Foto – komposisjon

Hva er komposisjon og hvordan kan vi bruke det i medieproduksjon i vår?

Link til presentasjon

Komposisjon betyr å “sette sammen ulike elementer til en helhet”. Når man komponerer noe, går man som oftest ut i fra komposisjonsprinsippene. Dette kan være kontraster, linjer, symmetri, asymmetri, bevegelse, balanse og innramming. Prinsippene hører sammen og skaper ett bilde. Bevegelse skaper liv, og også system, oversikt og orden ved at elementene har et systematisk forhold til hverandre – dersom det ikke overdrives, da blir det rotete. Orden skaper enhet, og kontrast skaper dynamikk, gir spenning og liv til bildet slik at det blir mindre monotont. Man kan skape forskjeller og kontraster ved bruk av ulike størrelser, former, farger, struktur, mønster eller uttrykk.

Komposisjon er grunnleggende for å skape et helhetlig uttrykk og få balanse i det en vil produsere. Ved hjelp av ulike element kan en endre på uttrykkets betydning. Her kommer det gylne snitt og rule of thirds inn. Det gylne snitt, deling av et linjestykke i to deler slik at hele linjestykket forholder seg til den største delen som den største delen forholder seg til den minste. Man sier da også at linjestykket er delt i det gylne snitts forhold.

Det grunnleggende prinsippet bak Rule of thirds  er å forestille seg å bryte et bilde ned i tredjedeler, både horisontalt og vertikalt, slik at du har ni deler. Med dette rutenettet i tankene identifiserer vi fire viktige deler av bildet som du bør vurdere å plassere punkter av interesse i. *Hvis du plasserer hovedelementa i kryss eller langs linjene av bildet blir det mer balansert og vil muliggjøre en seer av bildet for å samhandle med det mer naturlige. Studier viser at det er mest naturlig for øyet å se på disse skjæringspunktene, og det du plasserer i disse punktene blir automatisk fokuspunktet.

Hvordan få nytte av høstens lære nå på våren?
I vår skal vi lære mer om film, og i dette faget kan vi(eller, må vi) ta med oss læren som vi står inne med fra fototimene. Komposisjon er som sagt en særlig viktig del av hvordan man ønsker å formidle noe på best mulig måte. Dette er like aktuelt i film som i foto. Komposisjon tas også flittig i bruk under produksjon av andre medier, som for eksempel magasin, webdesign, plakat eller reklame. Det å tenke komposisjon til en hver tid kan være med på å skape et bedre utseende, og dermed også et produkt en selv kan være fornøyd med.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>