Bloggoppgave MEK111: Skoleelever

I denne oppgaven gitt av Marianne Hagelia skal vi plukke ut en case fra oppgaven. Oppgavene går ut på og håndtere en situasjon der barn i 12 årsalderen skal lage en medieproduksjon, der barna har ulike meninger og ingen er helt enig i hverandre. Jeg har valgt følgende:

2) Lydgruppa

Det er 6 elever i lydgruppa. To jenter og fire gutter. Guttene har lyst til å lage en reportasje fra skateparken (vi later som om den er ferdig…). Jentene har ikke lyst til det, men de vet heller ikke hva de har lyst til – de sier egentlig ikke så mye.

 Løsning

I denne oppgaven er det en ujevn fordeling mellom gutter og jenter. Guttene er i flertall og har benyttet den muligheten med å finne en felles interesse de ønsker å lage en lydreportasje om. Jentene som er i mindretall har ikke kommet med noen ønsker selv. Det kan godt hende at de føler seg overkjørt av guttene allerede og er derfor passive med å komme med forslag, siden de tror på forhånd at de vil bli nedstemt. Jeg ville ha satt meg ned med jentene alene og pratet med de, slik at de kunne komme med forslag til meg, uten å møte motstand fra guttene på gruppen. Etter at jentene har kommet med noen forslag, samles gruppa der jentene deler sine forslag og synspunkter. Guttene vil mest sannsynligvis motsette seg disse forslagene siden de er i flertall. Det beste vil mest sannsynligvis være og dele reportasjen i to, der skating får en halvdel av reportasjen og jentenes forslag får andre halvdel.

På den måten blir alle sider av saken dekket, guttene får laget sin reportasje om skating og skateparken og jentene får komme med et motstykke til reportasjen. En gutt og en jente er sjefer, gutten er innholdsjef for skatereportasjen og jenta tar for seg resten av innholdet i reportasjen. Dette forslaget er hva jeg vil kalle en tvungen, demokratisk løsning. Med det mener jeg at begge sider av saken blir hørt og gjort likeverdige under bestemmelse av meg som “lærer”. Elevene er nødt til å lære og forstå at gruppearbeid baserer seg på at alle jobber i lag og samarbeider underveis mot prosjektet. Problemet i casen var fra starten at gruppen var delt i to der guttene hadde kuppet oppsettet med flertallet og en sterk felles interesse mot jentene som ble sittende igjen uten mulighet til å slå igjennom. Derfor blr guttenes lille “darling” kuttet ned og jentenes forslag dratt inn i gruppens reportasje. Selv om guttene var i flertall, betyr det nødvendigvis ikke at de har den rette løsningen eller får bestemme at grunnet et demokratisk/diktaturisk flertall.

One thought on “Bloggoppgave MEK111: Skoleelever

  1. Marianne

    Hehe ja her har vi en diplomat! Flott i lyd er jo det enkelt å lage både en og flere reportasjer. Det kan være lurt å tenke gjennom hvor mange typer sjangre som kan være aktuelle for elevene og gå igjennom disse med dem. Da får de litt “kjøtt på beinet” og kan være mer med i diskutsjonen rundt utformingen.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *