Refleksjonsoppgave

Dette semesteret skal vist dreie seg i hovedsak om film og lyd.

Det som blir mest nytt og derfor (går jeg i utifra) også vanskeligst for min del er filmredigering og kamerabruk, altså da filmdelen av studiet. Har ikke vært mange situasjoner jeg har brukt et filmkamera med unntak av det jeg har innebygd i mobilen. Lyd derimot har jeg såvidt vært borti før og kan kanskje bidra med litt mer. Tidligere har jeg gått linja for musikk og scene på folkehøyskole og har litt erfaring fra innspilling derifra som kan komme til nytte.

 

Foto: Øvingsoppgave 2

Oppgave A:

I denne oppgaven skulle vi ta et bybilde og et naturbilde med tema HØST. Vi skulle fokusere på bruk av det gyldnesnitt.

Bybilde: Tydelig kledd for det kjølige høstværet står den veldig urbane Niclas og lener seg mot en murvegg.

Blender: f/2.8
Lukkertid: 1/60
ISO: 125
Brennvidde: 34mm

Naturbilde: Her ser vi tydeligere at det er høst. Vi ser fargene på trærne som vokser oppover fjellet i kontrast med de gråe skyene og vannet.

Blender: f/ 7.1
Lukkertid: 1/100
ISO: 200
Brennvidde: 50mm

Oppgave B:

Kontrast: Her ser vi  tydelig kontrast mellom rødt og grønt, samt mellom formen på bladene.

Blender: f/ 2.8
Lukkertid: 1/60
ISO: 125
Brennvidde: 50mm

Linjer: Linjene på det hvite gjerdet brakte fint fram det grønne på bildet.

Blender: f/ 2.8
Lukkertid: 1/60
ISO: 125
Brennvidde: 50mm

Symmetri:Her er det symmetri mellom døra, vinduene, samt buskene på hver sin side.

Blender: f/7.1
Lukkertid: 1/100
ISO: 200
Brennvidde: 26mm

Asymmetri: Her brukte jeg formen på steinene for å gjøre bildet asymmetrisk, i bakgrunnen har vi ferja på tur over fjorden.

Blender f/8.6
Lukkertid: 1/100
ISO: 200
Brennvidde 23mm

Foto: Øvingsoppgave 1

I denne oppgaven skulle jeg prøve ut noen av de ulike innstillingene på kameraet som bl.a ISO-verdi, blenderåpning, lukkertid og brennvidde. Som en person som nesten ikke har tatt bilder utenom sporadisk bruk av engangs og mobil kamera var alt dette nye tilegnelser i mitt ellers beskjedne vokabular. Forhåpentligvis er oppgaven besvart noenlunde tilfredstillende.

1. Finn to fotografier som gjør spesielt inntrykk på deg. Forklar hvorfor bildene gjør inntrykk på deg. Kan du si noe om hvordan bildet er rent teknisk?

DSC_0794~3 in Mt. Hehuan

I dette bildet ser vi Mt. Hehaun i Taiwan. Storslått natur vekker alltid reiselyst i meg og det var derfor jeg valgte dette bildet. Vi ser tydelig alt på bildet, så jeg antar at fotografen har brukt større blenderåpning og lav lukkertid? Bildet tar også for seg et veldig stort område så jeg vil tro han har brukt ganske stor brennvidde.

Looking Into the Past: Leader Theater, 9th Street, Washington, DC

Her ser vi et bilde av det gamle Leader Theatre på 9th street i Washington DC fra 1922 opp mot hvordan det ser ut på samme sted idag. Denne sammenligningen mellom fortid og framtid vekker mange tanker om hva som har vært og hvor drastisk ting egentlig har forandret seg. Personlig synes jeg det er synd at slikt særpreg som vises på det gamle bildet er gått tapt.

Oppgave 2: Ta to fotografier for og illustrere ulik bruk av dybdeskarphet.

Foto 1
ISO 3200
Brennvidde 40,0mm,
Blenderåpning f/22.0,
Lukkertid 1/25

Foto 2
ISO 3200,
Brennvidde 40,0mm
Blenderåpning f/2.8
Lukkertid 1/4000

I det første bildet har jeg satt treet i fokus, mens alt annet ligger uklart i bakgrunnen. På det andre bildet har jeg skiftet om og fått bakgrunnen til å komme i fokus istedenfor :)

Edit: Har nå endret bilde 2 så det skal besvare oppgaven bedre. Istedenfor og bare sette bakgrunnen i fokus har vi nå klart fokus på hele bildet.

Oppgave 3: Ta to fotografier for og illustrere ulik bruk av lukkertid.

Foto 1
ISO 200
Brennvidde 18.0mm
Blenderåpning f/14
Lukkertid 1/20

Foto 2
ISO 200
Brennvidde18,0mm
Blenderåpning f/4.0
Lukkertid 1/200

I det andre bildet kunne bilen vært stillestående og bildet er mer “fryst”, det første bildet derimot skaper en større følelse av fart og at bilen er i bevegelse.

Oppgave 4: Ta to fotografier for og illustrere ulik bruk breddvidde.

Foto 1
ISO 900
Brennvidde 50,0mm,
Blender f/2.8,
Lukkertid 1/60

Foto 2
ISO 450
Brennvidde 18,0mm
Blender f/2.8
Lukkertid 1/60

I det første bildet ser vi kun matretten og ingenting annet så vi vet derfor ikke noe om hvor eller hvilken situasjon bildet er tatt i. I det andre bildet er det større brennvidde og vi ser at bildet er tatt av et magasin i en butikkhylle.