Reklamefilmer

I denne oppgaven skulle vi ta for oss to forskjellige reklamefilmer. Den ene skulle fungere godt, mens den andre skulle være mindre bra. Deretter skulle vi gjennom teoristoffet argumentere for hvorfor den ene fungerer men ikke den andre.

Som min bra reklame har jeg valgt Tines reklame for Biola:

Mediumet her er Tine som gjennom kanalene TV og internett sender sin reklamefilm. Her foregår det altså både enveiskommunikasjon via TV’en, men også toveiskommunikasjon gjennom at de har lagt den ut på nett. På denne måten kan de kan gå inn å se hvilke tilbakemeldinger filmen får.

Biola er et merke som har eksistert på markedet i ganske mange år nå. Det er også et produkt som ikke har så veldig stor konkurranse, det finnes ikke så mange produkter som har samme hensikt. Derfor trenger heller ikke reklamen å skrike ut at dette produktet er bedre enn noe annet. Jeg tror heller produsenten av denne reklamen legger vekt på å skape gode assosiasjoner rundt Biola og det varemerket som allerede er godt kjent.

I reklamefilmen ser vi en tydelig rød tråd mellom historiene vi blir kjent med, slagordet til Biola og hva de mener produktet kommer til å gjøre med deg. Reklamen fremstår som en veldig sterk enhet, samtidig som den er folkelig og lett å like. Både den lystige musikken, de koselige historiene og Biolas slagord gjør reklamen lett å like ved at den gir positive assosiasjoner.

Overflatebudskapet i denne reklamefilmen er menneskene som blir i godt humør av å drikke Biola. Den kan derfor tolkes videre ved at du blir like lett til sinns som menneskene i reklamen om du drikker en Biola. Gjennom å bruke humor som et sentralt virkemiddel snakker filmen godt til målgruppen, og oppnår hva jeg tror var målet med filmen; nemlig å skape positive assosiasjoner rundt produktet.

 

Det jeg har valgt som den «dårlige» reklamen er Yes sin reklame for oppvaskmiddel:

Her er det Yes som er mediumet, og de bruker kanalen TV for å få spredt reklamefilmen. Her snakker vi altså om en enveiskommunikasjon hvor avsender sitter med mye av makta i kommunikasjonen.

Jeg synes denne filmen er dårlig av flere årsaker. Det er dårlig skuespill og filmen ser billig og dårlig produsert ut. I tillegg finnes det allerede så mange gode etablerte merker på markedet at jeg ikke føler for å prøve ut dette «vidunder-oppvaskmiddelet». I motsetning til Biola er dette et såpass nytt og ukjent produkt at man må være veldig varsom med hvordan førsteinntrykk man gir av produktet.

Denne filmen prøver litt for hardt å få oss som ser på til å bli overbevist om at dette oppvaskmiddelet er bedre enn konkurrentene, mener jeg. Måten de prøver å få det hele til å virke som om de ikke har noe manus, dødtiden mens de er på middagsselskap hos familien og de dårlige skuespillerprestasjonene drar oppmerksomheten bort fra det som er det vesentlige; nemlig oppvaskmiddelet de prøver å selge.

Her er også prisen noe høy å betale for målgruppen; hvorfor skal de ta risikoen med å kjøpe dette produktet når det allerede finnes så mange godt etablerte merker? Jeg tror målgruppen til dette produktet er de nysgjerrige «innovatørene» som er de som er først ute med å prøve nye produkter.

 

Konklusjon:

Jeg ser få feil i kommunikasjonen Tine og Biola har med sin målgruppe, men derimot er det flere ting jeg ville gjort annerledes om jeg skulle produsert den neste reklamen for oppvaskmiddelet «Yes».

Jeg ville lagt mer fokus på hvordan budskapet blir presentert for målgruppen. Det virker som om Yes har undervurdert sine kunder i den forrige reklamefilmen. Dette blant annet på måten de later som om det ikke er noe manus involvert i reklamefilmen, og hvordan de snakker om oppvask som om det er unger de snakker til. Å gå ut med et budskap som snakker bedre til målgruppen vil skape økt tillit til produktet, og øke sjansen for at målgruppen kjøper produktet det reklameres for.

Det hadde nok vært lurere å legge vekt på hva som skal til for å få overtalt kundene til å gå for dette produktet istedet for de allerede eksisterende produktene. Har man noe nytenkende og eksklusivt ved nettopp dette produktet? På denne måten blir ikke risikoen heller så stor lenger for kundene ettersom de blir overtalt til at det er noe bra med dette produktet de ikke finner i det de allerede har. På denne måten vil de også lettere utvide målgruppen fra «innovatørene» til majoriteten.

 

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>