Barn og medier

MEKMID111 – Arbeidsoppgave 1

“Barn og unges mediebruk”

Kid_Social_Media

Tilgang fra ung alder

I følge medietilsynets rapport om småbarn og medier fra 2012 har de fleste barn mellom 1-12 år tilgang på medier allerede fra de er veldig små. Hele 96-80% av alle barn i undersøkelsen har tilgang på ett eller annet medium fra de er veldig små.

Etter hvert som barna blir eldre utforsker de andre medier mer hvor internett og mobiltelefonen blant annet blir flittigere brukt. I takt med hvordan barnas mediebruk utvikler seg, vokser foreldrenes bekymring for barnets mediebruk. De bekymrer seg både for hvor mye tid som legges i mediene, men også hvilket innhold de er redd barna skal støte på.

Logisk utvikling

Det at utviklingen er slik den er synes jeg er logisk. Barna blir vant med medier fra de er små, og vil derfor bli «dyktigere» mediebrukere etter hvert. De vil begynne å oppsøke bestemt medieinnhold basert på hva barnet er interessert i. Dette viser rapporten ved at foreldrene sier at barna bruker søkemotorer og sider som YouTube mest i starten av utforskingen av internett. Det at bekymringene i forhold til hvilket medieinnhold ungene kan støte borti øker hos foreldrene er jo en konsekvens av at de ikke lenger har kontroll på hva barnet søker slags medieinnhold på og kan støte borti.

Konsekvenser

Konsekvensene av barns flittige mediebruk fra de er små tror jeg kan være både positive og negative. En positiv konsekvens er at de tidlig blir dyktige mediebrukere og klarer å henge med på utviklingen som skjer innenfor dette. De kan helt klart også ta lærdom av mye av det de opplever gjennom mediene

Negative konsekvenser kan være at de stadig blir påminnet hvilke skjønnhetsidealer mediene legger vekt på, presset i forhold til selvrealisering på nett og så videre. Dette tror jeg kan føre til at mange barn og unge får større eller mindre problemer med sin egen selvtillit, og at det kan gjøre at flere utvikler psykiske plager som følge av det knallharde presset de blir utsatt for.

Jeg tror også det kan være mange negative konsekvenser i forhold til at foreldrene er såpass dårlige på å sikre internettbruken til barna sine. Det finnes mye på internett det ikke er meningen at barn skal snuble over, men når barna bruker såpass mye tid bak dataskjermen tror jeg det er stor sannsynlighet for at de gjør nettopp dette en eller annen gang.

Passive barn

Jeg tror også den flittige mediebruken til barn og unge kan resultere i at det blir brukt lite tid på andre aktiviteter. Dette kan resultere i at helsen til barna vil bli dårligere ettersom de ikke beveger seg nok, og også at man mister mye av den personlige, fysiske kontakten med mennesker ved at man heller snakker sammen over internett istedet for å møtes.

Jeg tror at det er viktig at barn eksponeres for media i en viss grad. Jeg synes også det er viktig at barna får lov til å få egne erfaringer med media uten å føle seg overvåket. Media spiller en såpass stor rolle i dagens samfunn at barna burde få knytte sine egne forhold til det. Det som er vesentlig er at foreldrene må være i stand til å sette opp klare regler og rammer for barnets mediebruk for å forhindre at barnet skal støte borti upassende innhold. Dessverre sier medietilsynets rapport at det er skremmende få foreldre som vet hvordan man gjør barnets mediebruk mer sikker.

Kilde brukt i denne oppgaven: http://www.medietilsynet.no/PageFiles/11282/120917_Rapport_smabarn_web.pdf

Jeg synes dette var en grei kilde å bruke ettersom den inneholdt statistikk og tall i henhold til hvilke medier barn bruker og hvor mye tid de bruker på det.

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>