Usability

Dette blogginnlegget omhandler emnet vi hadde undervisning i 22. september.

Usability kan beskrives som følgende: “Usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use.

Usability, eller brukskvalitet som det heter på norsk, omhandler hvordan oppsettet av websider bør utformes slik at enhver person kan forstå og navigere seg på nettet uten større problemer. Usability skal legge til rette for at personer med funksjonshemninger, spesielt personer med synsproblemer har mulighet til å få hjelp til å vise innholdet på siden i form av høykontrast, større skrift og tekst-til-tale, for å nevne noe.

En pioneer eller forkjemper innenfor brukskvalitet er Jacob Nielsen. Nielsen driver et eget nettsted som tar for seg brukskvalitet og debatt rundt dette. Her tas opp alt fra designoppsett av sider til funksjoner i applikasjoner på smarttelefoner. En sak på siden han omgår bruk av slidere på en app, blant anna denne: Slider Design. Mange gode poenger i hvordan slidere har blitt ledende innenfor mobil UI.

En annen side Nielsen har er angående navigasjon og posisjoneringstjenester for brukere på nettsteder. Som en kan lese her, forklarer Nielsen om ulike funksjoner de forskjellige elementene på nettsteder hjelper til med å vise hvor brukeren befinner seg. Gjerne ved bruk av logoer, overskrifter, markeringer på linker osv…

Alternativ Ressurs

En alternativ ressurs som tar for seg kartlegging og løsningsforslag innen usability er denne statlige siden fra myndighetene i USA. Denne siden inneholder guider og retningslinjer for hva nettsteder i USA må ta til betraktning når det gjelder Usability. Alt fra metoder, maler er samlet på et nettsted og virker som en side som absolutt virker som en pålitelig kilde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *