Rapport skolepraksis.

Jeg har de siste tre dagene vært lærer for 6 klassinger. Undervisningen har handlet om digitalfortelling hvor unge selv skulle få lov til å produsere en digital fortelling inkludert lyd, bilde og fortelling.

Hensikten med de tre dagene var at elevene skulle få innsikt i digital medieproduksjon, som bruker del fra både lyd, bilde og fortelling. Hensikten for oss var å få innsikt i hvordan det er å undervise i praktisk fag og hvordan det er å lære bort en kunnskap vi selv sitter med.

Resultatet ble veldig bra. Elevene var fornøyd med sitt arbeid og vi som lærere fikk utbytte i å lære noe nytt om barn og deres kunnskaper og vi utvidet våres undervisningsevne og lederrolle.

Logg.
Dag 1.
Den første dagen startet med introduksjon for å bli bedre kjent og for at både vi som lærere og elvene skulle lære hverandre å kjenne og føle oss konfortabelt rundt hverandre. Etterfulgt av friminut. Videre fortsattet vi med å fortelle hva en digital fortelling er og delte elevene i arbeidsgrupper. Etter å ha sammerbeidet var det storefri med matpause. Det siste vi gjorde var å lage tema og idemyldre fortellingen og planlegningen av produksonen.

Dag 2.
Vi startet dagen med fotografi av storybordy planen vi hadde laget dagen i forveien. Meningen var å dele elevene i to grupper, hvor den ene kunne produsere lyd, mens de andre tok bilde, men siden vi hadde få elever ville vi at alle skulle ha mulighet til å prøve seg på alt. Dagen gikk ut på arbeid.

Dag 3.
Siste dagen gikk ut på redigering og sette sammen bildene. Vi hadde friminutt likt på alle tre dagene for å ha en viss struktur i dagen.
Vi avsluttet med å se sluttresultatt og så kortfilmer.

Skolepraksis

Undervisningsopplegget

timeplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første jeg ser at vi kunne gjort annerledes i ettertid er å lage en timeplan som eleven selv kunne ha oversikt over.

Vi tok litt for mye av styringen og hadde litt for mye informasjon gjemt bort, noe som gjorde at elevene ikke helt visste når hva skulle skje og det gjorde dem urolige.
Det som var positivt med timeplanen var at vi gjorde at den morsomste dagen kom i midten, sånn at humøret bygget seg opp. Første dagen var det høye forventninger og siste dagen var det resultat.
Mye av tiden på den første dagen gikk til planlegning, men noe av det kunne også blitt brukt på å ta opp lyden og bilder. Den siste dagen fikk vi også noen tekniske problemer med utstyret, som vi kunne ha løst med å ha sjekket det på forhånd, men alt i alt greide vi å få det til slutt og elevene var fornøyde.