Digital plattform – tankekart

Tema: hvordan kan en VGS-elev bruke digitale verktøy i hans/hennes
læringsarbeid

Link: Tankekart

Til denne oppgaven brukte jeg mindomo, noe jeg aldri har brukt før. Dette programmet var veldig smart og jeg kommer nok til å bruke det igjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>