Erstattningsoppgave

Istedenfor praksis hadde jeg fått en erstattningsoppgave med valgfritt tema.

Siden vi hadde lært om barn og hva slags media de bruker før, hadde jeg bestemt meg for å fordype meg mer i konsekvensene dette fører med seg til disse barna.
Derfor utformet jeg problemstillingen sånn:
Har en digital barndom gjort det vanskeligere å være barn i dag?
Samfunnet i dag er mer og mer opptatt av den digitale verden. Skal du søke jobb, utdanne deg
eller bare betale regninger skjer dette over nettet. Når jeg var ung hadde vi så vidt fått en
datamaskin som man måtte koble opp gjennom telefon og det kostet penger å være lenge på
internettet. I dag derimot sitter flere og flere barn med de nyeste telefonene, datamaskinene og
ipadene. Og det går bare fremover. Jeg skal se nærmere på hvor mange barn det er snakk om
som er med på den digitale verden og hvordan dette påvirker noen av de viktigste aspektene i
barnas liv, sånn som det sosiale, men også hvordan de har det på skolen og hjemme.
Til slutt kom jeg frem til at en digital barndom påvirker barn på flere enn en måte. Dette har med utdanningen, identiteten og deres sosiale verden å gjøre.
Tilgangen har økt de siste årene, men likevel er det andre faktorer som påvirker hvem som bruker mye media, hvem som bruker lite og hvem som ikke bruker det i det hele tatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>