Category: MEK111MID

Facebook

(Arbeidskrav MEK111MID)

Hva er Facebook?

Facebook er kjent for de fleste av oss, og er ett av de mest brukte sosiale mediene på nett. Innholdet kan du i stor grad bestemme selv ettersom dette er din personlige side med venner du selv har godtatt eller lagt til, og hvor du selv kan like bestemte ting som dukker opp i feeden. På Facebook kan du dele det som skjer i livet ditt, enten det er i form av statusoppdateringer, bilder, film osv, og på samme måte se hva vennene dine på Facebook har lagt ut. Det er hovedfunksjonen. Men i tillegg kan du også spille spill, chatte, like sider du interesserer deg for osv. Facebook er allemannseie, og du finner både mannen i gata og platebutikken på senteret i dette nettsamfunnet. Mulighetene er så mange at jeg ikke riktig selv har telling på alle funksjonene som finnes.

Positivt

Facebook har mange positive sider ved seg. Man kan holde kontakten med folk, vise hva en holder på med, og holde seg oppdatert på hva andre gjør. Selv bruker jeg chatte-funksjonen veldig aktivt på Facebook for å holde kontakten med de hjemme i Nordland. Facebook gjør det lettere for oss å bruke mindre tid på å holde «kontakten» med veldig mange. Vi legger ut oppdatering om hva som har skjedd i helga, så veit alle det. Facebook er også blitt et nettsted hvor veldig mange virksomheter og bedrifter velger å nå ut til kundene sine. Dette gjør det lettere for oss som privatpersoner og kunder å samle interessene våre på profilen vår ved at man kan like og følge forskjellige sider.

Negativt

Men det finnes også mange negative sider ved Facebook. Det at det er så lett å legge ut det som skjer i livet ditt tror jeg gjør at mange av brukerne blir veldig lite kritisk til hva som havner der. Det at Facebook kjennes så trygt og godt ved at man bare har venner der man selv har lagt til er også en årsak til dette, tror jeg. På Facebook finner man alt fra bildene fra festen man helst ikke vil bli tagget i til ultralydbildene til den gravide venninna si. Facebook blir nærmest brukt som en dagbok av noen, og slett ikke alt som legges ut er like heldig.

Det er ikke til å skyve under en stol at den hyppige delingen på Facebook ofte handler om å vise seg frem på best mulig måte. Vi vil fortelle om våre små og store begivenheter i livet, og runder man mer enn ti likes har det kanskje vært en noe vellykket oppdatering. Jo flere som liker det en legger ut på Facebook, jo flere synes at nettopp det du gjør er interessant. Det konstante behovet for selvfremstilling på nett synes jeg kan virke negativvt. Det er med på å skape en kultur hvor man bruker Facebook nærmest som en skala for å måle hvor interessant man er. En kultur hvor man “liker” bare for å få “likes” tilbake og skryter hemningsløst i statusene. Dette kan igjen virke negativt for barn og unge som vokser opp med Facebook i hverdagen.

6963815105_9c2c46d385_z

Barn og medier

MEKMID111 – Arbeidsoppgave 1

“Barn og unges mediebruk”

Kid_Social_Media

Tilgang fra ung alder

I følge medietilsynets rapport om småbarn og medier fra 2012 har de fleste barn mellom 1-12 år tilgang på medier allerede fra de er veldig små. Hele 96-80% av alle barn i undersøkelsen har tilgang på ett eller annet medium fra de er veldig små.

Etter hvert som barna blir eldre utforsker de andre medier mer hvor internett og mobiltelefonen blant annet blir flittigere brukt. I takt med hvordan barnas mediebruk utvikler seg, vokser foreldrenes bekymring for barnets mediebruk. De bekymrer seg både for hvor mye tid som legges i mediene, men også hvilket innhold de er redd barna skal støte på.

Logisk utvikling

Det at utviklingen er slik den er synes jeg er logisk. Barna blir vant med medier fra de er små, og vil derfor bli «dyktigere» mediebrukere etter hvert. De vil begynne å oppsøke bestemt medieinnhold basert på hva barnet er interessert i. Dette viser rapporten ved at foreldrene sier at barna bruker søkemotorer og sider som YouTube mest i starten av utforskingen av internett. Det at bekymringene i forhold til hvilket medieinnhold ungene kan støte borti øker hos foreldrene er jo en konsekvens av at de ikke lenger har kontroll på hva barnet søker slags medieinnhold på og kan støte borti.

Konsekvenser

Konsekvensene av barns flittige mediebruk fra de er små tror jeg kan være både positive og negative. En positiv konsekvens er at de tidlig blir dyktige mediebrukere og klarer å henge med på utviklingen som skjer innenfor dette. De kan helt klart også ta lærdom av mye av det de opplever gjennom mediene

Negative konsekvenser kan være at de stadig blir påminnet hvilke skjønnhetsidealer mediene legger vekt på, presset i forhold til selvrealisering på nett og så videre. Dette tror jeg kan føre til at mange barn og unge får større eller mindre problemer med sin egen selvtillit, og at det kan gjøre at flere utvikler psykiske plager som følge av det knallharde presset de blir utsatt for.

Jeg tror også det kan være mange negative konsekvenser i forhold til at foreldrene er såpass dårlige på å sikre internettbruken til barna sine. Det finnes mye på internett det ikke er meningen at barn skal snuble over, men når barna bruker såpass mye tid bak dataskjermen tror jeg det er stor sannsynlighet for at de gjør nettopp dette en eller annen gang.

Passive barn

Jeg tror også den flittige mediebruken til barn og unge kan resultere i at det blir brukt lite tid på andre aktiviteter. Dette kan resultere i at helsen til barna vil bli dårligere ettersom de ikke beveger seg nok, og også at man mister mye av den personlige, fysiske kontakten med mennesker ved at man heller snakker sammen over internett istedet for å møtes.

Jeg tror at det er viktig at barn eksponeres for media i en viss grad. Jeg synes også det er viktig at barna får lov til å få egne erfaringer med media uten å føle seg overvåket. Media spiller en såpass stor rolle i dagens samfunn at barna burde få knytte sine egne forhold til det. Det som er vesentlig er at foreldrene må være i stand til å sette opp klare regler og rammer for barnets mediebruk for å forhindre at barnet skal støte borti upassende innhold. Dessverre sier medietilsynets rapport at det er skremmende få foreldre som vet hvordan man gjør barnets mediebruk mer sikker.

Kilde brukt i denne oppgaven: http://www.medietilsynet.no/PageFiles/11282/120917_Rapport_smabarn_web.pdf

Jeg synes dette var en grei kilde å bruke ettersom den inneholdt statistikk og tall i henhold til hvilke medier barn bruker og hvor mye tid de bruker på det.