Rapport skolepraksis.

Jeg har de siste tre dagene vært lærer for 6 klassinger. Undervisningen har handlet om digitalfortelling hvor unge selv skulle få lov til å produsere en digital fortelling inkludert lyd, bilde og fortelling.

Hensikten med de tre dagene var at elevene skulle få innsikt i digital medieproduksjon, som bruker del fra både lyd, bilde og fortelling. Hensikten for oss var å få innsikt i hvordan det er å undervise i praktisk fag og hvordan det er å lære bort en kunnskap vi selv sitter med.

Resultatet ble veldig bra. Elevene var fornøyd med sitt arbeid og vi som lærere fikk utbytte i å lære noe nytt om barn og deres kunnskaper og vi utvidet våres undervisningsevne og lederrolle.

Logg.
Dag 1.
Den første dagen startet med introduksjon for å bli bedre kjent og for at både vi som lærere og elvene skulle lære hverandre å kjenne og føle oss konfortabelt rundt hverandre. Etterfulgt av friminut. Videre fortsattet vi med å fortelle hva en digital fortelling er og delte elevene i arbeidsgrupper. Etter å ha sammerbeidet var det storefri med matpause. Det siste vi gjorde var å lage tema og idemyldre fortellingen og planlegningen av produksonen.

Dag 2.
Vi startet dagen med fotografi av storybordy planen vi hadde laget dagen i forveien. Meningen var å dele elevene i to grupper, hvor den ene kunne produsere lyd, mens de andre tok bilde, men siden vi hadde få elever ville vi at alle skulle ha mulighet til å prøve seg på alt. Dagen gikk ut på arbeid.

Dag 3.
Siste dagen gikk ut på redigering og sette sammen bildene. Vi hadde friminutt likt på alle tre dagene for å ha en viss struktur i dagen.
Vi avsluttet med å se sluttresultatt og så kortfilmer.

Skolepraksis

Undervisningsopplegget

timeplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første jeg ser at vi kunne gjort annerledes i ettertid er å lage en timeplan som eleven selv kunne ha oversikt over.

Vi tok litt for mye av styringen og hadde litt for mye informasjon gjemt bort, noe som gjorde at elevene ikke helt visste når hva skulle skje og det gjorde dem urolige.
Det som var positivt med timeplanen var at vi gjorde at den morsomste dagen kom i midten, sånn at humøret bygget seg opp. Første dagen var det høye forventninger og siste dagen var det resultat.
Mye av tiden på den første dagen gikk til planlegning, men noe av det kunne også blitt brukt på å ta opp lyden og bilder. Den siste dagen fikk vi også noen tekniske problemer med utstyret, som vi kunne ha løst med å ha sjekket det på forhånd, men alt i alt greide vi å få det til slutt og elevene var fornøyde.

Erstattningsoppgave

Istedenfor praksis hadde jeg fått en erstattningsoppgave med valgfritt tema.

Siden vi hadde lært om barn og hva slags media de bruker før, hadde jeg bestemt meg for å fordype meg mer i konsekvensene dette fører med seg til disse barna.
Derfor utformet jeg problemstillingen sånn:
Har en digital barndom gjort det vanskeligere å være barn i dag?
Samfunnet i dag er mer og mer opptatt av den digitale verden. Skal du søke jobb, utdanne deg
eller bare betale regninger skjer dette over nettet. Når jeg var ung hadde vi så vidt fått en
datamaskin som man måtte koble opp gjennom telefon og det kostet penger å være lenge på
internettet. I dag derimot sitter flere og flere barn med de nyeste telefonene, datamaskinene og
ipadene. Og det går bare fremover. Jeg skal se nærmere på hvor mange barn det er snakk om
som er med på den digitale verden og hvordan dette påvirker noen av de viktigste aspektene i
barnas liv, sånn som det sosiale, men også hvordan de har det på skolen og hjemme.
Til slutt kom jeg frem til at en digital barndom påvirker barn på flere enn en måte. Dette har med utdanningen, identiteten og deres sosiale verden å gjøre.
Tilgangen har økt de siste årene, men likevel er det andre faktorer som påvirker hvem som bruker mye media, hvem som bruker lite og hvem som ikke bruker det i det hele tatt.

Film

 

images

Etter å ha gjort oss ferdig med lyd startet vi på filmingen og fikk jobbet med videokamera.
Vi lærte om kamerahåndtrering og standard regler for filming, sånn som kameravinkel og aksepbrudd.
Vi fikk m
ange små oppdrag om å lage kortfilmer hvor vi demonstrer forskjeller i lys, vinkel og handling.
Til slutt fikk vi den største oppgaven som gikk på å lage en informasjons film til Nam Box.
Poenget var å nå unge kvinner, og mødre som lager matpakke om morningen, enten til seg selv eller til barna.
Vi skulle vise hvordan man får mest mulig energi og sunnhet i Nam Boxen, som er en matpakke med små matbokser inn i.
Det viktigste vi gjorde var å lage en storybord.
Dette er fordi bilder lager en oversikt og en plan over hva vi skal filme. Det har også mye med kameravinklene å gjøre, at vi vet hva vi skal filme hver gang.
Våres film handlet om to jenter som skulle gjøre seg klar til fjellstur.
Den ene venninne hadde pakket sunn matpakke, mens den andre hadde tatt med seg “fastfood”,mat som er lett å lage og tilbrede, men energi som ikke varer.
Den

Vi hadde litt problemer når det gjaldt hvor vi skulle filme, siden ingen hadde en kjøkken tilgjenglig. Vi fikk også veldig sent boksene som vi skulle reklamere for, så vi måtte starte filmingen sent. Likevel greide vi å lære oss mye av det basisen i filmingen og hvordan det er å håndtre et kamera og lage god manus.
 sunne venninne forteller videre til den usunne hvordan man skal spise sunt og hvor enkelt det kan være.
Likevel var det ting vi kunne blitt flinkere på, som planleggning og vinkling og lyd.
Alt i alt var det et spennende prosjekt som gjorde at vi kastet oss ut i en ordentlig situasjon hvor vi måtte ha en ordentlig film, som utfordret oss.

 

Lyd.

sound_system

Hva er lyd? Lyd er bevegelsesenergi som oppstår når molekyler som forflytter seg og skaper trykk variajsjon i bølgeliknende mønstre.
Lyd sprer seg raskere i tyngre stoff enn i lettere
i luft; ca: 349 m/s
i vann: ca 1480 m/s

Fysisk lydstyrke og menneskelig oppfatning lydstyrke har forskjellig størrelse og måles i desible (dB)

Lydnivå: 0 dB mygg på 3 meters avstant relativ lydenergi: 1
60 dB, vanlig samtale, 1 meters avstand 1.000.0000
120 er smertegrensen.
Programmer.
imagesFor å prøve oss praktisk skulle vi løse noen oppgaver som gikk på å mikse lyd, spille inn lyd, spille inn tekst og redigere. Vi brukeAudacity og Adobe programmet.
Det første vi skulle gjøre var å sette sammen spor i Audacity og få det til å høres ut som en ordentlig sang. Det første som var viktig var å lære å klipp inn og tone inn eller ut. Dette gir det mer flyt og gjør at det passer inn bedre. 

Noen av snarveier som er greit å kunne:
Ny prosjekt: CRTL + N
Åpne prosjekt: CTRL + O
Lukke prosjekt: CTRL + W

Velge prosjekt: F1
Konvurlutt vektøy: F2
Redigerenings verktøy: F3
Slett: CRTL + Z
Angre: CRTL + Y

Videre skulle vi lese inn en tekst for så å sette den samme med musikken. Jeg tenkte meg ikke helt om når jeg holdt på med dette og visste ikke at disse to oppgavene skulle kombineres når jeg startet, så musikken og teksten passet ikke helt i samme sjangel, noe som kan høres litt rart ut,men som kan også gi en spesiell effekt.

Spotifyreklamen.

Versjon-1

Til slutt fikk vi Spotify prosjekt, vi skulle lage en kort reklame for MID(medie,ikt og design) på 30 sekunder.
Våres hovedmål i denne reklamen var å være godt strategisk forberedt og også lever et godt teknisk produkt. For å greie det valgte vi som gruppe å fokusere på målgruppen med bruk  AIDAS analyse.

Først og fremst skaper vi både god stemning og oppmerksomhet med våres reklame. Rytmen vi har valgt er munter og gir god følelse og måten reklamen er startet på med lydeffekter gjør at det høres litt annerledes ut, men også at de som vet hva de lydene er kan føle at de er litt eksklusive som forstår dette og interesserer seg for dette, også fordi vi snakker direkte til dem ved å stille dem spørsmål som «liker du lyden av..»
Vi tror også at når man skal søke høgskole så er man såpass seriøst at man må være litt saklig og gi god informasjon for å fange interessen. Dette er for mennesker som er myndige og for dem som selv velger å ta høyere utdanning, så de vil føle at dette er en utdanning som er verdt å satse på.
Til slutt avslutter vi med «action» eller oppfordring til handling. Det siste man hører i reklamen er «Ta sjansen! Søk media, ikt og design til høsten» og vi nevner også at man kan klikke på banner for å få mer informasjon. Der i fra overlater vi det til høgskolen i Volda sine hender om de greier å overtale elever til å starte ved deres linje eller ikke. Dette kan være veldig ærlig og gjøre at lytteren ikke føler seg lurt i og med at vi ikke kommer med noen falske løfter, når vi til og med nevner for hva kravene er for å komme inn, men samtidig så spørs det om vi treffer «A»- elevene godt nok med den og om det sånn sett hadde vært bedre med en «glattere» reklame som gjør at flere gode elever vil begynne å interessere seg for feltet og skolen.

 

Barns bruk av media

Hva bruker barn av media?
Vi lever i en annen verden enn for ti år siden. Nå er ikke den digitale verden bare for de med  kunnskaper, men også de unge må forholde seg til media i dag. Dagens barn er i følge den  amerikanske medieforskeren Wartella, den første generasjonen som «vokser opp digitalt» (Wartella, O’Keef & Scamtlin, 2000) men hvordan er barnas forhold til mediebruk egentlig?
Den største forskjellen fra før og nå er den såkalte «soveromskulturen» som har oppstått for de unge i dag. Det begrepet forklarer den økende bruken av alle type medier som man finner  på soverommet.( Endstad,2004,13)   En amerikansk undersøkelse fra 2009 sier at den totale mediebruken for 8-18 åringer har økt  med nærmere to timer daglig de siste fem årene. Amerikanske barn bruker over 10 timer på
medier hver dag og over halvparten av norske barn i dag melder om at de har egne pcer.(Nettkidsa, Bjørkeng,19)
Undersøkelser ført av medietilsynet viser at de aller fleste barn har tilgang til pc, tv, dvd og spill. Det er snakk om ca 96%, mens nettbrett er det bare 30% som bruker. Det er også vanlig at gutter bruker mer spill enn det jenter gjør, men forskjellen er ikke så stor.
Det har også blitt en stor økning i pc verden, deriblant videobaserte nettsider sånn som  youtube, i forhold til tv bruken blant de unge.
(http://www.medietilsynet.no/PageFiles/11282/120917_Rapport_smabarn_web.pdf)

 
Konsekvenser av mye mediebruk.
For å forstå konsekvenser av at barn bruker media, må vi først sette oss inn i hva de bruker  media til. En stor antall barn bruker det for underholdning, hvor deriblant spill er veldig  populært. Bare fire prosent av 9 – 16 åringer sier at de aldri spiller. ( Endstad,2004,19)
Det kan være problematisk at mange unge velger å sitte foran tven og pcen for å få   underholdning og ikke er fysisk aktive. Deriblant kan dette påvirke deres sosiale liv og også muligvis stenge ute de som ikke er faste brukere av online verden.Men mediebruken stopper ikke hjemme. Den har også blitt aktiv i bruk av skole og læring. 

Allerede nå så har 8 av 10 barnehager tatt i bruk PC i lek og læring hvor de blant annet lærer seg å skrive, farger og tall. ( Endstad,2004,21) For de eldre barna er fronter også svært mye brukt og veldig mye av skolearbeidet foregår på nettet, hvor elevene leverer inn prøver og får oppdatering fra læreren. Dette har skapt en bro mellom elev og skole, og det starter allerede å påvirke unge fra barnehagen, noe som kan være positivt for barns skolehverdag.
Når vi snakker om barn og deres mediebruk er det dumt å ikke ha med de sosiale nettsidene sånn som facebook. Før var det ensidig det å være interessert i data som det å være asosial, men i dag avhenger man nesten av den for å være sosial. Dette kan være med på å gjøre at
de som vanligvis ikke tør å snakke, utrykker seg lettere, men også at man er mindre avhengig av den fysiske nærheten.

Litteraturlisten:

Per Kristian Bhørkeng, Nettkidsa, 2011
Tor Endstal & Petter Bea Brandzæg & Jan Heim & Leila Torgersen & Birgit Hertzberg Kaare,
En digital barndom, 2004

Arbeidsoppgave 1: Lyd

Startet timen med å lære oss om det kjente programet som heter audacity, hvor vi skulle jobbe med tre forskjellige oppgaver:

1. legge til melodi(lovlig). Det som var viktig å huske på her er å eksportere den som MP3, og da måtte vi bruke et annet program som heter Lame.
Vi kunne leke litt med effekter, men det viktigste var å greie å tone inn, tone ut og kutte ned musikken til maks 40 sekunder.

2.Så var det “tekst” eller “snakke” delen. Vi skulle finne en dikt, som vi skulle spille inn på Audacity. Det var viktig at det skal høres rent ut og at unødvendig støy og bakgrunnslyd ikke skulle være med.

3. Den siste oppgaven var en kombinasjon av de to første. Vi skulle sette sammen lyden og teksten og få det til å høres naturlig ut. Min tabbe var at jeg ikke hadde lest alle oppgavene teksten, så melodien jeg hadde spilt inn var grøsser musikk,mens diktet var barnedikt. Kombinasjonen av de to var skrekkelig, men etter å ha redigert ned lydvolumet på melodien hørtes det nesten ut som om det var meningen å gjøre det ekstra skummelt

Arbeidsoppgave 2:Sosiale mediar

Oppgaveteksten:
Velg et sosialt mediet du bruker
gjør en kort beskrivelse: innhold,funksjon,mulighet
diskuter positive og negative sider og deegne opplevelse ved bruk av nettsamfunnet
skriv en kort historie,personlig eller informati ved om det sosiale mediet du har valgt
finn bildet som kan illustrere din historier(lovlig bilde)

Jeg valgte å skrive om facebook, for det er det sosiale nettverket jeg er mest kjent med.

De som har vært lenge på facebook, og de som har vært på facebook fra 2004 er godt kjent med funksjonene den har å tilby. Det er ikke nødvendigvis sånn at din sjef alltid må se dine festbilder og da kan få sparken for det, som mange myter har sagt, hvis man vet å bruke facebook på en riktig måte.

Facebook er en sosial nettside hvor man kan legge ut bilder, tekster, dele spillelister, invitere på fester/arrangement og ha kontakt med mennesker i nærmiljøet og resten av verden.

Noen bruker det kun for å holde kontakt med gamle kjente, mens andre utnytter dens muligheter fult ut. De fleste bedrifter reklamerer seg på facebook, rett og slett fordi siden er så godt brukt. Sånn sett kan facebook brukes til både privat og bedrift. Man kan følge kjente eller kjendiser. Det mest spennende funksjon, er delingen den tilbyr og at man kan komme i kontakt med resten av verden. Men på den andre siden, så er funksjonen å dele dine “venner” i grupper også mist like viktig. Opprett en gruppe for kun dine arbeidskollegaer som slipper å se pinlige bilder. Legg til familie på en spesiell gruppe og del alle baby bildene der. Klikk en stjerne for kjæresten, exen eller andre du vil følge ekstra godt nøye med er noen av den funksjonen som gjør facebook mye mer brukervennlig.

 
Diskuter positive og negative sider og deegne opplevelse ved bruk av nettsamfunnet
Det positive med facebook er måten verden har blitt mindre på. Vi har lettere tilgang på alt, og brevet som kanskje tok flere måneder å bli send på før, blir sendt på noen minutter nå. Facebook kan også være positivt for de som ikke tør å vise seg frem, snakke og stikke seg ut i virkeligheten, bak en skjerm kan de sjenerte også få si sine meninger.
Det er også utrolig hvordan facebook har gjort oss samlet som et land, noe vi ser etter 22 juli. Oppdatering på hva som har skjedd, trøst og diskusjon og også avtaler om møter.
Samtidig kan det føre menneskene fra hverandre. Det kan være problem for dem som ikke har facebook eller tilgang i skolemessige og jobb sammenheng, når mye av informasjonen skjer på facebook. En annen negativ ting er at mobbing er lettere, stjeling av bilder, identitet og slik for de som ikke vet hvordan å bruke facebook funksjonen riktig; kan få sparken hvis de skriver noe upassende.
finn bildet som kan illustree din historier Min opplevelse av facebook. Jeg var nok ikke en av de sterkeste motstandere av facebook, men jeg har aldri følt behov for å oppretteprofil. Grunner kan være meget, litt fordi jeg ikke så vitsen, litt fordi jeg var opptatt av andre ting og litt fordi jeg egentlig aldri følte presset på meg. Før den magiske dagen.
Jeg satt på skolen med mine medelever, mens læreren underviste en vanlig Norsktime på en onsdag. Jeg husker ikke sammenhengen, men plutselig spurte ho om hvem som hadde facebook. Da var det alle som tok opp hånden, bortsett fra en person. En person som enda ikke opprettet profil på den populære siden.
Etter mange timer med bentenkelses tid, opprettet jeg facebook 20. September.2010.
Min opplevelse startet med at jeg deltok i forskjellige grupper, forfulgte forskjellige folk, men ikke minst, det var lettere å holde kontakt med alle fra klassen, og alle fra andre steder i verden.

 

Hand over keyboard

Bilde hentet fra: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=search&w=1&txt=computer&p=2

 

Oppgave: Using communication theory

Oppgaven lyder sånn(oversatt til bokmål):
Finn frem og link til to eller flere informasjonsfilmer/reklamer i bloggen din.
Bruke noen av begrepene/teoriene fra dagens presentasjon til å annalysere og sammenligne reklamene.
Kom gjerne med forslag til endringen produstenene kunne ha gjort som du mener hadde forbredet kommunikasjonen.
Grunngi.

Fjordland:
http://www.youtube.com/watch?v=2NqF9UwiXSk

Toro:
http://www.youtube.com/watch?v=5K6MR4W-S88
For å gjøre oppgaven ekstra spennende valgte jeg to reklamer som er hverandre sine konkurranser i markedet. Toro som kanskje fokuserer mer på dessert og Fjordland som fokuserer mest til middag. Det de har tilfelles er at de reklamerer for ferdig-produkter.
Sender er fjordland og toro, en middagsmat og en dessert.
Kanalen de har valgt å gå er via tv reklame begge to.
Mottakere kan i første omgang se ut som den samme: to menn. Men med nærmere øyekast, ser vi forskjellen på de to mennene. I toro sin reklame er mottakeren kanskje ment for single ,unge menn som bor alene,mens i fjordland reklamen treffer de mer “den hektiske arbeidsmannen” som godt kan ha både barn og kone ventende hjemme.

Men hvordan blir de tolket?
Fjordland:
Overflatebudskap
Fjordland reklamen er ganske rett på sak. Den viser en mann på jobb, som tar og lager seg Fjordland fra kjøleskapet. Budskapet kan være “Fjordland er lett å lage”

tolkningen
Hvis vi skal tolke reklamen, ser vi mer hint enn første gang. Vi ser at han er hektisk i sin arbeidsdag,men at han tar seg tid til å smile til kamera flere dager. Tolkningen kan være at dette er en mann som har funnet noe som funker for han. Det neste man ser er det store utvalget i kjøleskapet og til slutt hvor enkelt det egentlig det er å lage den maten, så enkelt at de fikk plass for det i en hel reklame!
Gjennom hele reklamen er det en fortellerstemme som gjør at vi ikke akkurat kan mistolke det som skjer, reklamen er direkte og forteller rett på hva den handler om.
Toro:
Overflatbudskap.
Reklamen starter med den klassiske buss scenenn. Mange ledige seter,men den rare gutten setter seg rett ved siden av modell jenten og til slutt snur seg og sier at “æ kan bake”
Til slutt ser vi han bake med vennene hans,mens de viser frem to toro poser.

Tolkning.
Her ser vi, i motsetning til den første reklamen, en ung fornøyd mann som tar bussen.
Det er ingenting usikkert og sjenert ved denne mannen, det er som om hans rettmessige plass alltid har vært rett ved siden av kvinnen på bussen, til tross for de andre ledige setene. Mannen som sitter tvers over,smilte og ga han oppmuntrende nikk med hode, det kan tenkes at han også ville sette seg der,men tørte ikke. Hva handler egentlig reklamen om? hvorfor har han så mye selvtillit  er dette parfymereklame? TIl slutt snur han seg litt “goofy” til kvinnen og sier “Æ kan bake!” og ho ser ut til å bli overrasket.
Slutten er en kjapp klipp av han,uten damen,med noen venner, som baker og bare to toro produkter.

Sammenligner man tolkningene kan man få to veldig forskjellige svar, fra noe som ved første øyekast så ganske likt ut. Toro spiller mer på unge, og humor, mens Fjordland er mer “tradisjonelt” og spiller på de med hektisk hverdag. Toro gir lite informasjon og prøver å vinne publikum ved hjelp av at de husker en morsom reklame, mens Fjordland sier mer “Dette er et godt alternativ,som hadde vært lur å satse på!”

 

Eneste jeg hadde forandret på er slutten på Toro reklamen.
Jeg ser ikke helt hvordan det passer inn med resten av reklamen at han plutselig lager mat med vennene. Og hvordan gikk det med kvinnen fra bussen? Hadde likt det bedre hvis det var ho som besøkte han. For vi vet ikke hennes reaksjon etter at han sa det, bortsett fra at ho ble overrasket. Dette kan vinkle toro negativt.

Refleksjon

Da startet et nytt semester med nye utfordringer og spennende prosjekter.

For å starte året ordentlig settet vi oss inn i litt prosjekt veiledning hvor vi som gruppe skulle lage en avtale for hvilken krav og forventninger vi har av hverandre.
Det neste vi skulle gjøre var å skrive en liten refleksjons del på oss selv.
Jeg personlig har gått allmenn før og har lite erfaring i media, spesielt lyd som vi skal holde på med en stund fremover. Fordelen min var at jeg hadde valgt media som tilvalgsfag hvor vi lærte å lage en liten radioeventyr,men dette var ikke de store greiene. Jeg har alltid jobbet i gruppe og liker å samarbeide med andre, noe som kan være positivt for arbeidet, jeg liker også å sette meg inn i oppgaven og lære det jeg nødvendigvis ikke kan fra før. Den største utfordringen kan komme til det tekniske, siden jeg ikke har jobbet med det før og ikke helt vet hvordan det funker.