Scrum: Utviklingsmetode

Her er en video som forklarer hva Scrum er:
https://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM

Kva er Scrum? Fordeler?

 • Systematisk
 • Effektivt
 • Oversiktlig

Ulemper?

 • Litt komplisert å sette seg inn i
 • Avhengig av at man kan jobbe effektivt over lengre tid.

Roller:

 • Product Owner – Forsikrer seg om at dei riktige funksjonane når Product Backlog, og representerer både brukerane samt kundane av produktet.
 • Scrum Master (product manager) – passer på at alle har det utstyret de trenger og at prosjektet går som det skal
 • Developer - Bygg produktet
 • Tester -Finn ut om produktet fugerar rett
 • Users - Brukere (forhåpentlegvis kjøper produktet)
 • Executives - går i veien for deg, men fikser sånn at ingen blir saksøkt og man får ressurser

Element – prosess

 • Product backlog (user stories) Finner ut hva produktet skal inneholdet via å analysere hva brukeren vil ha. (“As a ROLE i want FEATURE so that BENEFITS,” )
  • → Release backlog – Hvor lang tid vil det ta å gjøre ferdig de forskjellige features
 • Sprint → milepælar → Sprint backlog → 100% ferdig shippable tested produkt til slutt
 • Burndown chart – Hvor mye tid bruker gruppen i prossessen? Hvor mye jobb må gjøres daglig for å rekke lanseringsdatoen?
   • Daily scrum
    • Daglige møter for å finne ut hvordan prosjektet ligger an.
     • Dette har jeg gjort siden sist
     • Dette er utfordringer jeg har møtt på
     • Dette er hva jeg planlegger å gjøre i dag
     • Gruppen kan komme med løsninger på problemer
    • Retrospective scrum – etter hver sprint, for å finne ut hva som kan forbedres til neste sprint.

Tips fra filmen

  • Estimer i 1, 2, 4, 8, etc timar/dagar/veker/månader
   • Ikkje 3,5,6,7,9 etc.
   • Uke/månedlange oppgaver deles opp i mindre oppgaver igjen

Andre bra ressurser:

MID128 – arbeidskrav del 2

Wireframes til designbyrået “MID128″ – andre utkast

For tre uker siden fikk vi i grupper, oppgave om å lage wireframes for en nettside til designbyrået “MID128″. Vi skulle lage tre wireframes i photoshop, “forside”, “om oss” og “portfolio”. Sist uke presenterte vi sidene for klassen og fikk tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som kunne gjøres bedre. Denne uka gikk vi sammen to og to grupper og skulle gi hverandre tilbakemelding som om vi var reelle brukere som skulle ha en “vare” fra oss.

Noe av tilbakemelding vi fikk var:
- Logoen kunne gjøres bedre ved å samle tre kantene, gjøre skriften tykkere og la den “flyte” ut i det hvite rundt trekantene.
- Endre trekantene i logoen til sirkler med bilder i.
- Det kunne gjøres tydeligere hvor hen på siden man var til en hver tid.
- Generelt mer luft på siden.
- På forsiden ble det for mye med både trekanter og rundinger (portfolio), dette må løses på en annen måte.
- På om oss siden kunne det vært et bilde som sa litt mer om hvem vi var og hva vi jobber med.
- Ikke ha enkeltsider for ansatte, men heller ha kontakt info under bildene.
- Å ha portfolioen i sirkler funker ikke på denne siden. (Blir for mange geometriske elementer).
- Kanskje ha portfolioen i firkanter og ha en gradient eller fade ut bildet når man hovrer over og ha en liten forklarende tekst til hvert enkelt produkt.
- Liker fargene som er brukt. (God begrunnelse for valg av farger).
- Kanskje bytte fargene til noen varme farger som rødt, gult.
- Liker tanken bak logoen med trekanter. God egnet som et kjennetegn for byrået.
- Bra med en kort beskrivelse av byrået på fremsiden.
- Bra valg av sosiale medier. Ta bort Instagram, men kanskje legge til g+ og kanskje velge andre ikoner.
- God presentasjon av ansatte i sirkler.

Ut ifra disse tilbakemeldingene satt vi oss ned sammen i gruppa og gikk over tilbakemeldingene og snakket om hvilke endringer vi ville gjøre og hvordan de kunne gjøres. Det var veldig mye likt i tilbakemeldingene fra oppdragsgiver og brukerene, men noen små forskjeller.
Både oppdragsgiver og noen av brukerene ville beholde logoen, men ha de tettere inntil hverandre. Dette endret vi på og la også til til nye bilder som representerer litt mer det MID128 kan tilby.
Vi valgte å ikke endre farger da det var uenigheter mellom oppdragsgiver og brukerene på dette området. Som oppdragsgiver sa gjorde vi det lettere å se i navigasjonen hvor hen på siden du befinner deg ved å gjøre teksen tykkere og legge på to streker på hver sin side av teksten.
Vi tok bort sirklene på forsiden og erstattet dette med et stort bilde. På om oss siden la vi til et bilde av de ansatte i MID128 og endret på infoen om de ansatte, ved å heller ha den under bildet enn å ha en ny side per ansatt.
På portfolio-siden tok vi bort sirklene og erstattet de med firkanter, der de blir svart/hvite og det kommer opp tekst om produktet når du hovrer over.
Vi byttet også ut ikonene til de sosiale mediene. Vi tok bort instagram og la til google+ og LinkedIn.

MID128 ”Accessibility” – tilgjengelegheit for alle

Arbeidskrav 2:
I dette arbeiskravet skulle vi finne en norsk nettside med dårlig tiljengelighet, i følge kravne står i forskrifta på uu-skolen under universell utforming på nett.
http://uu.difi.no/veiledning/nettsider/uu-skolen

I tillegg skulle vi, ved hjelp av en skisse vise hva vi ville gjort med nettsiden for å gjøre den mer tiljengelig for alle. 

6bb7cb2e-34f4-45c3-b0d4-0e7c3e0ccf74
Siden jeg har valgt er Filmweb.no. Denne siden føler jeg fremstår som rotete i hvordan den er bygget opp, i navigasjon og med alle elementene som er plassert nedover på siden, og mener dette ikke gjør det tilgjengelig for alle. Når man kommer inn på siden kan den virke helt grei, men ved å bla litt nedover på siden blir du møtt av alt for mye informasjon i rotete oppsett og med dårlige kontraster. Dette gjør at det er vanskelig å finne den informasjonen du vil og gjør den utiljengelig for flere. De som for eksempel er svaksynte vil kanskje ha problemer med å se hva som er på bildene og noen steder er teksten også liten og kanskje vanskelig å lese og da ikke lett for de å trykke på heller.
Jeg mener at denne siden kanskje er mest utilgjenngelig for de som er svaksynte da det er mange steder med liten tekst eller små kapper å trykke på for å komme seg videre. Det kan også være små mellomrom mellom forskjellige knapper noe som kan gjøre det vanskelig for de og folk som er bevegelseshemmede.
MediaLT gjorde en test av tilgjenngeligheten på sider, der sa en svaksynt mann at følte det var vanskelig å finne frem på Filmweb sine sider. Han følte det var dårlig med kontraster og når han prøvde å forstørre siden slik at han kunne se bedre ble de dynamiske menyene helt håpløse. Han klarte ikke å bestille billetter før tiden gikk ut på siden.

Det filmweb burde entret på er å gjøre tekstene deres større flere steder, gjøre “knapper” større og med større mellomrom og gjøre noe med navigasjonen når man forstørrer siden. Jeg ville også gjort siden litt mer rydding og korta ned på informasjonen på forsiden, siden dette kan være vanskelig for de som er svaksynte og de med bevegelseshemninger. Det er kanskje mest på undersidene det er mest å endre på, da det er her det er flest steder med liten tekst og lite luft. Også inne på siden der man bestiller billetter er det veldig vanskelig å lese for de svaksynte. Her er både teksten om filmen, teksten der man velger kino og alt egentlig veldig lite.

10748915_10152356763761249_851395281_n10748841_10152356763441249_466729873_nMen Filmweb skal også ha for at de flere steder støtter bildene sine med større tekst og lenker.

MID128 – Godt og dårlig webdesign

Finn en nettside du synest har ”godt” design, og en som du synest har ”dårlig design” og skriv om hvorfor du synest det er godt/dårleg design.

Godt design: Link Opperman er det desgin firma som jobber med film og design og siden består av arbeid de har gjort. Det første man seg er en film de har laget for alkohol typen Irish True. Dette kan kanskje være litt forvirrende i starten og kanskje ødelegge litt for å skjønner hvem som eier siden. Men etter som du skroller nedover kommer det frem tekst som forteller hvem Opperman er. Målgruppen til Opperman er nok ikke de helt vanlige og “straighte” folka. Jeg tenker mer at de lager design og reklame for merker og folk som er litt mer cutting edge, og vil ha litt mer dramatisk og spennende design og reklamer. Jeg mener dette er en god nettsiden, med et godt design da jeg syns det er lett å finner frem.  Siden er oversiktelig og du finner lett den informasjonen du trenger. Selv om det er mye som skjer på førse siden blir det ikke for mye og teksten og bildene er plassert så det blir en naturlig leselinje ettersom man skroller nedover på siden. Det har blir brukt fager som harmonerer og spiller opp under det litt mer spennende og cutting edge. De bruker få fonter som passer sammen og bilder som passer inn i “tema” og lager en god helhet på siden som jeg mener vil passe bra for målgruppen deres.

Dårlig design: Link Heaven´s Gate…. Vanskelig å si hva dette er, for her får man så utrolig mye informasjon i alle slags mulige farger, fonter og størrelser. Målgruppen til denne siden må kanskje være de som er ekstremt kristne eller ihvertfall de som tror at Jesus eller Gud en dag skal komme tilbake til Jorda og ta med seg de personene som har vært “gode”. Hvis dette er tilfelle skjønner jeg ikke helt hvorfor de har brukt alle salgs mulige sterke farger. Ihvertfall så føler jeg ikke at det er typiske farger som passer til denne målgruppen. Det er også utrolig rotete på siden og veldig vanskelig å finne den informasjonen du leter etter. De har brukt alle fargene i regnbuen for å dekorere teksten, noe som gjør at man rett og slett får vondt i hodet av å se igjennom siden. Det virker som om siden prøver å selge en slags bok og noen videoer med noen siste tips til folket, men også dette er vanskelig å forstå hva er. Navigasjonen på siden finnes ikke, det virker som om de bare tilfeldig har satt inn noen linker her og der. Dette gjør det vansklig å finne frem.

MID 128 – CSS

Ulike måter å knytte stildefinisjoner til HTML

På denne siden har jeg brukt tre forskjellige måter å knytte stildefinisjoner til HTML. Den første måten jeg har gjort det på et å skrive inne i HTML-siden. Dette har jeg gjort på overskriften slik at den skal være rød og at den skal plasseres i midten av sidne.
Den andre måten er ved å lage en “class”. Dette har jeg brukt på det øverste bildet og teksten. Class har jeg brukt slik at disse to elementene skal få samme stildefinisjon på siden.
Den siste måten er ved å lage en “id”. Dette er brukt på den nederste bildet og stilen brukes bare på et element per side. 

Link til nettside

MID128 – HTML5

HTML5

Oppgave nr.1
Hva er formålet med HTML og hva skiller HTML5 fra tidligere versjoner?HTML – HyperText Markup Language (hypertekst markeringsspråk) er et språk som blir brukt for formatering av nettsider med hypertekst og annet informasjon som kan vises i nettlesere. HTML benyttes til å strukturere infomasjon – angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister osv. – og kan i en viss grad brukes til å beskrive utseende og semantikken i et dokument.

HTML5 innfører en rekke nye elementer som vil gjøre det lettere å publisere på nett. Nettet blir mindre avhengig av teknologi som f.eks Flash. Vi ser også at dagens utvikling går fra mobile Apps til HTML5.
HTML5 støtter også ulike elektroniske tjenester som f.eks smarttelefoner, smart-tv og nettbrett. Den har også inkludert nye elementer for grafiske elementer, for bedre sidestruktur og bedre skjema håndtering og for visning av medieinnhold, som musikk og videoer.

Oppgave nr.2
Lag en nettside bygget på HTML5-koder
Link til nettside: http://minerva.hivolda.no/~karinae/mid128/html5/