MID128 ”Accessibility” – tilgjengelegheit for alle

Arbeidskrav 2:
I dette arbeiskravet skulle vi finne en norsk nettside med dårlig tiljengelighet, i følge kravne står i forskrifta på uu-skolen under universell utforming på nett.
http://uu.difi.no/veiledning/nettsider/uu-skolen

I tillegg skulle vi, ved hjelp av en skisse vise hva vi ville gjort med nettsiden for å gjøre den mer tiljengelig for alle. 

6bb7cb2e-34f4-45c3-b0d4-0e7c3e0ccf74
Siden jeg har valgt er Filmweb.no. Denne siden føler jeg fremstår som rotete i hvordan den er bygget opp, i navigasjon og med alle elementene som er plassert nedover på siden, og mener dette ikke gjør det tilgjengelig for alle. Når man kommer inn på siden kan den virke helt grei, men ved å bla litt nedover på siden blir du møtt av alt for mye informasjon i rotete oppsett og med dårlige kontraster. Dette gjør at det er vanskelig å finne den informasjonen du vil og gjør den utiljengelig for flere. De som for eksempel er svaksynte vil kanskje ha problemer med å se hva som er på bildene og noen steder er teksten også liten og kanskje vanskelig å lese og da ikke lett for de å trykke på heller.
Jeg mener at denne siden kanskje er mest utilgjenngelig for de som er svaksynte da det er mange steder med liten tekst eller små kapper å trykke på for å komme seg videre. Det kan også være små mellomrom mellom forskjellige knapper noe som kan gjøre det vanskelig for de og folk som er bevegelseshemmede.
MediaLT gjorde en test av tilgjenngeligheten på sider, der sa en svaksynt mann at følte det var vanskelig å finne frem på Filmweb sine sider. Han følte det var dårlig med kontraster og når han prøvde å forstørre siden slik at han kunne se bedre ble de dynamiske menyene helt håpløse. Han klarte ikke å bestille billetter før tiden gikk ut på siden.

Det filmweb burde entret på er å gjøre tekstene deres større flere steder, gjøre “knapper” større og med større mellomrom og gjøre noe med navigasjonen når man forstørrer siden. Jeg ville også gjort siden litt mer rydding og korta ned på informasjonen på forsiden, siden dette kan være vanskelig for de som er svaksynte og de med bevegelseshemninger. Det er kanskje mest på undersidene det er mest å endre på, da det er her det er flest steder med liten tekst og lite luft. Også inne på siden der man bestiller billetter er det veldig vanskelig å lese for de svaksynte. Her er både teksten om filmen, teksten der man velger kino og alt egentlig veldig lite.

10748915_10152356763761249_851395281_n10748841_10152356763441249_466729873_nMen Filmweb skal også ha for at de flere steder støtter bildene sine med større tekst og lenker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>