordi den ligger nederst på siden. I tillegg synes jeg at det er mer stressende å bla bortover (dersom man har tastur), enn det er å bare bla nedover. Denne burde flyttes til en mer synlig plass.

Det kan oppleves som forvirrende at “nyttig å vite”, “nyheter” og “snarveier” befinner seg på samme høyde. Jeg merker jeg får problemer med hvor jeg skal plassere øynene, og dette kan oppleves som utfordrende med de som har lesevansker. Teksten er så tett, og de blå pilene drar oppmerksomheten min vekk fra det jeg leser på “nyttig og vite”, og bort til “nyheter”, og da er plustelig det jeg leste helt ute av kontekst.  I tillegg er fonten liten, og vanskeli å lese.

Dropdown menyen kan være en utfordring for de fleste. Når jeg trykket på “personer”, fikk jeg nesten hakeslepp fordi det var så mye å velge i. Dersom man er svaksynt, eller har lesevansker vil jeg kalle dette en ekstrem utfordring fordi det er så mye på en gang.  Jeg forsøkte å forstørre siden, ettersom dette er et alterntiv øverst på siden, men jeg synes det bare ble mer rot. Dette gjør at menyene blir slått sammen til EN samlet meny. Deretter kan du velge et alternativ, for så å velge et alternativ til. Jeg vil si at det blir lettere tilgjengelig for alle dersom dette ordnes opp i. Det er altfor mange valg, og dette kan ta motivasjonen fra de fleste. Jeg hadde ikke orket å lete gjennom NAV sine sider dersom jeg måtte ha benyttet meg av forstørrelses funksjonen.

Nedenfor skriver jeg litt om hva jeg ville gjort for å forbedre den, og hvorfor. I tillegg har jeg lagt ved noen skisser på hvordan jeg visualiserer det.

 

Forbedring

Det som også slår meg er at bruken av farger er relativt bra, men feil brukt, mener jeg. Jeg ville hatt “hovedmenyen” i helsvart, med hvite store bokstaver slik at den er godt synlig. Så ville jeg beholdt headeren fordi den var utrolig kreativ, og kanksje det beste med hele siden. Jeg ville nedtonet skriket av fargene litt, slik at den ikke stjeler noe blikkfang fra det som skal legges merke til.

Bakgrunnen til nettsiden vil jeg ha i en veldig lys gråtone, nesten hvitt. Menyboksene og de andre funksjonene skal være innrammet i helhvitt, og bakgrunnen på siden skal være så grå at et skille nesten ikke synes. Menyen som jeg har valgt å plassere på høyre siden skal være knallrød slik at den skriker, bokstavene skal være hvite og veldig store.

Når det kommer til menyen på venstre side, tenkte jeg å ha et pittelite rødt element FORAN hvert menyvalg. Også vil jeg ha det slik med mine menyer, at når det holdes over et menyvalg blir det valget mørkegrått, slik at det er tydelig hva som velges.

IMG_4427Slik ser da skissen av den “nye” NAV siden ut. Det skulle egentlig ikke mange forandringer til for å gjøre siden enkel å navigere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4432På venstre side av websiden har jeg valgt å plassere to menyer til, med funksjoner som brukes ofte, og er lette å ta seg inn på. Jeg har valgt å plassere dem på siden fordi dette gir en mye bedre oversikt, og det gjør det mye lettere å bla nedover dersom du ikke bruker datamus.

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4430

På midten av siden har jeg valgt å ha nyheter slik at noe av det første man ser på siden er nettopp dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4431

Nedenom nyheter har jeg valgt å ha en egen boks for lokale stillinger som er ledige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4429

Helt ut i høyre side av siden, har jeg valgt å beholde den alfabetiske menyen som var å finne nederst på siden, dette har jeg gjort fordi det var en ganske smart idé, men dårlig plassert og dårlig uttenkt. Her gjøres det lett å bare bruke piltastene til å bla nedover bokstavene, og når man gjør det popper det ut enkelte “valg”. Her plasserer jeg også resten av menyvalgene, slik at hvis noen synes det blir vanskelig å finne, kan de bare lete blant bokstavene.

 

 

 

 

 

 

 

Mitt design fungerer bedre fordi det er lettere å navigere seg både med og uten datamus. I tillegg vil menyvalgene være veldig godt synlig, både med tanke på skriftfarge og bakgrunnen til skriftene. Det vil være lettere å navigere seg rundt på siden, og man trenger ikke “lete” så lenge før man finner det man ser etter. Derfor er alfabetmenyen plassert synlig på høyre side, lett å finne og lett å bruke.

Mitt nye design vil fungere godt for svaksynte fordi jeg bruker fargekontraster som gjør at bokstavene kommer tydelig fram. Ingen menyer eller tekster gjemmes i bakgrunnen. Derfor har jeg også valgt store og tydelige bokstaver, for at de skal kunne leses og synes godt. I tillegg vil ikke noen av fargene forstyrre øynene, fordi jeg kun har en sterk rødfarge på menyen til høyre. Dette har jeg valgt fordi det er viktig at den kommer godt fram. Også de med lesevansker kan slappe seg helt av når de kommer seg inn på denne siden. Det er ikke overvelmende med tekst, slik at ingen vil “stresse”, fordi de ikke føler de klarer å lese alt som står der. Informajsonen er plukket ut slik at kun det nyeste og viktigste står på forsiden. Dette gjør at det blir lett leselig for alle. Jeg har også nevnt store bokstaver, og dette vil også være viktig for at absolutt ALLE skal kunne ha tilgang. Det gjør at de med lesevansker lett skal kunne se hvilken bokstav som står der, i tillegg er dette en smart meny egentlig. Alfabetmenyen kan til og med være med på å lære de med lese- og lærevansker nye ord, eller forbindelser ettersom alt står i alfabetisk rekkefølge. Det blir lettere for dem og navigere seg rundt på siden, og finne fram fordi de ikke mister motivasjonen med en gang de ser forsiden.

Dersom noen fargeblinde skulle ta seg inn på siden, ser jeg ikke noe som vil være en utfording for dem. Dette fordi er fargevalget mitt ikke består av allverdens regnbuer. Jeg har valgt å holde det enkelt med farger nettopp fordi det ikke skal bli noen misforståelser eller forstyrrelser. Det vil bli enkelt å se menyen og bokstavene som befinner seg der. Ikke noe på siden vil forsvinne dersom noen er fargeblind. Det er lagt til rette for at alle skal ha tilgang til siden.

Det fungerer bra for de med nedsatt bevegelighet i fingrer/armer fordi siden min er lett å navigere. Her har jeg bygd opp siden og menyene slik at det enkelt skal kunne navigeres med tastatur, eller noen form for knapper. Dette har jeg tenkt på fordi jeg for noen år siden satt å bladde nedover en nettside, plutselig sluttet datamusen å fungere og det gikk rett og slett ikke å scrolle seg nedover siden. Det er viktig at alle kan ha tilgang til den, med eller uten datamus.

Siden vil ikke påvirke de med nedsatt hørsel på noen som helst måte, ettersom jeg tenker at jeg ikke vil ha noen lydelementer på siden. Verken i form av video eller lydfiler. Dette fordi jeg vil at seriøsheten av siden skal bestå av tekst og bilder. Jeg mener bilder og tekst er en fantastisk måte å formilde på. Og siden tekstoppsettet skal være såpass enkelt, vil det også gjøre det enklere for folket å ha tilgang til. Ingen vil grue seg til å gå inn på nettsiden fordi den er vanskelig å navigere seg rundt på i hvertfall.

MID128 Arbeidskrav 1 – God/Dårlig design

Finn ei heimeside du synest har ”god” design, og ei som du synest har ”dårleg design”. Legg inn ein link til dei eller screenshots på bloggen din og skriv om kvifor du synest det er god/dårleg design.

God Design

https://www.tumblr.com

Målruppen vil jeg si er ungdom/unge voksne.

Jeg syns at frontpagen til tumblr har et utrolig godt og enkelt design. Det er utrolig lett å både melde seg inn og logge inn fordi navigasjonen er så enkel. Det første som møter deg er et enkelt design, hvor det første du ser er en firkant som du kan fylle inn informasjon med, slik at du melder deg inn i mediet. I tillegg er det superenkelt å navigere seg videre dersom du allerede har en konto, og bare vil logge inn. Da trykker du bare på log in nede i vesntre hjørnet.

Tumblr har en ganske enkel søkefunksjon på forsiden oppe i høyre hjørnet. Dette gjør at du kan skrive inn et hvilket som helst ord og får opp forslag til innlegg som kan deles videre, eller blogger som kan følges. Du kan søke om du er medlem eller ikke, men for å gjøre noe mer derifra må man melde seg inn.

Alt i alt synes jeg designet er bra fordi det er superenkelt å navigere og fordi login bakgrunnen, og forside bakgrunnen endres dersom man refresher siden. Det gjør at det aldri blir et kjedelig design. Navigasjonen inne på selve siden er også superenkel. Alt er lett tilgjengelig, og man må ikke lete for å finne noe som helst.

Fargevalget til tumblr består hovedsaklig i en slags marineblå. En veldig ren og enkel farge som ikke er kjønnsrettet på noe som helst måte. Når jeg tenker meg om, kan kanskje fargen være valgt for å trekke til seg den mannlige delen av målgruppen. Ettersom tumblr ofte blir stemplet som en “jentegreie”, så det er et veldig smart valg. Når jeg skriver dette nå, har tumblr lagt inn noe nytt på forsiden sin. Nemlig en scrollfunksjon. Denne skifter farge for hver side som blas gjennom, veldig sterke og klare farger. Scrollsidene forklarer kort hva tumblr handler om, og forsøker å lokke til seg nye brukere. På den nederste scrollsiden kommer man tilbake til alternativet for å enten logge inn eller registrere seg. Og dette er utrolig smart, ettersom det ikke har fantes noe på tumblr sine sider som forklarer hva det er.

Det første bildet jeg kommer inn på når jeg skriver inn linken, er et bilde av et romfartøy. Dette føler jeg er rettet litt mot menn/gutter. Når jeg blar kommer jeg gjennom en del farger som lys grønn, lilla, blå, oransje og til slutt ender jeg opp på et bilde av en seng med en blomsterdyne. Denne føler jeg er rettet mer mot kvinner/jenter. Jeg synes tumblr lyktes i å besøke alle deler av målgruppen i fargevalget sitt. Veldig smart funksjon.

Logoen er også ganske enkel, og den presenteres i bold. Dette også gjør at det ikke kjønnsrettes. En logo som appellerer til alle, fordi at målgruppen er såpass åpen. Og da er det viktig at de understreker nettopp dette, og det synes jeg både siden og logoen gjør veldig bra.

Det er dette jeg liker med denne siden. Alt er så enkelt, så stilrent. Og tilogmed underssidene ved scrollfunksjonen er stilrene og veldig enkle. De går ikke vekk ifra tumblr stilen. I tillegg digger jeg logoen. Den er så utrolig enkel, men allikevel dritkul.

Dårlig Design

http://www.wrdaonline.org/

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne engang… jeg misliker siden.

Som elev ved MID128 har jeg lært meg ganske enkel koding i Dreamweaver. Når jeg ser denne siden tenker jeg at tilgomed JEG kunne ha laget noe som så ti ganger bedre ut. Alt her er feil. Jeg klarer ikke helt å se hvilken målgruppe de skal nå engang.

Jeg begynner med fargevalget. Noen ganger kan det være ganske kult med mange farger, dersom de er brukt RIKTIG. Bakgrunnsfargen er noe av det hesligste jeg har lagt mine øyner på, det ser ut som om den er inspirert av blod og den virker ganske “skitten”. Gir også inntrykk av at dette omhandler blod donasjon haha.. Jeg blir også usikker på hva det er siden faktisk skal formidle, jeg leser “Wisconsin Register of Deeds Association”, men jeg skjønner ikke helt hva det er fordi nettsiden gjør meg veldig forvirret.

Så kan vi gå videre til den utrolig latterlige menyen. Det er dropdown meny med veldig mange alternativer. I tillegg har dropdown menyen gradient som er svart/hvitt med gul skrift over. Det er ikke så lett leselig, og det er vel derfor de har valgt å ha skriften i bold, rett og slett fordi den trolig ble usynlig uten.

Den gule skriften på rød bakgrunn er hakket bedre, men fremdeles usmakelig. Det gir et inntrykk av at den gule skriften er den “viktige” informasjonen, fordi den fremstår som “highlighted”. Og det kan være veldig forvirrende.

I tillegg til farger som rød og gul, er det blå, lilla, rosa, grå, grønn? og helsvart. I bunn og grunn går nettsiden innom hele fargespekteret. Og det er veldig veldig stygt, og utrolig forvirrende. Designet er stygt, nettsiden dårlig organisert og jeg har problemer med å forstå hva den skal formidle i det hele tatt. Tekstene er delt inn i “rammer”, og det ser utrolig stygt ut. Jeg tenker Dreamweaver produkt gone wrong.

Fine bilder og animasjoner kan nok ikke redde siden LITT engang, fordi dette skremmer bare vekk besøkende. Jeg får ikke lyst til å bla videre på siden, jeg vil ikke trykke meg inn på noen undersider fordi jeg får en følelse av avsmak. At siden rett og slett fremstår som usmakelig, og at tilogmed en jente på 12 hadde laget en bedre nettside enn dette på piczo.com.

MID 128 oppgave 1

1. Hva er formålet med HTML, og hvor skiller HTML5 seg fra tidligere versjoner?

Formålet med HTML er å strukturere informasjon. Som å angi noe tekst som overskrifter, avsnitt osv. Og kan også brukes til å beskrive utseende.

HTML5 skiller seg fra tidligere versjoner ved at den vil ha bedre støtte for mobiltjenester. Et av hovedmålene er å minimere behovet for webapplikasjoner som Adobe Flash.

2. Lag en side som er bygd opp med HTML5-kode og viser de ulike nye elementene som finnes.

http://minerva.hivolda.no/~isabeld/MID128/Web/oppgave1/webtest.html 

her er linken til en veldig enkel demonstrasjon. ^

 

Bloggoppgave Mediedidaktikk

Du skal reflektere, på bloggen din, rundt hva dere på MEK111 kan bidra med i den digitale danningen og digitale kompetansen til elevene. Hva kan elevene lære i perioden de er sammen med dere (mediefaglig)?

Jeg mener vi i MEK111 kan bidra med så mangt når det kommer til den digitale kompetansen og digitale danningen til elevene. Det mange skoleelever ikke er klar over, er at en stor del av mobbing foregår på nettet, og jeg tror at en del av denne digitale danningen kan være å vise til skikkelig nettvett. At man gjør elevene klare over hva som egentlig burde publiseres, både når det kommer til bilder og kommentarer. Jeg tror det er viktig å vise hvordan oppførsel på nett burde være, slik at de er opplyste på hva enkelte kan finne støtende og upassende.

Jeg har tatt utgangspunkt i Case 1) Filmgruppa

Det er 6 elever i filmgruppa. Den er satt sammen av tre jenter og tre gutter. Jentene har lyst til å lage noe om mote eller hest. Gutta vil lage en skrekkfilm!

Jeg hadde nok startet med å gi de ulike elevene roller på filmteamet. F.eks. sjefsprodusent, sjefsregissør, sjefsfilmer etc. Ved å gi elevene ulike roller vil de kunne føle seg mer inkludert og oppleve at det hele er mer spennende. Det viktigste etter dette, hadde vært å funnet ut av en handling i filmen, hvilket sjanger skal den ha, kompromisser som kan gjøre at både guttene og jentene blir enige. Er det kanskje mulighet for å lage en skrekkfilm som involverer dårlig mote? Eller kanskje en hodeløs rytter! Mye som kan kombineres med skrekkfilm og mote/hest. Viktigste er at alle føler de får si sitt. Gutta vil ha skrekkfilm, og skrekkfilm kan de få, jentene vil ha mote eller hest. Jeg hadde fått igang en story, hva kan skje i denne filmen, hva ønsker jentene ha med for at de skal ville lage en skrekkfilm? Deretter hadde jeg inkludert alle mens storyen ble utformet, alle får si sitt, ingen sine ideer eller meninger blir bortkastet. Elevene får også sitte litt på egenhånd, slik at de føler de bestemmer og kan ta avgjørelser selv.

det viktigste er at de blir enig tilslutt, jeg kan gi innspill på hva som kan gjøres for at filmen blir kul, og hva som kan gjøres i en skrekkfilm slik at det appellerer til begge kjønn. Deretter må vi legge en plan for når vi skal begynne å filme, hvem som skal være med, hva vi trenger osv.

Øvingsoppgave 5 – Lydteori

Øvingsoppgaver i Lydteori til 06. Februar 2014.

 

 1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må du kjenne til disse begrepene?
  Samplingsfrekvens er hvor mange ganger i sekundet lydbildet oppdaterer seg.
  Bitrate definerer hvor mye informasjon som behandles per tidsenhet (sekund/minutt o.l)
  Vi trenger disse for å kunne manipulere lyd på riktig måte.

 2. Nevn to utbredte lydformat med ulikt bruksområde. Hvilke egenskaper særpreger disse?
  MP3 (Komprimert format, liten størrelse, men lydkvalitet deretter.)
  WAV (Ukomprimert format, direkte kopi av lydkilden. Stor størrelse men god kvalitet).

 3. Hvordan oppretter og sletter du lydspor i Audition?
  Du gjør det via menyen. Du kan bruke import knappen for å importere lyder. Veldig simpelt.

 4. Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal du velge når du gjør opptak av én lydkilde med én mikrofon kontra to mikrofoner kontra tre mikrofoner?
  Stereo opptak tar opp lyd med bruk av to uavhengige lydkanaler, imotsetning til mono opptak som bare bruker en lydkanal. Stereo har omtrent tatt mono fullstendig grunnet kvalitetsforskjellen.

 5. I hver «kanalstripe» (lydspor) finner vi solo- og mute-funksjonene. Hva bruker vi disse til?
  Vi kan bruke Solo fuknsjonen i Audition til å kun høre det valgte sporet. Vi kan bruke Mute funksjonen for å kun høre de resterende sporene.

 6. Hvilke tastatursnarveier (eng: keyboard shortcuts) vil du anbefale medstudentene dine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?
  MAC: CMD+C = Copy, CMD+V = Paste, CMD+G = Group, SHIFT+CMD+G = Ungroup.

 7. Hvordan zoomer du inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noen tastatursnarvei?
  Du kan bruke knappene som er symbolisert med ett forstørrelsesglass på menyen, eller du kan gjøre som alle andre i hele verden å bruke datamusen/touch-paden.

 8. Hva er forskjellen på «Edit View», «Multitrack View» og «CD View» i Audition?
  Edit view er til å gjøre endringer på spesifikke klipp. Multitrack view er for å koordinere flere klipp i sammenheng med hverandre. Jeg har ikke brukt CD View.

 9. Hva er krysstoning (eng: crossfade) godt for? Hvordan gjøres det i Audition? Hvordan skiller krysstoning seg fra inn- og uttoning (eng: fade-ins, fade-outs)?
  Krysstoning, også kjent som crossfading er godt for å gjøre overganger fra ett lydspor over til ett annet mer smooth fordi at de overlapper hverandre. Fade ins og fade outs gjør overgangene helt stille før det neste begynner.

 10. Hva menes med at et lydsignal «klipper» eller «vrenger» (eng: peaks)? Hvordan kan du forhindre slik «klipping»?
  Dette betyr at lydsporet overstiger lyden til kilden som tar den opp eller som presenterer den. Dette skaper forvrengte og robotaktige lyder som er veldig fæle å høre på.

 

Magnus Hope // Isabel Drevik

Miljølyd

Her er arbeidskravet til idag:

Oppgaven var å lage et lydspor, bestående av bla. miljølyder og legge det over flere spor i Adobe Audition.

Under finner du linken til resultatet.

https://soundcloud.com/isabel-farstad-drevik/milj-lyder

Første lydoppgaven

Vet ikke hva mer jeg skal si, enn haha

Dette er resultatet av den første lydoppgaven på MID, har litt erfaring med lydredigering tidligere, men det begynner å bli en god stund siden. Programmet jeg har brukt er Adobe Audition, fordi det er det programmet jeg har brukt tidligere, og kan litt innen.

Oppgave 1 : Her skulle vi kun redigere musikk, som vi lovlig lastet ned fra internett gratis

Oppgave 2 : Her skulle vi spille inn et stemmeklipp, enten sitat fra en bok, et dikt etc.

Oppgave 3 : Her skulle vi kombinere de to oppgavene ovenfor

Hvor fornøyd jeg er med resultatet vet jeg egentlig ikke, men skal gjøre det mye bedre til neste gang!

Takk for meg!

CSS oppgave 11.11.13 – Nettside – Magnus Hope

Magnus sin webside:

Magnus har valgt å fokusere på folk som trenger fotograf. Altså er da målgruppen de som søker fotograf. Dette fordi vi lager en portofolie side som viser hva vi kan som fotograf, og det vil være logisk at disse vises til folk som muligens søker fotograf til å ta sine bilder.

Hans ide var å lage en portofolie side som appellerer til målgruppen, og bruke virkemidler som skal fremme han som en god fotograf.

Jeg tar for meg forsiden og portofolie siden og forteller kort om vilke HTML og CSS koder han har valgt å benytte seg av. 

Forsiden:

Her har Magnus laget menyen ved bruk av ul/li, han har også brukt div til ulike elementer. Han har brukt anchor, classes og id på div, og har også brukt et bilde han har tatt selv som header. Han har også satt margin:auto; og brukt padding. Classes og id har han brukt for å gi attributter.

For å fylle inn teksten har han brukt div, og classes og id har han brukt for å skille de ulike tekst elementene. Dette gjør da at han kan endre på en tekst, uten at det påvirker de andre.

Portfolio:

Her har han laget bildegalleri med ul/li, og det var han som hjalp meg med å gjøre det samme. Han har også brukt margin, padding og classes og id til å gi attributter.

 

Portofolie

Blenderåpning_Trolleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Blenderåpning -Trolleri

Blender: 5.6 – Lukker: 1/125 – Brennvidde: 85mm – ISO: 200
Grunnen til at jeg valgte dette bildet som mitt ”Blender” bilde, var fordi jeg synes motivet er artig. Det at armen er i fokus, og at vi ikke kan se bakgrunnen, gjør bildet spennende. Det som er toppen på kransekaka er at motivet i bakgrunnen ser ut som en slags tegneseriefigur, når det egentlig er to par Nille poser. Jeg er veldig fornøyd med dybden i bildet, følte jeg fikk det til veldig bra! Har småjukset litt ved å bruke en microlinse, men synes det fungerer helt okay for å få fram utrykket til dette bildet. En komisk vri på et blenderbilde!

 

Komposisjon_BreakFree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisjon –Break Free
Blender: 5.6 – Lukker: 1/60 – Brennvidde: 40mm – ISO: 400
På dette bildet har jeg virkelig fått testet ut mine kunnskaper som fotograf! Jeg har det samme motivet, bare litt ulikt oppstilt senere i denne bildeserien. Dette valgte jeg rett og slett fordi jeg synes motivet var råbra og kreativt. Det jeg liker med dette bildet er at det har et ganske barskt uttrykk. Jeg liker hva en pute kan gjøre med et bilde! Jeg valgte en mørkebrun bakgrunn for å virkelig få fram motivet i bildet og fokusere 100% på uttrykket i bildet. Brun er også naturens farge, og derfor følte jeg det passet bra til motivet. Jeg ville ha et ganske mørkt og mystisk uttrykk og jeg følte jeg fikk dette bra til. Spesielt siden øynene på bildet er så utrolig markerte og stirrer lumsk og sint inn i kamera.

 

Komposisjon_Fra En Tråd

 

 

 

 

 

Komposisjon -Fra En Tråd
Blender:11 – Lukker: 1/60 – Brennvidde: 40mm – ISO: 200
Dette bildet var en utfordring. Det at jeg hadde sjøen som bakgrunn var en skikkelig challenge. For det første måtte jeg tenke ut et utsnitt som ikke gjorde sjøen forstyrrende, men samtidig ville jeg at det skulle se ut som en brygge og det løste jeg ved at jeg nettopp hadde med sjøen som bakgrunn. Dessuten er det toppen på bryggen som er motivet, og det at sjøen er i bakgrunnen forsterker uttrykket. Jeg synes tauet var et spennende motiv, jeg likte veldig godt tauets farge i forhold til den brune bryggen. En av hovedgrunnen til at jeg valgte nettopp denne bryggen, var fordi den hadde fargen brun! Det hadde blitt utrolig kjedelig om bryggen var grå, eller stål. Jeg passet også på å ikke ha for mye av sjøen i bakgrunnen slik det forstyrret uttrykket, og jeg følte virkelig jeg fikk det til.

 

 

Komposisjon_Kontrast_PåKanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisjon –Kontrast –På Kanten
Blender: 10 – Lukker: 1/320 – Brennvidde: 32mm – ISO: 400
På dette bildet ville jeg virkelig få fram kontrastene og linjene på bygningen. Det som var utrolig positivt denne dagen, var at det var blå himmel og strålende sol! Dette gjorde at bygningen og himmelen fikk en enrom kontrast, og det gjorde bygningen til et kjempespennende motiv! Jeg er veldig fornøyd med utsnittet av bildet, at jeg ikke tok det rett nedenifra, men på avstand. Det gjorde bildet mer spennende synes jeg. Du kan heller ikke se (med mindre du jobber, eller er student, ved høyskolen) hvilket bygg dette er, og det skaper en historie.

 

 

Komposisjon_Linjer_Kontrast

 

 

 

 

 

 

Komposisjon –Linjer – Kontrast
Blender: 5.6 – Lukker: 1/30 – Brennvidde: 55mm – ISO: 400
Her var utfordringen å ikke få noen forstyrrende elementer med i bildet. Jeg har tatt dette bildet før, men tok det på nytt pga. forstyrrende elementer. Det som ikke vises på dette bildet og i dette utsnittet, er at trappen er omringet av ALL slags buskvekst, og det gjorde det veldig vanskelig å både plassere skoene, og finne et bra utsnitt. Følte det løste seg veldig bra, liker plasseringen av skoene! De er muligens litt høyt oppe i bildet, men jeg ville få til en slags ”begynnelse” ved trappene, slik at historien bak dette bildet begynner der og fortsetter etter skoene.

 

 

Lukkertid_Stripes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lukkertid – Stripes
Blender: 10 – Lukker: 8 – Brennvidde: 55mm – ISO: 100

På dette bildet fikk jeg testet ut nye kunnskaper! Jeg hadde aldri tatt et lukkertidbilde av biler som passerte under en bro (eller biler i det hele tatt) så det var en skikkelig utfordring. Jeg prøvde ut utrolig mange ting, og feilet utallige ganger. Av kanskje 100 bilder har jeg 10 som er bra, så man kan si det ble en utfordring, men jeg er fornøyd med at jeg fikk det til tilslutt. Det var ganske sent på døgnet, så det passerte ikke så mange biler, men jeg er fornøyd med spenningen i bildet. Jeg syns det at det kun passerer en bil på venstre side av bildet, gjør det spennende og mystisk. Det er ganske mørkt på enkelte deler av bildet, men det var en del av uttrykket jeg ville ha fram. Mystikk.

 

 

Portrett_NaturligLys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrett – Naturlig Lys
Blender: 8 – Lukker: 1/60 – Brennvidde: 46mm – ISO 200
På dette bildet var oppgaven å bruke naturlig lys, og det var relativt okay. Det var sol og litt overskyet denne dagen, så utfordringen ble å ikke ta bilde når sola tittet fram bak skyene. Dette ble resultatet! Jeg er veldig fornøyd med utsnittet av bildet (jeg har kuttet litt av bunnen som fortalt), og jeg synes det får fram et ganske mykt og ”snilt”, uttrykk hos Magnus. Dette viser godgutten som jeg kjenner :)

 

 

Portrett_Studio_Barsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrett – Studio – Barsk
Blender: 11 – Lukker: 1/60 – Brennvidde 45mm – ISO: 200
Her var oppgaven studiobilder! Valgte dette bildet bevisst fordi jeg syns det var en artig kontrast fra det forrige bilde, i og med det er samme person. Synes det viser veldig godt hva lys og utsnitt har å si. Her ville jeg få fram et barskt og ”sint”, uttrykk som skulle virke mystisk og mørkt. Følte jeg fikk det ganske bra til, valgte å ha reflektoren veldig langt unna på Magnus høyre side, slik at mørket la seg langs ansiktet. Jeg digger dette bildet, og veldig godt blikket i Magnus sine/sitt øye, det er veldig intenst og fokuserende.

 

 

Tema_Nysgjerrighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema – Nysgjerrighet
Blender: 5.6 – Lukker: 1/100 – Brennvidde: 200mm – ISO: 400
Om jeg sa noen av de tidligere bildene var utfordrende, så var det INGENTING i forhold til dette. Å ta et bilde av en katt som står still, er praktisk talt nesten umulig, spesielt hvis katten ikke tilhører deg. Det er ingen hemmelighet at jeg benyttet meg av en telelinse, både for dybden og for å komme så nærme innpå katten uten å skremme den vekk. Av alle de bildene som ble tatt liker jeg dette særdeles godt. Dette fordi det ser ut som om jeg har fanget et ”øyeblikk”, hos katten. Som om at den lukter noe spennende, eller hører noe spennende. Dette er en av mine favorittbilder.

 

 

Tema_Septemberfest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema – September fest
Blender: 5.6 – Lukker: 1/60 – Brennvidde: 55mm – ISO: 200
Som komposisjonsbildet mitt, valgte jeg å la de gule skoene gå igjen senere i portfolien. Jeg var usikker på hvilket bilde jeg skulle velge til hva, men bestemte meg for at dette skulle gå under tema ”September fest”. Her har jeg valgt å tippe over den ene skoen for å forsterke tema i bildet, som om at noen har kommet hjem fra byen og ikke orket å fullføre trappene i de høye skoene, og deretter bare sparket dem eller tråkket utav dem. Jeg ville også forsterke tema ved å bevisst la bladene/løvet i bildet være med, fordi du ser at løvet er oransje, vil dette forsterke årstiden! For det representerer høst, og september er om høsten.

 

 

Tema_Ørneblikket

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema – Ørneblikket
Blender: 5.6 – Lukker: 1/60 – Brennvidde: 44mm – ISO: 400
Her er det andre putebildet jeg valgte å ha med. Som sagt likte jeg utrolig godt dette motivet, og det var også en stor del av grunnen til at jeg valgte å ha med to utgaver av dette. Jeg digger motivet på puten og at det på en måte ”erstatter”, ansiktet til vedkommende, det gjør at ørnen på puten bestemmer uttrykket til personen og det gjør at bildet blir veldig spennende og annerledes. Her har jeg den samme brune bakgrunnen for å forsterke naturen, selv om elementer som tilhører naturen ikke er med på bildet. Jeg er veldig fornøyd med dette bildet, det er rett og slette fullt av mysterier!

 

 

Valgfri_Kontrast

 

 

 

 

 

 

 

Valgfri – Kontrast
Blender: 5.6 – Lukker: 1/100 – Brennvidde: 300mm – ISO: 400
Her ville jeg ha et litt mer delikat uttrykk. Jeg ville gå for en rolig og romantisk stil, og valgte selvfølgelig det som er representant på romantikk nr1, nemlig roser. Jeg valgte å ha en relativt lav blender, siden det begynte  å bli sent på kveld, fordi jeg ville ha den mystiske mørke bakgrunnen, for å få fram at romantikk skal være veldig mystisk.

 

 

Valgfri_Lukkertid_Karakterportrett

 

 

 

 

 

 

 

Valgfri – Lukkertid – Karakterportrett
Blender: 8 – Lukker: 1/100 – Brennvidde: 55mm – ISO: 800
Dette var et bilde jeg fikk beskjed om at jeg gjerne kunne ta på nytt både med nye bakgrunn og raskere lukkertid, MEN jeg trosset da den beskjeden og valgte å beholde bilde! Dette valgte jeg fordi jeg liker uttrykket i bildet. Meningen var å få fram et maskulint og vilt uttrykk og dette forsterkes siden Magnus er i bevegelse, og ikke i selve ”fokus”. Jeg forsterker også dette ved å plassere Magnus foran en steinvegg, som representerer en hard overflate. Jeg holder fast bestemt ved dette bilde!

 

 

Valgfri_Studioportrett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgfri – Studio Portrett
Blender: 11 – Lukker: 1/60 – Brennvidde: 55mm – ISO: 200

Dette er det aller siste bilde i min Portfolio, og jeg valgte det fordi jeg ville ha med flere studiobilder! Jeg har aldri tatt bilder i studio før, og var derfor ekstra fornøyd med dette resultatet. Det viser en bestemt, sta og autoritær person, hvert fall utfra det jeg ville ha fram med lysbruken. Jeg forsterket dette ved å ha en ikke så altfor liten skygge på Magnus sin høyre side, og dette bilde er en av mine favorittbilder som jeg har tatt i løpet av dette semestret.