Øvingsoppgave i lyd

Oppgave 4 og 5

Oppgave 4 – Lydbilde

Oppgave 5:  

1. Hva er samplingsfrekvens og bitrate, og hvorfor må en kjenne til disse begrepene?
Samplingfrekvens sier noe om hvor mange ganger i sekundet et lydbilde oppdaterer seg. Ordet tyder på utplukke/utplukking av lyd fra andre kilder m.m.
Bitrate er et begrep innen digital multimedia, og viser hvor mye informasjon som behandles per tidsenhet.

2. Nevn to utbredete lydformater med ulikt bruksområder. Hva for egenskaper særpreger disse?
De to mest utbredte lydformatene er Mp3 (Moving Picture Experts Group) og WMA (Windows Media Audio). MP3 er et eksempel på komprimering med tap, hvor data som ikke kan høres forkastes for å gi mindre filstørrelse. Slik kan man redusere filstørrelsen med opptil 90 % og høre svært liten forskjell. WMA holder bedre lydkvalitet ved lav bitrate enn MP3. 

3. Hvordan oppretter og sletter en lydspor i Audition?
For å legge eller opprette et lydspor må en først importere det inn i Audition, deretter dra over i “tracken”. For å få det sletta kan en i hurtigmåten rett og slett trykke “delete”.

4. Hva er forskjellen på et mono- og et stereoopptak? Hva skal en velge når en gjør opptak av en lydkilde med en mikrofon kontra tre mikrofoner?
Steoreopptak er et opptak med flere mikrofoner, gjort slik at vi skal oppfatte lyden fra forskjellige steder.  Når vi tar opp i stereo kaller vi det for ett opptak, men med to kanaler: høyre og venstre. Monoopptak er gjort med ett spor som bare har en kanal.

5. I hvilke “kanalstripe” (lydspor) finner en solo- og mute-funksjonene. Hva bruker en disse til?
Man finner det på venstre side av tracken der en har lagt til ein fil. Man bruker solo til å kunne spille av den utvalgte låten/lydsporet, mens mute brukes til å dempe lyden på det bestemte lydsporet.

6. Hvilke tastatursnarveier vil en anbefale medstudentene sine å lære seg når de skal behandle lyd i Audition?
Jeg ville anbefalt …… for mine medstudenter om de skal lære seg å behandle lyd i Adobe Audition.

7. Hvordan zoomer ma inn og ut i Audition? Har denne funksjonen noe tastatursnarvei?
I Adobe Audition er den enkleste måten for innzooming  ALT / + og for utzooming ALT/ – .

8. Hva er forskjellen på “Edit View”, “Multitrack View” og “CD View” i Audition?
- Edit View: I edit view kan man vise og redigere lydfiler i en bølgeformskjerm. Redigeringen gjør seg enkel med Audition utvalgsverktøy slik at en kan klippe, kopiere, mixe og trimme lydklippene med presisjon.
- Multitrack View: I multitrack view kan man blande sammen flere lydspor enn et for å lage lagdelte lydspor og utdype musikalske komposisjoner. En kan spille inn og mikse ubegrensa spor, og hvert spor kan inneholde så mange klipp som det man trenger.
- CD View:

9. Hva er krysstoning godt for? Hvordan gjør man det i Audition? Hvordan skiller krysstonning seg fra inn- og uttoning.

10. Hva menes med at et lydsignal “klipper” eller “vrenger”? Hvordan kan en forhindre slik “klipping”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>