Alternative magazine

Da var vår første oppgave i InDesign ferdig, og vi står nå igjen med et magasin. Mitt magasin heter da som overskriften sier “Alternative Magazine”, og omhandler i hovedsak intervjuer med mennesker som skiller seg ut fra mengden.

Les magasinet her!

Jeg ville ha et allsidig magasin, og derfor dreier det seg ikke bare om tatoveringer, en bestemt musikksjanger eller bestemte temaer under debatt. Jeg ville at magasinet skulle bli et samlingspunkt for ting som har vært lite skrevet om i andre magasiner, og helst noe alternativt.

Målgruppen min vil først og fremst være mennesker som har interesse for alternative ting, eller er interessert i å finne ut mer om det. Jeg ser for meg at en typisk tilhenger av magasinet er en ung, utforskende type som vil lese interessante artikler som går i dybden på temaer som ikke blir like mye omtalt i andre medier.

Målsetningen med magasinet er å spre kunnskap og aksept for ting en ellers ikke hører så mye om. Jeg vil sette ting litt på spissen, og utfordre leserne til å kjenne på det at det finnes flere nyanser av mennesker og interesser enn de man er vant til å lese om i media.

Magasinet skal ikke fremstå som noe kjendisblad hvor man kun har fokusert på trynefaktoren til de som blir intervjuet. Her vil det variere fra utgave til utgave, og det handler om å finne historier og mennesker som skiller seg ut på en eller annen måte, og som derfor blir interessant å lese om. Styrken til magasinet vil være den eksklusiviteten som ligger bak å skrive om slike ting.

Jeg vil i hovedsak at leserne skal assosiere magasinet med noe tøft og utfordrende, og layouten vil bære preg av dette. Menneskene som blir intervjuet vil også bygge opp under dette budskapet ved at de holder på med ting som er uvanlig eller ukjent for veldig mange.

Budskapet magasinet skal utstråle er at det finnes mange spennende mennesker og historier som burde komme frem i lyset – noe magasinet skal bidra med at skjer. Det er det som er magasinets oppgave, og også det jeg vil få frem i det helhetlige oppsettet av både valg av intervjuobjekter, den visuelle utformingen, fonter og så videre.

 

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>