MID128 – HTML5

HTML5

Oppgave nr.1
Hva er formålet med HTML og hva skiller HTML5 fra tidligere versjoner?HTML – HyperText Markup Language (hypertekst markeringsspråk) er et språk som blir brukt for formatering av nettsider med hypertekst og annet informasjon som kan vises i nettlesere. HTML benyttes til å strukturere infomasjon – angi noe tekst som overskrifter, avsnitt, lister osv. – og kan i en viss grad brukes til å beskrive utseende og semantikken i et dokument.

HTML5 innfører en rekke nye elementer som vil gjøre det lettere å publisere på nett. Nettet blir mindre avhengig av teknologi som f.eks Flash. Vi ser også at dagens utvikling går fra mobile Apps til HTML5.
HTML5 støtter også ulike elektroniske tjenester som f.eks smarttelefoner, smart-tv og nettbrett. Den har også inkludert nye elementer for grafiske elementer, for bedre sidestruktur og bedre skjema håndtering og for visning av medieinnhold, som musikk og videoer.

Oppgave nr.2
Lag en nettside bygget på HTML5-koder
Link til nettside: http://minerva.hivolda.no/~karinae/mid128/html5/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>