MID128 – arbeidskrav del 2

Wireframes til designbyrået “MID128″ – andre utkast

For tre uker siden fikk vi i grupper, oppgave om å lage wireframes for en nettside til designbyrået “MID128″. Vi skulle lage tre wireframes i photoshop, “forside”, “om oss” og “portfolio”. Sist uke presenterte vi sidene for klassen og fikk tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som kunne gjøres bedre. Denne uka gikk vi sammen to og to grupper og skulle gi hverandre tilbakemelding som om vi var reelle brukere som skulle ha en “vare” fra oss.

Noe av tilbakemelding vi fikk var:
- Logoen kunne gjøres bedre ved å samle tre kantene, gjøre skriften tykkere og la den “flyte” ut i det hvite rundt trekantene.
- Endre trekantene i logoen til sirkler med bilder i.
- Det kunne gjøres tydeligere hvor hen på siden man var til en hver tid.
- Generelt mer luft på siden.
- På forsiden ble det for mye med både trekanter og rundinger (portfolio), dette må løses på en annen måte.
- På om oss siden kunne det vært et bilde som sa litt mer om hvem vi var og hva vi jobber med.
- Ikke ha enkeltsider for ansatte, men heller ha kontakt info under bildene.
- Å ha portfolioen i sirkler funker ikke på denne siden. (Blir for mange geometriske elementer).
- Kanskje ha portfolioen i firkanter og ha en gradient eller fade ut bildet når man hovrer over og ha en liten forklarende tekst til hvert enkelt produkt.
- Liker fargene som er brukt. (God begrunnelse for valg av farger).
- Kanskje bytte fargene til noen varme farger som rødt, gult.
- Liker tanken bak logoen med trekanter. God egnet som et kjennetegn for byrået.
- Bra med en kort beskrivelse av byrået på fremsiden.
- Bra valg av sosiale medier. Ta bort Instagram, men kanskje legge til g+ og kanskje velge andre ikoner.
- God presentasjon av ansatte i sirkler.

Ut ifra disse tilbakemeldingene satt vi oss ned sammen i gruppa og gikk over tilbakemeldingene og snakket om hvilke endringer vi ville gjøre og hvordan de kunne gjøres. Det var veldig mye likt i tilbakemeldingene fra oppdragsgiver og brukerene, men noen små forskjeller.
Både oppdragsgiver og noen av brukerene ville beholde logoen, men ha de tettere inntil hverandre. Dette endret vi på og la også til til nye bilder som representerer litt mer det MID128 kan tilby.
Vi valgte å ikke endre farger da det var uenigheter mellom oppdragsgiver og brukerene på dette området. Som oppdragsgiver sa gjorde vi det lettere å se i navigasjonen hvor hen på siden du befinner deg ved å gjøre teksen tykkere og legge på to streker på hver sin side av teksten.
Vi tok bort sirklene på forsiden og erstattet dette med et stort bilde. På om oss siden la vi til et bilde av de ansatte i MID128 og endret på infoen om de ansatte, ved å heller ha den under bildet enn å ha en ny side per ansatt.
På portfolio-siden tok vi bort sirklene og erstattet de med firkanter, der de blir svart/hvite og det kommer opp tekst om produktet når du hovrer over.
Vi byttet også ut ikonene til de sosiale mediene. Vi tok bort instagram og la til google+ og LinkedIn.