Category: MID117

Å være “TOM” på folkemøtet

Den aller første flerkameraproduksjonen vi hadde var å filme under “Folkemøtet” på Rokken i september. Under denne produksjonen skulle vi følge en politisk debatt før valget nå i høst.

På denne produksjonen valgte jeg å melde meg med i den såkalte TOM-gruppa. Når man er med i denne gruppa har man ansvar for at alt det tekniske rundt produksjonen fungerer. Det er derfor mye som må på plass i forberedelsesfasen for at det skal bli en god sending. Vi måtte lage liste over hvilket utstyr vi hadde tilgjengelig, sørge for at alt utstyr fungerte, og sette opp et koblingsskjema over hva som skulle hvor. Når alle lister var laget og oversikten var på plass kunne vi begynne å øve oss på idrettsbygget. Her prøvde vi å lage en mest mulig realistisk rigg slik at vi var forberedt på hva hva vi skulle gjøre på Rokken. Det er viktig å være godt forberedt slik at man kommer raskt i gang med eventuelle prøvesendinger på selve produksjonsdagen.

P1180376_1024

Bilde: her ser vi Ole Andreas Vekve som sørger for at alt utstyr er pakket rett og klart for å tas med på produksjon. Foto: Aurora Bratli Brunvoll. 

I forberedelsene på produksjonsdagen på Rokken var det TOM-gruppa som sørget for at alle kabler havnet dit de skulle, å feilsøke om noe var galt og å gaffateipe ledningene ryddig. På denne produksjonen hadde vi en fordel med at Rokken har lyd- og lysutstyr tilgjengelig, så denne biten trengte vi ikke ta så mye stilling til i denne produksjonen. Ellers er det TOM som har ansvar for at også dette blir koblet rett. Vi sørget for at alle kameraene kom inn til bildemixen, at alt på regi var koblet rett og at alt annet fungerte som det skulle. Det er alltid TOM-leder som deligerer ansvar, så her er det vanlig at man som TOM har forskjellige deler man rigger opp.

P1180424_1024

Bilde: Her ser vi Eivind Øverås som var TOM-leder under produksjonen. Han sørger her for at kablene fra kamera til bildemix blir lagt på en ryddig og oversiktlig måte. Foto: Aurora Bratli Brunvoll. 

Under selve sendingen må vi også være tilgjengelig for resten av crewet. Blir det noen problemer med det tekniske under produksjonen er det TOM-gruppa som må sørge for at det blir fiksa.

Jeg synes det var veldig lærerikt å starte på flerkameraproduksjon som TOM. Dette fordi jeg fikk god innsikt i det tekniske rundt produksjonen, og fikk et godt overblikk over hva rollen innebærer. Det er også en stor fordel å ha vært innom denne posten når man senere skal i gang med eksamen som innebærer at man forstår hvordan flerkameraproduksjonen er rigget opp.