Barns bruk av media

Hva bruker barn av media?
Vi lever i en annen verden enn for ti år siden. Nå er ikke den digitale verden bare for de med  kunnskaper, men også de unge må forholde seg til media i dag. Dagens barn er i følge den  amerikanske medieforskeren Wartella, den første generasjonen som «vokser opp digitalt» (Wartella, O’Keef & Scamtlin, 2000) men hvordan er barnas forhold til mediebruk egentlig?
Den største forskjellen fra før og nå er den såkalte «soveromskulturen» som har oppstått for de unge i dag. Det begrepet forklarer den økende bruken av alle type medier som man finner  på soverommet.( Endstad,2004,13)   En amerikansk undersøkelse fra 2009 sier at den totale mediebruken for 8-18 åringer har økt  med nærmere to timer daglig de siste fem årene. Amerikanske barn bruker over 10 timer på
medier hver dag og over halvparten av norske barn i dag melder om at de har egne pcer.(Nettkidsa, Bjørkeng,19)
Undersøkelser ført av medietilsynet viser at de aller fleste barn har tilgang til pc, tv, dvd og spill. Det er snakk om ca 96%, mens nettbrett er det bare 30% som bruker. Det er også vanlig at gutter bruker mer spill enn det jenter gjør, men forskjellen er ikke så stor.
Det har også blitt en stor økning i pc verden, deriblant videobaserte nettsider sånn som  youtube, i forhold til tv bruken blant de unge.
(http://www.medietilsynet.no/PageFiles/11282/120917_Rapport_smabarn_web.pdf)

 
Konsekvenser av mye mediebruk.
For å forstå konsekvenser av at barn bruker media, må vi først sette oss inn i hva de bruker  media til. En stor antall barn bruker det for underholdning, hvor deriblant spill er veldig  populært. Bare fire prosent av 9 – 16 åringer sier at de aldri spiller. ( Endstad,2004,19)
Det kan være problematisk at mange unge velger å sitte foran tven og pcen for å få   underholdning og ikke er fysisk aktive. Deriblant kan dette påvirke deres sosiale liv og også muligvis stenge ute de som ikke er faste brukere av online verden.Men mediebruken stopper ikke hjemme. Den har også blitt aktiv i bruk av skole og læring. 

Allerede nå så har 8 av 10 barnehager tatt i bruk PC i lek og læring hvor de blant annet lærer seg å skrive, farger og tall. ( Endstad,2004,21) For de eldre barna er fronter også svært mye brukt og veldig mye av skolearbeidet foregår på nettet, hvor elevene leverer inn prøver og får oppdatering fra læreren. Dette har skapt en bro mellom elev og skole, og det starter allerede å påvirke unge fra barnehagen, noe som kan være positivt for barns skolehverdag.
Når vi snakker om barn og deres mediebruk er det dumt å ikke ha med de sosiale nettsidene sånn som facebook. Før var det ensidig det å være interessert i data som det å være asosial, men i dag avhenger man nesten av den for å være sosial. Dette kan være med på å gjøre at
de som vanligvis ikke tør å snakke, utrykker seg lettere, men også at man er mindre avhengig av den fysiske nærheten.

Litteraturlisten:

Per Kristian Bhørkeng, Nettkidsa, 2011
Tor Endstal & Petter Bea Brandzæg & Jan Heim & Leila Torgersen & Birgit Hertzberg Kaare,
En digital barndom, 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>