Praksis

Undervisningsopplegg:

Vi er fire studenter som skal lære ti elever fra 4. til 6. klasse på Austefjord å lage sin egen digitale fortelling. Opplegget vårt går ut på å første dagen bli kjent med elevene. Deretter skal vi høre hva elevene tror en digital fortelling er, hva det innebære og hvordan man lager en. Når elevene har sagt det de tror forteller vi hva en digital fortelling er, hva det består av, hvor lenge de normalt varer og at de ofte er personlige. Etter dette vil vi vise noen eksempler på digitale fortellinger. Vi vil videre forteller litt om opphavsrett og forklarer at man ikke bare kan bruke all slags musikk eller bilder som aldre personer eier, men at det finnes spesielle sider man kan finne gratis musikk. Resten av dagen vil gå til først litt felles idémyldring, for deretter å dele klassen inn i to grupper og finne en idé og så skrive manus og komme med ideer til bilder vi kan ta.
Dag to starter med en felles statusoppdatering for deretter å gå i grupper å eventuelt skrive ferdig manus og komme i gang med produksjon av bilder. Hvis elevene er veldig effektive med å ta bilder kan det være en mulighet å begynne med redigering av bilder og innspilling av lyd. Vi vil også her ha en gjennomgang av de programmene elevene skal bruke i produksjonen.
Dag tre vil gå til eventuelt ta opp litt lyd og ta noen bilder hvis det mangler. Ellers vil resten av dagen gå til å ferdigstille de digitale fortellingene.

I etterkant:
Etter å ha gjennomført dette opplegget tenker jeg at vi hadde en god plan, men at vi hadde satt av for mye tid til hver enkelte ting. Vi hadde ikke regnet med at elevene skulle lære programmer så fort som de gjorde og vi trodde det skulle ta mye lenger tid før elevene ble enige om noe de ville lage en digital fortelling om. Dette gjorde at vi ble nødt til å forskyve på planene for noen dager og begynne med å lære programmer tidligere enn planlagt. Vi ble også nødt til å legge inn en halvtimes gym-økt på slutten av den første dagen, da det ble mye teori og jobbing som gjorde elevne slitne og litt umotiverte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>